3 364 přečtení
Bře 02 2019

Předjarní procházka z Polné do Dobronína

Romantické panorama s břízami na okraji Dobronína

Předjarní počasí láká k vycházkám, a to nejen příznivce železnic. Těm však přináší možnost prohlédnout si tělesa tratí bez jindy běžné bujné vegetace. To je zvlášť důležité v případě tratí nejen zrušených, ale i nezrušených, ve stavu podivných nekonečných a nezákonných výluk. Právě tyto bývají bujnou vegetací nejvíce pohlceny, a proto předjarní měsíce umožňují najít ve stopě těchto tratí zbytky železniční infrastruktury, které již za několik dnů pohltí jarní zeleň.

Moje procházka na sklonku února vedla z Polné do Dobronína. Ušetřím čtenáře statistických dat o této trati, která jsou nakonec v době internetu snadno dohledatelná. Jen velmi stručně zmíním, že lokálka je dlouhá necelých 6 kilometrů, vznikla v roce 1904 a mimo svého počátku v Dobroníně a koncové stanice v Polné neprochází žádnou jinou obcí. Na trati se nacházela jediná zastávka s původním názvem „Polná – cihelna“, později změněným na „Dobronín zastávka“. Rozhodující pro osud tratě se stal agrochemický závod, budovaný přibližně v polovině její trasy na přelomu 70. a 80. let 20. století. Stavba závodu sice přinesla generální rekonstrukci koleje z Dobronína, vyvolala však intenzivní využití tratě pro nákladní dopravu, které se stalo záminkou pro zrušení osobní dopravy na celé trati. To mělo fatální dopad zejména pro úsek za agrochemickým podnikem směrem do Polné, který od té doby upadá na svém významu a spolu s tím i chátrá. Od zastavení provozu v roce 1982 sem přesto zajížděla zejména nákladní, ale i příležitostná osobní doprava, a to až do roku 2010, kdy pro havarijní stav železničního svršku veškerý provoz na trati ustal. Zájemce bych odkázal na publikaci „100 let místní dráhy Dobronín – Polná“, která je velmi dobrým průvodcem historií tratě.

Procházku začínám pohledem na samotný konec tratě. Budovy bývalého ZZN v pozadí se nacházejí až za silnicí, původně byly napojené vlečkou, která byla zrušená už dříve v minulosti, koleje v místě přejezdu byly překryty asfaltem. Výpravní budova nádraží po pravé straně je opravená a obydlená.

Podle informací místních příznivců lokálky je kolejiště stanice udržováno a „traťovka“ sem poctivě dojíždí autem po silnici měřit geometrii kolejí a udržovat kolejiště ve sjízdném stavu. Inu, proč neudržovat sjízdné kolejiště na konci tratě, na níž rostou stromy … Nakonec takových podivností je po trase více.

Konec staničního kolejiště v Polné směrem k Dobronínu. Vlevo nakládkové rampy, čekající na své možné využití…

Poslední výhybka stanice Polná a trať se stáčí k Dobronínu. Místní spolek alespoň symbolicky provedl vlastními silami očištění kolejí od náletové vegetace několik desítek metrů za stanicí.

Očištěný úsek tratě za Polnou, pohled směrem k Dobronínu.

Konec očištěného úseku, zde už je těleso tratě vydáno napospas péči SŽDC. Návěstidlo souvisí se silničním přejezdem a bylo osazeno dávno poté, co tudy projel poslední vlak. Nikdy nic nesignalizovalo a zřejmě ani nikdy nic signalizovat nebude. Slovy klasika: „zdroje jsou…“

Takto viděli Polnou cestující, kteří sem jezdívali vlakem. A byly mezi nimi rozhodně i zajímavé osobnosti – ať už aktéři známé „Hilsneriády“, která u Polné začala vraždou Anežky Hrůzové, nebo malým Bohumilem Hrabalem, jehož rodina zde bydlela. Možná se právě tady slavný spisovatel poprvé setkal s železnicí, která hrála velmi významnou roli v jeho životě i pozdější tvorbě.

V popředí se skrývají pod suchou trávou kolejnice opuštěné tratě, v pozadí svítí novotou domek zabezpečovacího zařízení přejezdu silnice II/352.

A co je zásadní, musí blikat bílé světlo, aby zde mohli řidiči svištět 50 km/h. Tedy spíše teoreticky, prakticky i daleko víc. Přejezd je s nemalými náklady nově zabezpečen, za peníze SŽDC (která na opravu kolejí pro jízdu vlaků nemá peníze, ale do komfortu jízdy řidičů na silnici ráda zainvestuje).

Stejný přejezd z druhé strany, v pozadí Polná.

Hustá vegetace sice skrývá dokonale koleje, zato však poskytuje dobré útočiště zvěři všeho druhu. To nemohlo uniknout myslivcům, kteří opatřili opuštěnou trať hned několika posedy.

Jelenům, liškám, zajícům, laním, ježkům a jiné fauně místní krajiny signalizuje nové návěstidlo, instalované SŽDC s. o., jestli je přejezdové zabezpečovací zařízení řádně v chodu – a to nejen ve směru od Polné, ale i od Dobronína.

Detail návěstidla. Ano, nezdá se vám to, opravdu je nové! Zdroje jsou …

První propustek je plně funkční, v dobrém stavu.

