215 430 přečtení
Led 16 2018

SŽDC chce neomezenou likvidaci lokálek

Ilustrační obrázek

Těsně před Vánocemi požádala SŽDC nedávno vzniklý Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře o souhlas s plánem dlouhodobých výluk na devíti neprovozovaných tratích (zde a zde) s účinností od 1. 1. 2018. Podrobný seznam tratí níže. Jde o podobný princip, jako kdybyste léta chodili za školu, nenosili omluvenky, a pak chtěli po školním inspektorovi, aby vám zameškané hodiny odpustil a napsal na vysvědčení samé jedničky. To může projít v případě, bude-li školní inspektor ochoten kvůli vám nerespektovat zákony.

Povinnosti SŽDC jako správce státního majetku a provozovatele drah jsou zákonem jasně dané. V souvislosti s Kozí dráhou v Ústeckém kraji jsme psali o dlouhodobém nedodržování zákona stavebního a nezákonným podmiňováním údržby oproti objednávce (zde). Podkrušnohorská lokálka není jediným případem. Dlouhodobé zanedbávání údržby konkrétních tratí (nádražní budovy jsou samostatnou kapitolou) a omezování regionální železniční dopravy znají lidé ve všech krajích České republiky.

Paradoxem je, že Správa železniční dopravní cesty argumentuje tím, že na dané dráze není objednán provoz, a pokud někdo zájem projeví, je údajně možné trať relativně operativně zprovoznit (psali jsme zde). Chcete-li však drážní kapacitu, resp. dopravní cestu pro jízdu vlaku objednat v praxi, SŽDC vám to neumožní s odůvodněním, že trať je v nevyhovujícím technickém stavu a její zprovoznění podmiňuje zárukou objednávky minimálně na pět let dopředu. Připomeňme, že pravidelnou veřejnou dopravu na regionálních tratích zpravidla objednává kraj, přičemž zastupitelské orgány jsou volené na čtyřletá období, což jim rozhodování o dlouhodobějších objednávkách neulehčuje.

Železnice bez provozu

Vrátím-li se k přirovnání k záškoláctví, SŽDC dosud vše procházelo. Drážní úřad jakožto ředitel školy nad lajdáctvím zavíral oči. Loni však začal fungovat Úřad pro dopravní infrastrukturu v roli školního inspektora, po kterém chce aktuálně Správa železniční dopravní cesty totéž: aby ignoroval Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 23b Omezení provozování dráh (celé znění Zákona zde).

Pokud Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře schválí žádost SŽDC, znamená to, že zavírá oči nad zákony České republiky a nechává volnou ruku v jeho další likvidaci…!

• 23b Omezení provozování drah

(1) Provozovatel dráhy je oprávněn omezit provozování dráhy nebo její části na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu z důvodu

a) provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy,
b) provádění činností spojených s uskutečňováním stavby dráhy, nebo na dráze nebo jiných činností ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy na dráze, nebo
c) narušení provozuschopnosti dráhy živelní nebo mimořádnou událostí a provádění činností spojených s obnovením provozuschopnosti.

(2) Je-li to možné s ohledem na účel činností podle odstavce 1 a na charakter dráhy, provádí provozovatel dráhy tyto činnosti takovým způsobem, aby provozování drážní dopravy na dráze

a) nebylo omezeno; za tímto účelem provozovatel dráhy přednostně využívá kapacitu dráhy vyhrazenou pro tyto činnosti v prohlášení o dráze, nebo
b) bylo omezeno jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, nelze-li postupovat podle písmene a).

Moldava v Krušných horách

(3) Provozovatel dráhy zpracuje návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části z důvodu provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy a činností spojených s uskutečňováním stavby dráhy nebo na dráze nebo jiných činností ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy na dráze, překračuje-li předpokládaná doba omezení 24 hodin. Návrh plánu obsahuje alespoň vymezení časového období, na které je plán zpracován, počtu, umístění a předpokládané doby trvání jednotlivých omezení provozování dráhy a jejich důvodů a předpokládaného rozsahu omezení provozování drážní dopravy na dráze.

Přehled drah, u kterých SŽDC navrhuje dlouhodobou výluku: 

Královéhradecký kraj

Broumov – Otvovice zastávka

Provedena aktualizace podkladů. Aktuálně se znovu prověřuje rozsah potřebnosti sdělovacích zařízení, tj. zda vyhotovit další geom. plán pro vyznačení věcného břemene (kabely + T telefony). Dle výsledku následně bude majetek oceněn.

Jihomoravský kraj

Čejč – Uhřice

Ukončeno první kolo veřejné soutěže o prodeji bez zájemce; cena v nabídce 24 562 000 Kč (zde).

Olomoucký kraj

Velká Kraš – Vidnava

III. veřejná soutěž byla vyhlášena s termínem pro předložení nabídek do 29. 3. 2018. Cena v nabídce 552 500 (zde). Starostka má zájem o bezúplatný převod, opravu trati a obnovení provozu (zde).

Kraj Vysočina

Dobronín – Polná

Nabídkový proces byl zastaven, město Polná projevilo zájem o provoz. V září uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová, že trať je zahrnuta do plánu dlouhodobých oprav (zde).

Plzeňský kraj

Kralovice u Rakovníka – Mladotice

Tři kola ukončeny bez zájemce. Starosta má zájem o bezúplatný převod, opravu trati a obnovení provozu (zde).

Ústecký kraj

Děčín hl. n. západ – Oldřichov u Duchcova

Kraj dlouhodobě neobjednává dopravu, přestože prohlašuje, že v režimu turistického provozu o ní zájem má. S objednávkou čeká, až SŽDC trať opraví. SŽDC ústy Marka Illiaše v červenci sdělila, že s opravou tratě počítá v dlouhodobém horizontu, jelikož není od kraje objednávka dopravy (psali jsme zde). Většina starostů zájem o vlaky má. Na seznamu tratí určených k prodeji Kozí dráha není.

Chotiměř – Radejčín

Trať poničená při sesuvu u Dobkoviček při stavbě dálnice D8 v roce 2013. Přípravy k obnově trati nebyly dosud zahájeny, přestože kraj zájem o provoz deklaruje dlouhodobě a dopravu objednává (formou náhradní autobusové dopravy).

Pardubický kraj

Heřmanův Městec – Chrudim město

Pravidelný provoz byl ukončen v prosinci 2010. V roce 2016 kraj odmítl možný prodej trati, projevil zájem objednat dopravu a požadoval uvedení do provozuschopného stavu (zde – podle ankety pod článkem je zřejmě, že místní obyvatelé by zájem o provoz měli). Na seznamu tratí určených k prodeji není.

Karlovarský kraj

Horní Slavkov-Kounice – Loket předměstí  

Provoz byl zastaven v roce 1997, o tento úsek trati Loket SŽDC se o úsek dlouhodobě nestará. Okolní municipality i kraj zájem o opravu a provoz mají. Na seznamu tratí k prodeji trať není. Možnost obnovy provozu nyní zaznívá v souvislosti s těžbou lithia (zde).

U všech uvedených tratí rádi přivítáme aktuální informace a místní zájem, popř. foto z jejich okolí…
Článek byl původně zveřejněn na webu Záhada lokálek
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
SŽDC chce neomezenou likvidaci lokálek, 5.0 out of 5 based on 5 ratings
Share


Autor: je režisérkou projektu Záhada lokálek


35 komentářů

 • Napsal Kubik, 19. 1. 2018 @ 13:06

  Všechny uvedené tratě mají přepravní potenciál, mimo záměrně poničené tratě Uhřice-Čejč, kdy byla vytrhána trať před časem do Ždánic, hlavního smyslu té tratě. Pamatuji tam silnou osobní dopravu, jezdili tam dělníci do šroubárny, po osekávání dopravy salámovou metodou rušitelů (patrně okoukali v Polsku)až 2 páry vlaků v divokých devadesátých letech, došlo k zastavení osobní dopravy. Zcela s podivem je dosud nezahájená obnova tratě Chotiměř-Radejčín, kterou zničila stavba dálnice D8 a nesledovaná těžba v lomu Dobkovičky. Geologové na to upozorňovali, ale Ú-kraj to evidentně nezajímalo. Doufejme, že tratě budou obnoveny, neboť v poslední době vzala lokálky na vědomí i média a přestávají proti nim cíleně štvát, protože veřejnost začíná být na straně železnice. Automobilová doprava je totiž již na pomyslném vrcholu, z něhož bude trpký pád-viz tristní stav na dálnicích. SŽDC by měla sama přehodnotit vytrhávání manipulačních a odstavných kolejí jako chystají nyní i v Louce u Litvínova, koleje bude železnice možná brzy potřebovat a to všude.

 • Napsal Filip Kuliš, 20. 1. 2018 @ 19:45

  V Louce se nic přehodnocovat nebude, protože k tomu není důvod (to si jen myslelo pár pošahaných šotoušů, nicméně se opět nic neprokázalo).
  Automobilová doprava je problém jen u obrovských aglomerací, kterých je u nás jen pár.

 • Napsal Tomáš Tužín, 20. 1. 2018 @ 23:34

  Filip Kuliš:
  Váš názor je bohužel typickou ukázkou toho, jak “odborníci na železnici” v úzké spolupráci s “šotouši” (případně značný průnik obou množin) naprosto nepochopili podstatu mobility v České Republice.

  Fatálním problémem je přetížení sítě silnic II. a III. třídy u stovek větších měst, často menších než okresních. Namátkou Bruntál (14 000 v centru), Krnov (také 14 000 v centru), Valašské Meziříčí – Rožnov (16 000 mezi městy), Kroměříž (21 000 přejezd u nádraží – město má dálniční obchvat!)… mohl bych pokračovat ještě hodně dlouho. Ani jedno z těchto měst / úseků v žádném případě není součástí žádné obrovské aglomerace, přitom zatížení silniční sítě je tam kritické. Už při cca 6 000 vozidlech za 24 hodin začínají být překračované limity hluku a prachu, rapidně klesají ceny nemovitostí, a skrze překročené limity dochází např. k totálnímu znehodnocení stavebních pozemků, protože k jakékoliv bytové výstavbě nedostanete souhlas hygienické stanice, čili ani stavební povolení.

  To jen velmi stručný náhled do obrovského problému, který naprosto přehlíží všichni od pana ministra až po posledního šotouše, jehož největší životní zásluhou je vyrvat kolej třeba v Louce u Litvínova, protože tím “ušetří”.

 • Napsal Kubik, 21. 1. 2018 @ 12:56

  Vážený pane Kuliši, patrně zamměstnanče vedení SŽDC,
  ohledně Louky u Litvínova, to není názor tzv šotoušů, ale provozních pracovníků SŽDC, pakliže Vaším jediným cílem je řídit vše myší a při poruše zavádíte NAD, tak no coment. Proto se vše vytrhá, aby železnice nebyla konkurence schopná vůči silnici, protože když jednou zahřmí a spadne JOP, tak je něco špatně. A když není kde odstavit porouchanou soopravu nebo náklad, tak je to o tom samém. Možná byste měl jít více diskutovat s Vašim podřízenými.

 • Napsal Filip Kuliš, 21. 1. 2018 @ 19:29

  TT:
  Typická reakce, kdy hypetrofovaný šotouš začne na obranu vykřikovat cokoliv o šotouších. 🙂
  Bohužel jste zcela mimo realitu, v okolí Louky žádné přetížené silnice nejsou. A i kdyby náhodou byly, tak jedna kolej v Louce to fakt nezachrání.
  Ceny nemovitostí jsou samozřejmě dány především polohou, k čemuž nějaká výpadovka samozřejmě nepomůže. Opět ale jde o mimoběžnou argumentaci jak k Louce, tak k tratím, kterým je článek věnován.
  Představy různých lobby, jak jedna kolej navíc spasí železniční svět jsou dětinské a naivní. To co tady pácháte je železniční džihád.

 • Napsal admin, 21. 1. 2018 @ 21:33

  Pane Kuliši, zde nejste na K-reportu, abyste zde mohl libovolně urážet návštěvníky vašimi pochybnými výrazy jako například “hypertrofovaný šotouš” a podobně.

  S názory oponentů samozřejmě souhlasit nemusíte, ale nesouhlas lze vyjádřit daleko kultivovaněji, jak “vysírkou” hodnou jakéhosi pokleslého diskusního fóra.

  Respektujte to prosím, jste na soukromém webu. Děkujeme za pochopení. Vaši administrátoři.

 • Napsal Tomáš Tužín, 21. 1. 2018 @ 23:10

  Děkuji předem za poučení panu Kulišovi, že v okolí Louky žádné přetížené silnice nejsou. No tak já o jedné vím:

  https://usti.idnes.cz/bilina-kolony-husty-provoz-varianta-x-tunel-f30-/usti-zpravy.aspx?c=A170510_2324995_usti-zpravy_vac2

  Takže pane Kuliši, trochu čísel – 17 205 obyvatel, okresní město to není, žádná extra velká aglomerace to taky není, kousek od Louky to je, na průtahu 15 364 vozidel za 24 hodin, a projekt na vyřešení jednoho problému v jedné Bílině – 7,5 miliardy Kč. A stejný problém je v Teplicích, a stejný problém je v Mostě, a stejný problém je v Ústí, a stejný problém je v Chomutově …

  Jenže šotoušek ty problémy desetitisíců lidí na silnicích a u silnic nevidí, on se brodí kopřivami a bodláky na nádraží v Louce, aby tam vytrhl tu kolej, protože tím přeci spasí tu železnici, že?

  No a já si zase myslím, že prostě jednou dojdeme na to, že těch 100 miliard jen na silniční síť Ústeckého kraje nemáme, a taky nikdy mít nebudeme, a potom bude jedinou cestou využít to co máme, čili železniční síť, která prostě je na tuto zátěž stavěná. Tam se jednou bude muset najednou vejít o mnoho více vlaků, než tam jezdí dnes, a bude tak třeba i o mnoho víc kolejí, než je třeba dnes. Třeba i v té Louce. Pragmaticky jsem tak došel k závěru, že nemá moc smysl likvidovat něco, co by se mohlo v budoucnu velmi hodit.

  Můžete něco vykřikovat o železničním džihádu, já mám zato, že na rozdíl ode mně jste nepřinesl jediné číslo, jediný argument, a co jste uvedl byly bohužel zcela prokazatelné nesmysly.

 • Napsal František, 22. 1. 2018 @ 11:12

  Michal Skala: Bohužel opět ukázka nekompetentnosti úředníků. Místo krátké spojky na hlavní nádraží, která by i podle nich přilákala do vlaků nějaké lidi, raději investují peníze do přestavby celé tratě na cyklostezku. Není co dodat… 🙁

 • Napsal Filip Kuliš, 22. 1. 2018 @ 17:19

  TT:
  Nemáte pravdu, Bilína neleží vedle Louky, mezi nimi je velkolom a krom toho silnice, která je spojuje tedy opravdu přetížená není.
  Bílina potřebuje obchvat, ano, ale to vůbec nesouvisí s kolejema v Louce.
  Zbytek jsou šotodemagogie.
  Pragmaticky jste bohužel došel ke zcela chybnému závěru.

 • Napsal Tomáš Tužín, 22. 1. 2018 @ 22:51

  Filipe Kuliši, dopravní zatížení v regionu spolu vždy souvisí. Když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že jak po kolejích, tak i po silnici se dá dojet z Teplic do Mostu dvěma železnicemi, a dvěma silnicemi. Jedna železnice + silnice vede přes Lom, a druhá silnice + železnice v témže směru vede přes Bílinu. Takže bych řekl, že to spolu sakra souvisí!

  Takže to není žádná šotodemagogie, ale prostý fakt, dokonale vyvracející vaše demagogie o tom, že “Automobilová doprava je problém jen u obrovských aglomerací” (20. 1. 2018).

 • Napsal Filip Kuliš, 22. 1. 2018 @ 23:39

  Nesouvisí. To, jak popisujete dopravní cesty v oblasti je mi desítky let známo. A vůbec z toho neplyne nějaká potřeba zkapacitňování železnice nebo nějaký vztah kapacity dráhy a silnic mezi sebou.
  Víte ten Váš problém s obchvatem Bíliny je fakt problém – ale z Teplic do Mostu jezdit přes Lom? A proč? Předpokládáte snad zahlcení I/13 a totální kolaps? Tak to jste asi jediný, protože na využití třináctky se nic měnit nebude.
  Prosazujete dražší stavby a to bez adekvátního využití, jedna zrezlá kolej to fakt nevytrhne.
  Nakonec to nedokázali vyargumentovat ani obhájit ani kompetentní, takže vedete poněkud zbytečnou válku.
  A pokud si snad myslíte, že dráha přes Louku svede nějakou zátěž ze silnice, tak prosím předem mokrý hadr na hlavu. Ukažte mi spedici, která bude kvůli kapacitní variatní trase přes Lom něco dávat na koleje, místo na silnici.

  A těch “o mnoho víc vlaků než dnes” také nejste schopen kvantifikovat ani zdůvodnit, že?
  Přinesl jste tři lehce dohledatelná čísla, která ovšem samy o sobě neříkají vůbec nic, krom nákladů na obchvat, počtu obyvatel a zatížení pozemní komunikace.
  Z toho vyvozovat potřebu navýšení počtu vlaků je tedy skutečně silná káva – a iluze.

 • Napsal Tomáš Tužín, 23. 1. 2018 @ 0:10

  Pane Kuliši, asi se v tom ztrácíte:

  Já zahlcení “třináctky” nepředpokládám, ono už k němu při hodnotě kolem 15 000 vozidel denně (bez obchvatů) evidentně došlo. A ta analogie je všude – třeba u nás na Olomoucku se při zahlcení I/55 Přerov – Olomouc jezdí přes Tovačov, a mohl bych pokračovat desítkami podobných případů, kdy se doprava prostě “přelévá” na zdánlivě méně výhodné trasy, protože ty co se primárně nabízí jsou zahlcené.

  Prý prosazuju stavby bez adekvátního využití – můžete mi nějakou jmenovat? Jinak využití dráhy třeba přes Lom se může změnit (a změní se) spolu s tím, jak se mění celkový koncept nákladní dopravy. Silniční doprava v současném rozsahu je naprosto neudržitelná. Zátěž na železnici bude výrazně narůstat. Už se to nakonec děje, i když zatím jen někde. Může se stát, že po zahlcení těch páteřních tahů (k čemuž aktuálně dochází) nastane výrazně vyšší zatížení i těch ostatních železnic, byť se to může zatím zdát hodně nepravděpodobné. Ono před 25 léty se zdálo vysoce nepravděpodobné, že by jel třeba někdo autem z Olomouce do Přerova přes Tovačov, a dnes je to realita. Vy víte, jaká bude za 25 let realita dopravy v žst. Louka u Litvínova?

  Nikdo nedokáže říct, kde bude jezdit kolik vlaků za 10 let. Každý normální správce infrastruktury však počítá s možností nárůstu zátěže na své infrastruktuře a když má pro tento nárůst připravenou kapacitu, která byla kdysi za nemalé peníze vybudovaná, tak ji rozhodně jen tak nezničí.

  Takto bych mohl jmenovat třeba u nás v oblasti Jesenicka desítky “zbytečných” tratí i nákladišť, které jakýmsi zázrakem unikly masivnímu rušení, byť byly léta nevyužité, a dnes se na nich nakládají desetitisíce tun kalamitního kůrovcového dříví. Je to špatně? A kdo věděl před 20. léty, že bude kůrovec? Nikdo – jen zůstala zachovaná kapacita, kterou dnes velmi potřebujeme.

  Od Vás bych přes mnoho silných (a nerozumných) slov čekal negativní důkaz, tj. zkuste mi prokázat, že na severu Čech, a obecně na celé železniční síti se toto nestane, doprava na železnici bude trvale už jen klesat a ty koleje, jejichž zrušení tady naprosto nesmyslně obhajujete, opravdu už nikdy potřeba nebudou. Zjevně nic takového neprokážete, tudíž musíte počítat s opakem, totiž s tím, že v budoucnu můžou být využitelné. A podle toho je třeba s nimi zacházet.

  Dopravní infrastruktura má životnost stovky let, a není větší hloupost než zlikvidovat něco, co možná posledních 5 let neumím využít, ale současně nejsem schopen říct, jestli to nebudu v horizontu dalších 10., 20. nebo 40. let potřebovat.

 • Napsal Filip Kuliš, 23. 1. 2018 @ 2:18

  Inu, já po té I/13 jezdím vcelku pravidelně a žádného zahlcení jsem si tedy nevšiml (s výjimkou Bíliny, Děčína apod.).
  Co bude za 25 vám neřekne nikdo, ale dopředu vám mohu říci, že pokud bychom zprovoznili novou nadbytečnou drážní infra, tak po 25 letech bude z drtivé většiny nejen účetně, ale i fyzicky odepsaná, zato budeme po čtvrt století všichni platit údržbu a provozuschopnost. Což je momentálně zbytečné, na rozdíl od (například) toho obchvatu Bíliny.
  Jinak každý normální správce infra nepočítá s virtuálním nárůstem, ale s péčí řádného hospodáře používá schálené a závazné metody hodnocení investic a do těch se hotl rezavé koleje nevejdou.
  Opravdu se fakt nikde nic nestaví na nějaké výhledové stavy, které nelze nějak rozumně prokázat.

 • Napsal Tomáš Tužín, 23. 1. 2018 @ 9:43

  Zahlcení jste si nevšiml … mimo Bíliny a Děčína … aha, tak konečně trochu názorový posun, od dřívějších “obrovských aglomerací”. Tam asi Děčín a Bílina nepatří, že?

