26 848 přečtení
Úno 28 2017

Veřejná doprava Vysočiny

Logo nového IDS.

Na začátku roku unikly některé návrhy změn jízdních řádů, ke kterým má dojít v souvislosti se zavedením nového IDS na Vysočině. Tento článek má za cíl stručně popsat navrhované změny a jejich dopady. Tyto návrhy by měly být uvedeny v platnost s jízdním řádem 2018/2019.

Tratě 212 a 230

Stávající stav

Na trati jezdí ve dvouhodinovém intervalu rychlíky Brno – Havlíčkův Brod – Praha, které se míjí v Havlíčkově Brodě v S:00, ve špičkách jezdí v hodinovém intervalu. Na tyto rychlíky jsou navázány vlaky z Jihlavy či Pardubic.

Na trati z Havlíčkova Brodu do Kolína osobní vlaky nejezdí v pravidelném intervalu, rozestupy jsou mezi nimi různé, zpravidla dvě až tři hodiny, někdy ale i pět hodin. V úseku do Světlé nad Sázavou je doplňuje několik přímých vlaků jedoucí do Čerčan, Zruče nebo Ledče nad Sázavou. Je zde patrná snaha nejezdit v těsném souběhu s rychlíky. V pracovní dny v této trase jede 12 párů vlaků, o víkendu 7 párů.

Na trati ze Světlé do Čerčan (Posázavský Pacifik) rovněž není zaveden pravidelný interval, důvodem je nízká propustnost trati. Přípoje vycházejí náhodně. Jakési náznaky intervalu lze pozorovat na úseku ze Zruče nad Sázavou do Čerčan, kde většinou vychází křižování vlaků do Ledečka (cca v S:00), aby byl zajištěn přestup z obou směrů na vlaky do Kolína. V pracovní dny zde jede 11 párů vlaků, v sobotu osm, v neděli deset.

Trať má velký význam pro turisty, ať už pro vodáky kvůli řece Sázavě, nebo pro pěší a cyklisty kvůli jejímu okolí (hrad Ledeč, zámek Zruč, zámek a pivovar Kácov, hrad Český Šternberk apod.).

Nádraží ve Světlé nad Sázavou, opodál stojí motorák do Čerčan.

Návrh

Počítá se se zavedením přímých vlaků Havlíčkův Brod – Ledeč nad Sázavou. Tyto vlaky však mají mnohá úskalí. V Havlíčkově Brodě vůbec nebudou v přípojové skupině v X:00, přípoje ve Světlé nad Sázavou ve směru od Čáslavi vychází náhodně. Největším problémem jsou však hodinové přestupy v Ledči nad Sázavou v pracovních dnech. Není ani jasné, jak budou vlaky koordinované se Středočeským krajem.

Všechny vlaky směrem na Kolín budou nově začínat ve Světlé nad Sázavou. Přípoje z Havlíčkova Brodu budou zpravidla zajištěny rychlíky, což přináší úskalí v podobě těsného souběhu těchto vlaků směrem na Kolín. Společně s nuceným přestupem ve Světlé je otázkou, jestli tato změna nepovede spíše k poklesu cestujících. Již teď je např. ve Žďáru nad Sázavou situace, že ve směru na Brno jede R a pět minut po něm Os. Téměř všichni cestující samozřejmě jedou R, zatímco Os jede zcela prázdný.

Opět není v návrhu řešena koordinace se Středočeským krajem.

Tratě 224, 225 a 227

Stávající stav

Na trati jezdí rychlíky Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň ve dvouhodinovém intervalu s jednou vynechávkou v dopoledních hodinách. Jejich časová poloha je určena přípoji v Plzni (S:00) a v Českých Budějovicích (rovněž S:00). Křižování na trati probíhá ve stanicích Kralice nad Oslavou (S:00, nástup a výstup cestujících zakázán), Bransouze (L:00, nástup a výstup cestujících zakázán), Horní Cerekev (S:00) a Kardašova Řečice (L:00). Vzhledem k jednokolejným úsekům a častým výlukám jsou tyto vlaky jedny z nejméně spolehlivých na české železniční síti, zpoždění jednoho z těchto vlaků má vliv na území celého našeho státu. Nejvíc vytížené jsou o prázdninách, protože spojují množství turisticky zajímavých měst (např. Třebíč – zapsaný na seznamu UNESCO) a jiných lokalit. Vlaky zastavují ve stanicích: Brno hl.n., Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Okříšky, Jihlava, Jihlava město, Kostelec u Jihlavy, Horní Cerekev, Počátky-Žirovnice, Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, Veselí nad Lužnicí a České Budějovice. Úsek dál na Plzeň se v tomto článku neřeší.