Pohled zpět k Polné, po levé straně další z mnoha posedů.

Hájek na obzoru skrývá vrcholový bod tratě, kde se připojuje vlečka agrochemického podniku.

V popředí mechem obrostlý pahýl telefonního vedení a jedna z mnoha vyoraných betonových patek nebo šachet, které patří k tělesu dráhy a na nichž zřejmě testuje místní traktorista kvalitu svého pluhu. Za jakým účelem se pokouší zúrodnit traťové těleso mi není známo …

Nejzarostlejší úsek tratě u vrcholového bodu, těsně před agrochemickým podnikem.

V témže úseku je proveden úplně nový propustek z roku 2006, zbudovaný v době, kdy byl železniční svršek v havarijním stavu a úplné zastavení dopravy nastane za pouhé 4 roky po jeho dokončení.

Levá kolej je traťová z Polné, pravá už patří vlečce agrochemického podniku.

Místo, kde se vlečka agrochemického podniku napojuje na trať lokálky (vlevo). Až sem se dá dodnes dojet z Dobronína vlakem. Vlastně jsem celou svou cestu hledal ono místo, kde je „červený terč“, tj. kde začíná nesjízdný úsek. Co je paradoxní, tak takové místo na trati není. V podstatě je tedy trať sjízdná až do Polné (a nechce se mi věřit, že je to náhoda).

Opuštěné nástupiště zastávky vlevo, v pozadí je dobře vidět výškový lom kolejí na vrcholovém bodu tratě. Od tohoto místa až do Dobronína trať klesá.

Konec nástupiště zastávky, vpravo kolej vlečky agrochemického podniku.

Starý železniční svršek z roku 1955 před odbočnou výhybkou vlečky agropodniku. Co je paradoxní, tak je zde udržován v rámci sjízdného úseku tratě (včetně nákladní dopravy) tentýž svršek, který pokračuje až do Polné, kde ovšem údajně udržovat nešel. Ono když se nepěstuje v kolejišti bujná vegetace, tak se tam nedrží ani vlhko a degradace dřevěných pražců postupuje daleko pomaleji. Je tedy otázkou, jestli se někde vegetace v koleji pěstovat chce a jinde třeba ne. Jedna z celé řady podivností této lokálky …

O pár metrů dál již navazuje novější svršek z roku 1975, který byl položen tak, aby vyhověl rychlosti 50 Km/h. Dráha však nikdy nepovolila jízdu vyšší rychlostí než 40 km/h. Další náhoda?

V pozadí už vidíme Dobronín, vlevo další z četných posedů. Vlečka se poslední dobou už prakticky nevyužívá, takže se zřejmě fauna pomalu zabydluje i v tomto úseku, a myslivci na rozdíl od SŽDC umí reagovat rychle…

Další přejezd, tentokrát přes silnici II/348 v blízkosti Dobronína. Ani tady nechybí bíle blikající světlo, byť tento přejezd si přeci jen alespoň občas vyzkoušel i světlo červené.

U přejezdu se nachází další z propustků, opět funkční a v dobrém stavu.

Další propustek je na kraji Dobronína, opět funkční a bez závad.

K Dobronínskému nádraží zbývá 1,9 km. V popředí je vidět, že traťovka zde dosypává chybějící štěrkové lože.

Romantické panorama s břízami na okraji Dobronína.

Poslední z propustků, opravený technologií profilovaného ocelového plechu, který spolupůsobí se zeminou na principu klenby (tzv. „tubosider“). Přes porost mechem, který dává propustku punc jakési zašlosti věkem, se jedná o moderní a ne příliš dlouho používanou technologii.

Za obloukem se nachází „cílová rovina“ před Dobronínem. Zářez se zanedlouho promění ve velmi vysoký násep přes údolí Zlatého potoka. Napůl opuštěná trať je mimořádně oblíbenou trasou pro venčení Dobronínských pejsků. Jeden „páníček“ stojí na koleji v pozadí.

Krásně viditelný údolnicový lom sklonu v „cílové rovině“ před Dobronínským nádražím.

V nejvyšším místě náspu, který je nad nejhlubším místem údolí. Zde se nachází most přes Zlatý potok. Tady jsem přemýšlel nad tím, co by nám asi dnes řekli naši pradědové, když pro těžkou dopravu vybudovali monumentální přechod údolí, aby se nemusela mařit energie brzděním a opětovným výjezdem po silnici přes dno údolí. Asi by se hodně udiveně ptali, proč nevyužíváme úžasné dílo, na němž se měsíce dřeli, a všechny náklady taháme zástavbou po staré klikaté silnici přes dno údolí. Dost přemýšlím, co bych jim na takovou otázku odpověděl.

 

 

Poslední metry lokálky z Polné, a jsme ve stanici Dobronín.

Ze stejné koleje Dobronínské stanice pokračuje další odbočná kolej, připomínající svým stavem zarostlou lokálku do Polné.

Zatímco na konci lokálky do Polné dodnes bydlí více než 5000 lidí, z nichž nemalému procentu železnice chybí, tak za branou bývalých slavných Dobronínských skláren je pusto a prázdno. Sem už asi vlak nikdy nepojede. A co do Polné?

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (7 votes cast)
Předjarní procházka z Polné do Dobronína, 5.0 out of 5 based on 7 ratings
Share


Autor: je projektantem silničních staveb


Leave a Reply

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel