3 461 přečtení
Dub 02 2019

SŽDC: Klidná dráha, dobrá správa

Trať, která byla ještě před rokem určená k likvidaci, letos odbaví desítky nákladních vozů denně.

S péčí řádného hospodáře usiluje Správa železniční dopravní cesty o zavedení zvláštní kategorie pro dráhy, které v rozporu se zákony dlouhodobě neudržuje a udržovat nehodlá. Plán dlouhodobých výluk není schválený Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, přesto jsou na daných tratích vydány rozkazy o výluce. Leckde doba „nutného omezení provozu“ přesahuje desetiletí.

Na Ministerstvu dopravy se řadu let schází komise, která se snaží prosadit porušování zákona jako normu. Respektive zařadit tratě, které chce SŽDC „zaříznout“, do zvláštní kategorie k tomu určené. Pokud se podaří tento záměr v Parlamentu ČR prosadit, vytipované dráhy budou v legislativním vakuu prakticky určeny k odpisu. Slovy výkonného ředitele Sdružení železničních nákladních dopravců Oldřicha Sládka: „To je zas jen snaha o legalizaci “postupného zchátrání”, aby mohla následovat fáze “zrušit, protože oprava se nevyplatí”.“

Při budování silniční sítě a opravách stávajících komunikací se o rentabilitě nemluví, zatímco v případě rozvoje železnice platíme miliardy za studie k chimérickým vysokorychlostním tratím a nesmyslné kilometry modrých zábradlí. Když však dojde na údržbu kolejí, začne se zkoumat, zdali se to vyplatí.

Termín „zkoumání“, který začali častěji používat soudruzi od šedesátých let, nahrazuje dnešní politická garnitura a vedení SŽDC slovem „zklidnění“. Generální ředitel Jiří Svoboda SŽDC prosazuje rušení těch regionálních tratí, „kde už dnes rostou stromy a těleso dráhy je částečně sneseno“. O jejich opravě, popř. odstranění náletů přitom nemůže být ani řeč a se zákony si šéf správy české železnice hlavu nedělá: „Samozřejmě můžete namítnout – a v komentářích se to také často objevuje – že SŽDC má povinnost udržovat rozsah sítě. Ale SŽDC má také povinnost udržet v první řadě koridorové tratě a nelze vše udržet ve stoprocentním stavu, což se od nás občas očekává.“ Přestože nelze podřadné tratě udržet ve stoprocentním stavu, nechce je Svoboda svěřit nikomu jinému: „Jsem velmi obezřetný k tomu, když se třeba nějaké tratě chce ujmout sdružení obcí či někdo jiný. Pro dotace si totiž potom stejně chodí do stejného měšce, tedy do Státního fondu dopravní infrastruktury.“ (zde)

Šéf SŽDC Svoboda: Do pěti let bychom se mohli svézt na prvním úseku dvoustovkou

Pohádku o kouzelném měšci najdete ve Smlouvě o finančním zajištění železniční dopravní cesty z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury uzavřené pro období 2017 – 2021. SFDI poskytuje Správě železniční dopravní cesty prostředky „pro krytí ekonomicky oprávněných nákladů příjemce, jež mu vzniknou při zajišťování provozuschopnosti a provozování železniční dopravní cesty a při udržování a provozování zařízení a služeb po dobu trvání Smlouvy…“. K zajištění plynulého provozování železniční dopravní cesty činí výdajový finanční rámec pro pětileté období 74, 5 miliardy v rozsahu celostátních a regionálních drah, s nimiž příjemce hospodaří. Podrobný seznam je samostatnou přílohou Smlouvy.

Jsou v něm uvedeny všechny ty zarostlé koleje, nad kterými pan generální ohrnuje nos, rád by je „zklidnil“ a projel se po nich na kole. A s péčí řádného hospodáře nebude plýtvat státní prostředky na údržbu či opravy tratí, které „nejsou zajímavé“. Prostě dobrá správa.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (7 votes cast)
SŽDC: Klidná dráha, dobrá správa, 5.0 out of 5 based on 7 ratings
Share


Autor: je režisérkou projektu Záhada lokálek


9 komentářů

 • Napsal Frantisek, 2. 4. 2019 @ 13:37

  Ono je to dvojsečné. Kategorie “zklidněné dráhy” by správně měla znamenat, že se na rozdíl od “zrušené dráhy” nebude nikdo pokoušet o rušení tělesa, a snad ani o výměnu kolejí za asfalt. Naopak prodej tratí obcím nebo spolkům nezaručí, že ke zmíněnému nedojde, neb se právě již i mnohé z nich třesou na onu “užitečnou přeměnu”. Je potřeba to brát případ od případu a především zaručit přednostně sjízdnost kolejí, zvláště v případě zájmu o jejich užití (tedy by vlastnictví tratě neopravňovalo SŽDC ani jiný subjekt ji rozebrat). Otázkou je, za jakých podmínek vůbec připustit likvidaci této cesty, a zda by nejprve nemělo dojít k přehodnocení české a vůbec evropské dopravní politiky v souladu s různými prohlášeními o šetrné dopravě; zatím se stále děje povětšinou spíše opak.