  Já neříkám zprovoznit nadbytečnou infrastrukturu, já říkám nelikvidovat. Každý (nejen dopravní) stavař ví, že jen čistě z pohledu administrativního obnovit cokoliv, co je třeba v dvoumetrovém náletu, je stokrát jednodušší než stavět jako novostavbu. Z řady důvodů – počínaje administrativou, přes nákup pozemků a konče tím, že i když svršek bude za léta používání na odpis, tak zůstává spodek – těleso, příkopy, propustky, které stačí zpravidla jen obnovit. Z toho tedy plyne, že těch 25 let nemusíte platit nic a můžete to tam v klidu nechat zarůstat lebedou. Stačí neničit to, co Vám nezavazí, pane Kuliši. Nakonec obdobně to dělá i řada vlečkařů se svými vlečkami, které sice nepoužívají, ale stále existují, tudíž jsou administrativně i stavebně velmi snadno obnovitelné. To se občas i děje: http://zdopravy.cz/do-pivovaru-ve-velkych-popovicich-budou-jezdit-turisticke-vlaky-ceskych-drah-5542/

  Takže tady je ten výhledový stav, se kterým se počítalo. Jinak díky za poučení o tom, jak se hospodaří s dopravní infrastrukturou. Něco málo o tom coby silničář vím.

  Co se týká řádného hospodáře, který jednou bude hospodařit třeba s tím tunelem v Bílině, tak si uvědomte, že z něj bude třeba pravděpodobně nepřetržitě čerpat vodu, nepřetržitě svítit, nepřetržitě uměle větrat, všechny ty systémy (včetně bezpečnostních, hasících atd.) budou vyžadovat pravidelné zkoušky, opravy a revize. Větší tunely mají i dispečink s nepřetržitým dohledem. Toto dohromady stojí u jednoho tunelu tolik peněz, že by za několik let provozu bylo možné za stejnou částku opravit všechny ty rezavé koleje, a ještě by bohatě zbylo. Jenže ten tunel není jeden, je jich už řada a stále přibývají. A kupodivu žádného “rozpočtově odpovědného” soudruha toto netrápí. Ti jsou zřejmě plně vytíženi úsporami za údržbu nevyužívaných kolejí, které mj. už desetiletí stejně neudržují.

  Tak trochu mi ty vaše úspory, pane Kuliši, připomínají pokojskou z kolejí, která se rozčilovala nad požíváním alkoholických nápojů v podobě dvou lahváčů. Při tom rozčilování si jaksi nevšimla, že lahváče stojí na polici, podpírané dvěma plnými padesátilitrovými bečkami s pivem. Vy jste takový řešitel těch dvou lahváčů, který se na ně tak zaměřil, že nevidí ty padesátilitrové bečky (obrazně představující výdaje na bobtnající silniční síť).

 • Napsal Filip Kuliš, 23. 1. 2018 @ 10:56

  Pokud nevěříte, že drážní infrastruktura je po čtvrt století nepoužívání nezpůsobilá provozu, tak přijeďte, řadu takových příkladů vám ukážu osobně. A opravdu to není o tom, že vyřezáte dvoumetrovou lebedu. Za těch 25 let se změní i normy a vyhlášky upravující řádné používání infra a určitě najdete parametry, kam se nevejdete (a náklady na opravu nejsou jen v podobě křovinořezu + člověka).
  V Děčíně, Bílině i jinde je pointa v tom, že ty města nejsou zahlcené nepřetržitě 24 h denně a všichni nejdou jen po radiálách skrze centrum. Čili praktický dopad to nemá ve 100 % případů realizovaných cest.
  A i kdyby, tak automaticky neplatí, že lidi hurá hurá přesednou z vlaků do aut. Možností mají rozhodně více a už vidím jak moje dobrá známá půjde 10 minut denně pěšky na vlak z domu na Újezdeckém předměstí na zastávku Bílina Kyselka (tam se Vám určitě naindukují stovky lidí jako za socíku :-)) ), popojede 2 minuty, přestoupí, popojede do Chudeřic a odkráčí do práce.
  To by musela být praštěná kolejnicí natřikrát!

 • Napsal Tomáš Tužín, 23. 1. 2018 @ 11:34

  Pane Kuliši, já jsem přeci nikde nenapsal, že nevěřím že drážní infrastruktura po čtvrt století není způsobilá provozu. Já jsem psal cosi o možnostech její obnovy, a to je něco úplně jiného. Taky jsem nepsal, že náklady jsou v hodnotě křovinořezu + člověka, psal jsem jasně o tom, že svršek bude na odpis, ale hodnota stavby rozhodně není jen hodnota svršku. A ta možnost zachovat a nezničit znamená mj. i možnost opravy v původních parametrech (což je podstatou opravy), zatímco když zničíte a znovu stavíte, jedete už podle norem platných pro novostavby, mnohdy s řádově vyššími technickými nároky a tím i náklady. Pokud něco o infrastruktuře víte, tak toto přeci musíte vědět.

  K zatížení silnic – žádná silnice není zahlcená 24 hodin denně. Také jsem nepsal, že pro vaši známou (a obecně všechny lidi) bude železnice vždy výhodnější. Může být výhodnější vždy jen pro část cestujících, ale i tato část může být natolik podstatná, že může výrazně odlehčit silniční síť jako celek. O tom to celé je. A ti ostatní, kterým železnice do jejich tras nepasuje, budou jezdit stále po silnici, jen rychleji a plynuleji, protože se silnice uvolní od těch, kteří raději využijí hromadnou dopravu místo auta. Toto je jev, který je kolem Prahy, Brna nebo Olomouce zcela běžný (tam si jej vynutily okolnosti), nicméně je použitelný kdekoliv jinde, kde zatím není situace na silnicích ještě tak kritická, ovšem pokud k tomu budou vytvořené vhodné podmínky.