Co do regionální dopravy, v úseku Havlíčkův Brod – Jihlava je zaveden dvouhodinový interval osobních vlaků (hodinový ve špičkách). Jejich časy se odvíjí od přípojové skupiny v Havlíčkově Brodě cca v S:00, do které přijíždějí i rychlíky z Prahy do Brna a opačně. V Jihlavě funguje těsný přípoj na rychlíky do Brna (v opačném směru rovněž).

Z Jihlavy do Horní Cerekve funguje přibližně hodinový interval osobních vlaků ve špičkách, mimo špičku žádný pevný interval není. Je zde zřetelná snaha podchytit příměstskou dojížďku kolem Jihlavy. V Kostelci u Jihlavy je snaha zajistit návaznost na vlaky do Slavonic z obou směrů (někdy na Os, jindy na R, jak to zrovna vyjde), a to i za cenu dlouhých přestupních dob ve směru z Jihlavy na Slavonice a opačně. Na trati do Slavonic je zaveden ve špičkách hodinový interval, mimo špičku dvou až tříhodinový.

V Horní Cerekvi jsou od osobních vlaků zajištěny přípoje na Tábor. Problémem je však omezení většiny Os z Jihlavy na jízdu pouze v pracovní dny. O víkendu tedy jsou přípoje zajištěny na rychlíky, což však opět naráží na rozdílné časové polohy na území Jihočeského kraje. Situace je tedy „vyřešena“ prostoji v Pelhřimově, které někdy činí i dvě hodiny.

Některé vlaky jedou z Horní Cerekve do stanice Počátky-Žirovnice, kde vychází přípoje na osobní vlaky do Veselí nad Lužnicí zcela nahodile. Jedná se o ukázkový příklad situace, kdy koordinace regionální dopravy na hranicích krajů zcela selhává. Nucený přestup na hranicích kraje, často doprovázený dlouhými čekacími dobami, se samozřejmě podepisuje na počtu cestujících velmi negativně, a proto již delší dobu se spekuluje o úplném zrušení osobních vlaků v úseku Horní Cerekev – Jindřichův Hradec. Napovídá tomu i to, že v úseku Horní Cerekev – Počátky-Žirovnice jede v sobotu jen jeden pár osobních vlaků.

Osobní vlak z Havlíčkova Brodu v Jihlavě.

Návrh

Provoz na trati bude dotčen chystanou změnou časových poloh rychlíků z Brna přes Jihlavy do Českých Budějovic. V současné době se křižují v Horní Cerekvi (S:00) a v Kardašově Řečici (L:00), a dosahují skupiny v Českých Budějovicích v S:00. Podle nového konceptu se přenese křižování do Kostelce u Jihlavy (S:00) a Jindřichova Hradce (L:00), a má k tomu dojít po dokončení modernizace úseku z Veselí nad Lužnicí do Ševětína. Dojde tam k prohození pořadí vlaků – napřed tudy pojede rychlík z Prahy, poté rychlík z Jihlavy.

Navzdory očekáváním Ministerstva dopravy nebude křižování rychlíků v Kostelci u Jihlavy (S:00) využito k přípojům. Dojde k zavedení přímých Sp z Havlíčkova Brodu do Slavonic, které pojedou ve dvouhodinovém intervalu, budou vázány na rychlíky v Havlíčkově Brodě v S:00 a křižovat se budou v Třešti (L:00) a v Dačicích (S:00). Tyto vlaky budou zastavovat jen ve stanicích Havlíčkův Brod, Jihlava, Jihlava město a Kostelec u Jihlavy, dále do Slavonic však zastaví ve všech stanicích a zastávkách.