 • Napsal Blebla, 2. 4. 2019 @ 14:50

  Dokud se v aparátu SŽDC bude nalézat skupina netáhel (většinou s porůznu nakoupenými tituly)hledající zdůvodnění své existence (taková partička existuje v každé firmě)přičemž jim jsou regionálky předhozeny jako potrava, tak se budou snažit své ničící výtvory vehementně realizovat v praxi. Poznáme je snadno – na přirovnání regionálních tratí k silnicím třetích tříd jsou vyloženě alergičtí. Škody způsobené těmito odloženci, vesměs protekčního původu, můžou zmírnit pouze samosprávy, nebo různá sdružení občanů, které budou nepřetržitě uvádět na správnou míru výplody “práce” optimalizačních dobře placených tvorů. Kde by si jinde tak snadno žili??

 • Napsal Tomáš Tužín, 2. 4. 2019 @ 18:56

  Málokdy má člověk možnost si zapolemizovat s panem generálním ředitelem, tak té šance využiju:

  “Nelze vše udržet ve stoprocentním stavu, což se od nás občas očekává” – Není řeč o stoprocentním stavu, ale o funkčním a použitelném stavu, což se od SŽDC skutečně očekává, neb jim to ukládá takto zákon. Platí analogie se silniční sítí – její převážná část má k stoprocentnímu stavu více či méně daleko, nicméně celá silniční síť je funkční a sjízdná. Nevím o žádné komunikaci, na níž by její majitel desetiletí pěstoval stromy, a to se zdůvodněním, že je “řádný hospodář”. A minimálně zatížené (respektive zbytné) úseky silniční sítě se samozřejmě najdou taky, a to dokonce v nemalém rozsahu.

  “Jsem velmi obezřetný k tomu, když se třeba nějaké tratě chce ujmout sdružení obcí či někdo jiný. Pro dotace si totiž potom stejně chodí do stejného měšce, tedy do Státního fondu dopravní infrastruktury” – Tady pan generální tak trochu vypadl z role. Je totiž ředitelem SŽDC, nikoliv SFDI. Komu se rozhodne nebo nerozhodne SFDI přidělit peníze daňových poplatníků je čistě otázkou politické vůle – z tohoto zdroje se financují např. bezpečnostní opatření nebo cyklostezky. Pan generální ředitel SŽDC opravdu nemá ani minimální právo vyjadřovat se k tomu, co se komu ze SFDI smí nebo nesmí platit. Nebo že by hrozila až hysterická obava ze situace, kdy se velmi snadno prokáže, že jakýkoliv jiný subjekt než SŽDC se umí postarat o svěřený majetek za méně peněz a s daleko lepším výsledkem? To by samozřejmě nastavilo zrcadlo SŽDC i jejímu panu generálnímu řediteli, a jak se zdá, toto riziko se dotčené organizaci rozhodně nezamlouvá …

 • Napsal Blebla, 2. 4. 2019 @ 20:56

  Na druhou stranu by docela komicky působilo, kdyby se zmínění karierní “rušiči” pustili do optimalizace sítě silnic III. tříd. Téměř téma pro nějakou partaj/kampaň? Dnes i dost stavebních (bohatých) firem je zainteresováno na nesnižování rozsahu žel. sítě…. ÖBB náš vzor. I v tom blbém. Zajímavé, jak obratně zacházejí s čísly, selektují data a výsledkem je třeba několik miliard za opravu sesuvu na 097. Aby to vypadalo nesmyslně a pro veřejnost blbě. Súra se toho chytí, jak exkrement pulovru a optimalisátor má práci z většiny hotovu.

 • Napsal Tomáš Tužín, 3. 4. 2019 @ 21:13

  Všechno, co se děje v drážním sektoru, je věcí “kluků, co spolu mluví”. Kasičku s penězi má v ruce jediný subjekt, čili SŽDC. Kdo chce něco dostat, tak musí nevyhnutelně se SŽDC vycházet dobře, lépe řečeno nadstandardně. A SŽDC je natolik mocná organizace, hospodařící s tak velkým balíkem financí z veřejných zdrojů, že v principu musí být srostlá s vysokou politikou. Politické zadání se tedy promítá do praktických činů SŽDC, a vysocí činitelé SŽDC jsou v podstatě politicky velmi vlivné osoby, s dosahem svého vlivu i daleko mimo drážní sektor. To není jen spekulace, v hlavě mi naskakují konkrétní jména …

  Biologové nazývají tento stav symbiózou. Jsou na ní založené mnohé ekosystémy. Na dráze dnes funguje trojitá symbióza v podobě politici + SŽDC + soukromý sektor. Vyhovuje to samozřejmě všem, to je podstata symbiózy.