 • Napsal Kubik, 23. 1. 2018 @ 13:22

  Je nepochopitelné, že lidé co řídí železnici, se místo toho aby se prali o každou trať a vymýšleli jak ji zlepšit, získat zpět přepravy, vylepšit jízdní řády a návaznosti, tak pracují proti ní. Jenom šílenec totiž nechá v Louce u Litvínova, kde odbočují tratě do čtyř směrů, po revitalizaci kolejiště (rozuměj vytrhání infrastrury) z šesti dopravních kolejí pouhé tři. Prý se má trhat jedna kolej i v Čížkovicích, ač se tam uvažuje o obnově pravidelného provozu na trati AŽD směr Obrnice-Most.

 • Napsal Domažličák, 25. 1. 2018 @ 14:00

  Netvrdím, že debata o Louce je o ničem, ale rozhodně není o tématu tohoto článku. Rekonstrukce stanic by SŽDC je kapitola sama pro sebe a to značně hororová. V zásadě platí, že tam, kam SŽDC nalila desítky či stovky milonů korun nebo eur, sto let vlaky (normálně, plynule) neprojedou pokud vůbec projedou. Mohl bych tu uvést desítky případů (záměrně) nepovedených rekonstrukcí, které železničním firmám jako je ta má výrazně ztrpčují život a pro mě za mě si mě klidně označte za šotouše. Kdyby se tu ale měla ke každému mému příkladu strhnout podobná diskuze jako u Louky, tak na to může admin založit zvláštní diskuzní fórum.
  Ale k věci. Když už tu pane Kuliši tak srdnatě hájíte SŽDC (vážně nic proti tomu), uvítal bych, kdybyste napsal něco na obhajobu SŽDC ohledně obvinění proti SŽDC v článku samotném. Děkuji.

 • Napsal Filip Kuliš, 31. 1. 2018 @ 11:47

  …….V zásadě platí, že tam, kam SŽDC nalila desítky či stovky milonů korun nebo eur, sto let vlaky (normálně, plynule) neprojedou pokud vůbec projedou……

  To je samozřejmě účelová lež. Klidně tu můžete vysvětlit, jak hodně vám SŽDC ztrpčuje život.

 • Napsal JanO, 1. 2. 2018 @ 14:19

  Stanice Uherský Brod budiž varováním, jak taková optimalizace nemá vypadat.

 • Napsal Domažličák, 2. 2. 2018 @ 12:38

  Nehodlám zde psát, kde všude SŽDC zabila zlatý hřebík do rakve železnici, to by byl opravdu dlouhý seznam. Já osobně jsem napsal celý článek o jednom místě, kde (zdaleka nejen) mé firmě velmi ztrpčila SŽDC život. Ale všude, kde SŽDC zoptimalizovala nějaké nádraží nebo trať se už zpravidla nedá křižovat, nakládat anebo něco jiného v nákladní dopravě. V některých případech i blokuje přístupy na vlečky, což je ale případ pro soudní spor, což nyní s naším právníkem připravujeme. Ovšem zrušená nebo okleštěná nákladiště se nedají soudně vymoct, aby se vrátila do původních podob, aby mohla sloužit ke svému účelu. Jsou ale případy, kde SŽDC okleštila stanice natolik, že tam nelze pořádně bez problémů provozovat ani osobní dopravu v původním rozsahu (příklad za všechny: Janovice n/Úhlavou). Jak už jsem ale napsal v předešlém komentáři: rád bych diskutoval o tématu článku a proto zde záměrně příklady na jiná témata nedávám.

 • Napsal Tomáš Tužín, 3. 2. 2018 @ 17:07

  Filip Kuliš:
  Vysvětlil jsem podrobně třeba v sérii tří článků k investičním akcím SŽDC kolem Přerova. O kousek dál se dá ukázat, jak se nepovedla rekonstrukce žst. Olomouc. O tom by bylo na místě napsat samostatný článek…

 • Napsal Domažličák, 8. 2. 2018 @ 11:51

  Když nad tím tak uvažuji, bude zajímavé napsat nějaký příklad novodobé rekonstrukce v režii SŽDC, která se povedla a byla přínosem pro železniční dopravu. Ale ať přemýšlím, jak přemýšlím, všechny příklady, co mě napadají, jsou staršího data realizace za minulého vedení SŽDC. Já ale neznám dopodrobna celou železniční síť. Šotoušská léta, kdy jsem neúnavně projížděl celou naši síť už mám čtvrtstoletí za sebou, nyní už cestuji jen pracovně a práce mě nezavane úplně všude. Ale jestli se tu najde někdo, kdo ví o nějaké rekonstrukci, která byla přínosem pro nákladní nebo osobní dopravu a zároveň nezhoršila podmínky pro tu druhou, ať to sem napíše nebo lépe rovnou jako článek. To by byla opravdová bomba.

 • Napsal Domažličák, 12. 2. 2018 @ 16:53

  Tak tu první příklad dám já. Dnes jsem si při příležitosti zkušebního vlaku Mattonky do “Prahy” (Tuchoměřic) projel Semering a musím uznat, že zde SŽDC není aspoň z mého pohledu co vytknout. Dokonce v Jinonicích nechali kolej pro vykládání vozů i když vlečka cihelny vzala dle předpokladu za své. Takže za mne palec nahoru. Snad to nebude ojedinělá vlaštovka.