Osobní vlaky z Havlíčkova Brodu do Jihlavy budou jezdit tak, aby tvořily doplněk spěšných vlaků. Ve špičce bude ve směru do Jihlavy půlhodinový proklad, mimo špičku hodinový. Nevýhodou tohoto řešení bude zánik přípojů na tyto vlaky ve směru z Prahy. V opačném směru ve špičce žádný proklad nebude, Os z Jihlavy dojedou do Havlíčkova Brodu těsně před příjezdem Sp ze Slavonic. Dokonce v jednom případě je zavedeno předjíždění ve Šlapanově. Opět je otázkou, jestli nebudou Sp brát cestující z Os, které pak pojedou zbytečně prázdné.

V Plánu dopravní obslužnosti je rovněž zmíněno prodloužení či přetrasování všech Os Jihlava – Horní Cerekev přes Pelhřimov do Tábora. Navzdory původním očekáváním však nepojedou ve dvouhodinovém intervalu, ale jen třikrát denně. O víkendu žádný Os v úseku Jihlava – Horní Cerekev nepojede, vlaky ve zbylém úseku Horní Cerekev – Pelhřimov budou mít přípoje od rychlíků, nebudou však mít přípoj dále do Tábora.

V úseku Horní Cerekev – Jindřichův Hradec zůstanou pouze rychlíky, veškeré Os budou zrušeny.

Trať 228 (JHMD)

Stávající stav

Na trati není zaveden pravidelný interval, vlaky jezdí podle místních potřeb. Přípoje v Obratani vychází různě, někdy na Pelhřimov, jindy na Tábor. V Jindřichově Hradci je díky částečnému prokladu R a Os z Veselí nad Lužnicí zajištěn vždy přípoj alespoň z Veselí. Na trati jede 9 párů vlaků v pracovní dny a 5 párů vlaků o víkendu.

Osobní vlak z Jindřichova Hradce na nádraží v Obratani.

Návrh

Stejně jako trať do Humpolce, tak i úzkokolejka se stává obětí salámové metody. Bude zaveden nucený přestup v Černovicích u Tábora, který navíc bude trvat téměř dvě hodiny. Nelze totiž stihnout přípoje od rychlíků v Jindřichově Hradci (křižování v L:00) a zároveň stihnout vlak do Tábora v Obratani. Dojde tedy k rozdělení na dvě nesouvisející části, Jindřichův Hradec – Černovice u Tábora a Černovice u Tábora – Obrataň, které nebudou na sebe navazovat. V Obratani bude zajištěn přestup na vlak do Tábora, ale nebude zajištěn na vlak do Pelhřimova.

Tento návrh by se dal nazvat morovou ranou, protože nebude možné cestovat přes Černovice bez velkého zdržení cestujících. Společně se zprávami o problémech provozovatele trati, JHMD, to nepřináší do budoucna žádné dobré vyhlídky.

Trať 237

Stávající stav

Na trati do Humpolce jezdí vlaky ve dvouhodinovém intervalu s přípoji v Havlíčkově Brodě v S:00. Podle místních potřeb jsou však v jízdním řádu výjimky.

Návrh

Návrh jízdního řádu této trati vzbuzuje asi nejvíc kontroverzí, protože je zde patrná „salámová metoda“, jak vyhnat cestující z vlaků a následně vlaky zrušit. V pracovní dny nově pojede pouze 5 párů vlaků, o víkendu 4 páry ve čtyřhodinovém intervalu. Zaniknou všechny mimošpičkové vlaky, a to dopoledne a pozdě večer.

Navrhovaný jízdní řád ani nepřinese žádnou reálnou úsporu, protože namísto toho, aby vlak jel, bude muset zbytečně stát na jednom ze dvou konců trasy.

Trať 238

Bude doplněno po zjištění dalších informací.

Tratě 240 a 241

Stávající stav

I po této trati jezdí rychlíky z Brna přes Jihlavu a České Budějovice do Plzně. Jejich časové polohy jsou podrobněji popsány u trati 225.

V úseku Jihlava – Třebíč jedou osobní vlaky ve dvouhodinovém intervalu, a to tak, aby mezi Os a R byl přibližný hodinový rozestup (křižování v Bransouzích v S:00). Na trati jezdí i špičkové posilové vlaky, které kvůli konfliktu s R jedou podle toho, jak se zrovna vejdou na trať.

Na úseku dále z Třebíče do Brna jsou časové polohy Os přizpůsobeny křižování ve Studenci (L:00), kde jsou zajištěny přestupy na vlaky do Velkého Meziříčí. Směrem k Brnu jsou časové polohy přizpůsobeny potřebám IDS JMK.