  Silnice nižších tříd nikdo neruší, protože kolem silnic neexistuje žádná mocenská klika s politickým vlivem, který by o něco takového usiloval. Samozřejmě občas nějaký šéf místní správy silnic má nějakého kámoše nebo spolužáka, se kterým “peče” nějaké kšefty, které dejme tomu nejsou úplně košer, ale nejde o miliardy a nejde o celoplošnou působnost po celé ČR. Hlavně správců silniční infrastruktury je v ČR několik tisíc (ŘSD + 14 krajů + všechny obce + řada dalších subjektů), několik tisíc je i stavebních firem, projektantů. Ročně jsou realizovány tisíce převážně menších staveb, u nichž se může potkat kdokoliv s kýmkoliv, kdokoliv může pracovat pro stovky různých zákazníků, a kdokoliv může cokoliv vykecat. Osobně jsem za léta své praxe v silničním sektoru nezažil něco, co by “smrdělo”. V takto nastaveném prostředí je tedy naprosto minimální prostor pro nějaké “dohody” – na to je ten obor příliš velký. Na dráze je velmi jasně cítit, že je nastavení přesně opačné. To se potom samozřejmě promítá i do věcí, o nichž je v článku řeč …

 • Napsal Kubik, 6. 4. 2019 @ 19:55

  Pro železnici byl smrtící vznik krajů, který rozrušil do té doby přirozené a zažité cesty pravidelných cestujícíh totálně pokaženými jízdními řády a nenávaznosti v uzlových stanicích, kde před vznikem krajů byl čilý přestupní bod- zazářný příklad neschopnosti bych uvedl Blatno u Jesenice či Kaštice, po rozvrácení tratě 160 Ústeckým krajem nebyl kraj Karlovarský ani Plzeňský či Středočeský udělat nic pro zachování původních vazeb-železnice měla zásadní význam od svého historického vzniku svou síťovitostí a přípoji. To vše se již po roce 1990 (cílenou neúdžbou) a hlavně po roce 2004(vznik krajů) rozvrátilo. Píšeme si (jim) o tom léta,
  ale pro ně jako občané jsme nuly. Bohužel. Uhnízdili se ve funkcích v úřadech jako pohrobci komunistů a umístuji si svoje potomky na rozhodující místa. Občas je nějaký politik pro dráhu, ale pak není zvolen a začíná vše nanovo.

 • Napsal Domažličák, 7. 4. 2019 @ 18:51

  Největší problém dnešní doby je zegoizace obyvatel. Vše se dělá proto, aby každý myslel jen na sebe a ignoroval, co se děje kolem něj. Důkazem toho je naše vláda a její chování přesně podle hesla “každý má takovou vládu, jakou si zaslouží”. Většina lidí, co nadává na poměry, ve skutečnosti tyto poměry nekritizuje, ale závidí těm, kteří jsou nahoře a rádi by se jimi stali. A proto se u nás víc ničí, bourá, rozkrádá a prodává než buduje. A když někdo buduje, je to cizinec, kterému jsme raději kus něčeho našeho prodali, než abychom to sami budovali. Už teď je prakticky celá naše republika prodaná cizincům a my jen parazitujeme na nich na vlastním území, pokud se toto území vůbec dá ještě považovat za naše. A se železnicí je to úplně stejné. Její správce SŽDC jedná přesně v duchu celé vlády a myšlení českých obyvatel: vymačkej z citrónu co nejvíc a pak ho zahoď, místo zasazení a vypěstování co nejvíce citrónů.

 • Napsal Alexandr, 7. 4. 2019 @ 21:19

  Dovolím si drobnou poznámku. Není pravda, že je nemožné zrušit silnici III. třídy. Vím o jednom případu z Vysočiny. Bývalá hlavní silnice Světlá nad Sázavou-Ledeč nad Sázavou v úseku Benetice-Vilémovice byla vyškrtnuta ze silniční sítě v roce 1988. Od té doby chátrala a až nedávno po tlaku místních obyvatel proběhla její oprava.

  Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/vysocina-opravi-silnici-z-benetic-do-vilemovic-a-preda-ji-svetle-nad-sazavou.A160822_2267968_jihlava-zpravy_mv

 • Napsal Tomáš Tužín, 9. 4. 2019 @ 1:43

  Alexandr:
  Ano, jedná se ovšem zaprvé o zcela ojedinělý případ, a za druhé drtivá většina “zrušení silnic” není otázkou jejich fyzické likvidace, ale pouze převedení pod kategorii místní nebo účelové komunikace, která nadále slouží normálnímu provozu. Běžný uživatel dokonce ani nemusí zaznamenat žádný rozdíl.

  Fyzicky zaniklé silnice v ČR známe téměř výlučně ve třech situacích, jimiž je –

  1) Fyzická likvidace všeho v nějakém území z důvodu vysídlení (stavba přehrad, zřízení vojenských prostorů, zaplavení území přehradou, velkodoly).

  2) Zaniklé obce v pohraničí po odsunu Němců.

  3) Přeložky (likvidována je původní trasa z důvodu kolize s jiným záměrem – třeba letištěm, dálnicí).

  Nejde tedy o systematickou plošnou likvidaci silnic nižších tříd, ale o případy buď historické, nebo v podstatě ojedinělé, mající konkrétní příčinu v dané situaci, kdy rušení silnice nebylo primárním cílem.

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*