 • Napsal Domažličák, 14. 2. 2018 @ 2:37

  OK, rezignuji, na téma článku se tu evidentně diskutovat nechce, tak si k té Louce taky povím své.
  Zde se uvažuje jen v intencích osobní dopravy, kde ty 3 koleje možná stačí, i když jen při okleštěné objednávce spojů bez možnosti přestupů na všechny strany. Věřme, že má SŽDC zjištěno, že kraj už nikdy neobjedná dopravu tak, aby se zde sjely vlaky ze všech čtyřech stran. Louka ale sloužila zejména pro nákladní dopravu jako odstavné nádraží pro vlaky do mosteckého ranžíru. Já samozřejmě znám SŽDC donekonečna omílanou frázi, že s nákladní dopravou se nepočítá, ale co když se jednou dostaví ropná krize a železnice obnoví svůj lesk? Dnes se přebytečné nepoužívané koleje mohly v rámci dlouhodobé výluky jen vytrhat, aby nebyly rozkrádány a později za minimálních nákladů v případě potřeby vloženy zpět. Jedno z dokola omílaných hesel SŽDC je “chování dobrého hospodáře”. Nepřijde mi jako chování dobrého hospodáře nymí za drahé peníze vše vytrhat a později to za další drahé peníze vracet zpět, když se to dá udělat řádově o dvě nuly levněji.

 • Napsal Tomáš Tužín, 16. 2. 2018 @ 18:10

  Domažličák:
  Chování dobrého hospodáře je vidět třeba na příkladu vlečky do pivovaru Nošovice, kdy ji majitel nepotřeboval, tak ji nechal být. A až ji o mnoho let později znovu začal potřebovat, tak ji opraví a zprovozní, protože prostě existuje a jakákoliv oprava je z řadu důvodů jednodušší než novostavba.

  Zrovna v případě Louky u Litvínova se poslední dobou vážně mluví o těžbě zlata na Cínovci. Ložisko Cínovec má být otevřeno štolou, která se má vyúsťovat u nádraží v Dubí. Proč asi? A odkud pokračuje dál kolej z nádraží v Dubí do vnitrozemí? Řekl bych že do Louky u Litvínova. Tak přeju SŽDC příjemné, “rozpočtově odpovědné” trhání. svou rozpočtovou odpovědnost projevili už v případě likvidace výhybek třeba v Hladkých Životicích nebo Střeni, kdy o pouhých pár let později začali ti stejní nárokovat finance z veřejných rozpočtů na obnovu téhož, co “zodpovědně” zlikvidovali. Já bych řekl, že být to soukromá firma, tak za to možná půjdou k soudu. Naštěstí daňový poplatník je OK, drží ústa a poctivě platí.

 • Napsal Tomáš Tužín, 16. 2. 2018 @ 23:30

  Oprava – pivovarská vlečka byla samozřejmě myšlená nikoliv Nošovice, ale Velké Popovice.

 • Napsal Domažličák, 17. 2. 2018 @ 4:20

  Co vím o Popovicích, tak tam si uvnitř pivovaru vytrhali kolejiště a místo něho postavili plochu pro kamiony prakticky bez možnosti vrátit koleje zpět bez další mnohadesítek milionové investice a zbytek vlečky až k bráně podniku (respektive kousek za bránu)nechali svému osudu, což je přesně totéž, co dělá SŽDC. Kde plzeňské pivovary nechávají vlečku “žít” pro případ pozdější potřeby je v Plzni v jejich hlavním závodě. Tam byla zlikvidována jen v Gambrinusu, v Prazdroji je prakticky kompletní.

 • Napsal Tomáš Tužín, 17. 2. 2018 @ 15:51

  Domažličák:
  Co jsem viděl fotky, tak na obnovení vlečky do Popovic se pracuje a osobní vlaky pro turisty jsou už údajně objednané u ČD. Záhadou je, kde budou cestující vysedat, protože pár metrů za bránou vlečka skutečně končí.

  Od SŽDC je zásadní rozdíl v tom, že Pivovar vlečku nezrušil a nezlikvidoval. On ji jen neprovozoval a neudržoval s tím, že v případě potřeby ji obnoví – což se opravdu zrovna děje, a to zřejmě za zlomek cen, kterých by bylo třeba, kdyby to financoval státní rozpočet v rámci veřejné železniční sítě (SŽDC).

 • Napsal Domažličák, 18. 2. 2018 @ 11:19

  K bráně podniku byly koleje netknuté (maximálně jestli tam bylo něco rozkradeno), stačilo vyřezat nálety a mohlo se jezdit a vybudovat před přejezdem před “branou” vlečky provizorní nástupiště je také směšná záležitost, pokud v tom nechcete záměrně utopit miliony a udělat z toho projekt na evropské úrovni s dotacemi.

 • Napsal Domažličák, 18. 2. 2018 @ 11:21

  Tím totéž, co dělá SŽDC jsem myslel to, co udělali s tím kolejištěm uvnitř pivovaru: “teď ho nepotřebujem, tak to zrušíme za x milionů”.

 • Napsal Tomáš Tužín, 19. 2. 2018 @ 11:37

  Kolejiště uvnitř pivovaru není samostatnou dráhou (pozemkem, tělesem), ale jen kolejí v areálu. Při tom obratu, který Pivovary mají, asi není problém koleje v areálu podle potřeby obnovit. Jak jsem pochopil z dostupných zdrojů, tak o tom dokonce uvažují, tj. vlečka by výhledově vozila nejenom turisty, ale sloužila by i nákladní dopravě.

 • Napsal Domažličák, 20. 2. 2018 @ 11:18

  Neříkám, že není možné vlečku v areálu obnovit. Jen to bude stát velké peníze, minimálně takové, co stálo její vytrhání a nahrazení asfaltem. Ale je pravda, že pro tak gigantickou firmu jako jsou Plzeňské pivovary je taková investice drobnost.

 • Napsal Bjorn, 27. 7. 2018 @ 20:46

  K té trati 097 !!
  Tohle mne prostě vytáčí, tady to prostě musí stát
  dát do pořádku a na opravách se musí spolupodílet i ŘSD a Kamenolom. V mnoha diskusích se poslední dobou angažuje dosti hlasitá a agresivní skupina tzv. optimalizátorů dopravy s cílem urputně přesvědčit veřejnost o zastaralosti a nemodernosti železnice jako takové a rušením tratí ve prospěch cyklostezek a zavedení minibusů či taxíků. A samozřejmě mají spadeno na celou tuto oblast Středohoří a Podřipska, kde se dle nich musí všechny lokálky a regionálky zrušit, aby si mohli v duchu moderní módy super zajezdit na kolech po železničních tělesech. Není vše tak černobílé jak se nám tito fanatici snaží namluvit.

  Švýcarsko je asi nejlepším příkladem logické a výborné koexistence všech druhů dopravy včetně lokální a regionální železnice.Vezměme si tedy dobrý příklad ze Švýcarska a jeho dopravního modelu, kde ani nedošlo k rušení lokálek. Logický a zodpovědný systém jednoduchého typu – tam kde vede železnice regionální/lokální tak funguje jako sběrač osob z busů, minibusů, postbusů i cyklodopravy. Je to o obyčejné logice, taky trochu o moudrosti, pokoře a úctě.
  Je ale zřejmé, že i v jiných zemích, kde v minulosti došlo k mohutnému rušení lokálek ,se nyní částečně věnuje pozornost zachování zbývajících či dokonce znovuobnovení některých osiřelých lokálních tratí – ono opravdu se všechno jednou na silnice nevejde. A tam, kde je prostě nějaký smysluplný potenciál, tak má rozhodně smysl tratě udržovat a provozovat – ať už jako plnohodnotnou veřejnou obsluhu či sezonní turistickou dopravu. Není rozhodně pravda, že se všude v zahraničí ruší nadále lokálky – mám třeba po kolejích hodně projeté Nizozemí, Dánsko a Švédsko – regionální i lokální tratě tam nadále fungují a rozhodně nevozí vzduch, spíše naopak. Také není zcela pravdou, že se na rušených tratích všude dělají cyklostezky, v mnoha případech(např. Švédsko)si stát nechává prostor na případné znovuobnovení provozu a prozatím tyto tratě slouží pro turistické cyklodrezíny. Avšak pokud nějaká lokálka u nás opravdu nemá žádný potenciál pro osobní i nákladní dopravu či turistické využití pak nechť se stane cyklostezkou, ale zrovna třeba příklad této poškozené trati Lovosice-Teplice mi přijde úplně mimo mísu. Tam ten potenciál rozhodně je, jezdím tam často a před poškozením to tam bylo pořád plné lidí a ne jen turistů. A je to regionální trať.
  Podřipské lokálky – tam je stále objednáván provoz dle potřeb místních lidí (návrh SŽDC i na příští rok)v relacích Vraňany-Straškov-Bříza a Roudnice-Straškov-Zlonice. Dále objednává Ústecký kraj sezonní turistický provoz na úseku Straškov-Libochovice.Navíc podřipské lokálky (vyjma Vraňany-Lužec)nevedou odnikud nikam, ale jsou napojeny navzájem na další regionální i hlavní tratě. To samé platí o tratě v prostoru Středohoří včetně poničené dráhy Lovosice-Teplice. A tam je ten turistický potenciál opět velmi silný a Ústecký kraj má koncepci rozvoje a využití všech těchto tratí.Dokonce se uvažuje po 40 letech od zrušení o znovuobnovení malého úseku lokálky Zubrnice-Lovečkovice a má to občanskou i politickou podporu kraje.
  Velice zajímavé je prostudovat si fakta a podrobně si prohlédnout speciální mapy na http://www.openrailwaymap.org
  Dá se tam vyčíst kde v jaké dané zemi je počet lokálek a také počet lokálek zrušených či opuštěných.
  Uvedu pár příkladů :
  Británie – asi největší vlna rušení lokálních i regionálních železnic v Evropě, začalo to už v 60.letech tzv.Beechingovou reformou.Zde určitě zajímavý odkaz k tomu, který zdaleka neoslavuje tento krok- https://cs.wikipedia.org/wiki/Beechingova_reforma
  S překotným rozvojem automobilismu v západních evropských zemích došlo skutečně v 70.-80.letech k mnoha rušením, ale pak se to zastavilo a mnoho regionálních a lokálních tratí zůstalo zachováno.
  Pár srovnání :
  Dánsko – zrušeno 23 / zachováno 39 lokálek
  Holandsko – zrušeno 35 / zachováno 37 lokálek
  Belgie – zrušeno 69 / zachováno 33 lokálek
  Rakousko – zrušeno 36 / zachováno 79 lokálek
  Švýcarsko – zrušeno 9 / zachováno 156 lokálek
  Maďarsko – zrušeno 42 / zachováno 159 lokálek
  Rumunsko – zrušeno 52 / zachováno 120 lokálek
  Bulharsko – zrušeno 11 / zachováno 22 lokálek
  Slovensko – zrušeno 14 / zachováno 58 lokálek
  Jižní Korea – zrušeno 11 / zachováno 89 lokálek
  Japonsko – zrušeno 35 / zachováno 179 lokálek
  Švédsko – zrušeno 98 / zachováno 83 lokálek
  U té Velké Británie se zachovalo +/- 120 lokálek, ale těch zrušených může být tak 2x tolik, nedá se to spočítat.
  No a Česká Republika má zrušeno 65 lokálek a zachováno 185 lokálek.

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*