Na trati z Okříšek do Znojma je dvouhodinový interval osobních vlaků, vlaky odjíždějí krátce po příjezdu R z Jihlavy, křižují se v Moravských Budějovicích (S:00) a dosahují skupiny Znojmo v L:00. V Moravských Budějovicích jsou poměrně dlouhé prostoje (15 až 20 minut). Je to přežitek z doby, kdy ještě jezdívaly vlaky do Jemnice, aby byly v Moravských Budějovicích zajištěny přípoje v obou směrech.

Návrh

Křižování rychlíků v Krahulově bude poměrně nevýhodné pro přestupní vazbu Jihlava – Okříšky – Znojmo, protože souprava vlaku od Znojma musí mít nějaký čas na obrat. Aby tato přestupní vazba byla co nejkratší, zanikne vazba Třebíč – Okříšky – Znojmo. Údajně to mají suplovat autobusy z Třebíče do Moravských Budějovic, je však otázkou, jestli to nebude podobný vzdušný zámek, jako již slibované přímé vlaky z Jihlavy do Tábora jedoucí třikrát denně.

Křižování vlaků do Znojma se přesune z Moravských Budějovic do Šumné, což bude představovat zkrácení cestovní doby. Je však jasné, že s obnovou provozu do Jemnice se zřejmě již nepočítá.

Zajímavostí je několik navržených Sp Jihlava – Znojmo, které jezdí jako posily v odpoledních hodinách. Některé z nich ve směru do Jihlavy mají na trase dokonce projíždět Okříšky. Na trase zastaví v Jaroměřicích nad Rokytnou, Moravských Budějovicích a v Šumné.

Z návrhu není jasné, jak se projeví změny rychlíků na osobních vlacích v systému IDS JMK. Protože však vlaky z Třebíče dál do Brna nejsou vůbec zmíněny, existuje oprávněná obava, že by mohly být osobní vlaky v úseku Třebíč – Náměšť nad Oslavou zcela zrušeny a s nimi i vlaky Velké Meziříčí – Studenec (viz trať 252).

Osobní vlaky v úseku Jihlava – Třebíč mají jezdit přibližně ve stejných časech jako dnes, ale jen v pracovní dny. O víkendu mají jet mimo interval, systém se vrátí k náhodným výstřelům.

Tratě 250 a 252

Stávající stav

Na trati jezdí ve dvouhodinovém intervalu rychlíky Praha – Havlíčkův Brod – Brno, které se míjí v Havlíčkově Brodě v S:00. Z toho se odvíjí poloha těchto rychlíků ve Žďáru nad Sázavou v S:30 (směr Brno)/L:30 (směr Praha). Zde navazují Os přes Nové Město na Moravě do Tišnova (po staré trati). S jízdním řádem 2016/2017 bylo ukončeno zastavování rychlíků v Křižanově, kde byly zajištěny přípoje z Velkého Meziříčí na oba směry.

Osobní vlaky v úseku Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou jezdí metodou náhodných výstřelů. Velmi často nevycházejí návaznosti v Havlíčkově Brodě, v takovém případě je to však dáno tím, aby do Žďáru přijely před rychlíkem do Brna a byl možný přestup. V některých časech je naopak snaha jezdit v maximálně odlišných polohách oproti rychlíkům a tím je doplňovat.

V úseku ze Žďáru nad Sázavou dál na Tišnov a Brno se poloha Os odvíjí od potřeb IDS JMK. Vlaky jedou ve dvouhodinovém intervalu. Stěžejní je skupina v X:30 v Tišnově, do které přijíždí vlak po staré trati z Nového Města na Moravě. Od toho se odvíjí skupina v L:00 v Křižanově, ze které jsou zajištěny přípoje na Velké Meziříčí z obou směrů. K minutí Os v Křižanově v L:00 docházelo i během zastavování rychlíků, které stavěly cca v S:45 (směr Brno)/L:15 (směr Praha). Přípoj na Velké Meziříčí byl tedy zajištěn jak od Os, tak i od R.

Po ukončení zastavování rychlíků v Křižanově se časy Os nezměnily.

Vlaky v úseku Velké Meziříčí – Studenec jsou v současné době vázány na křižování Os Brno – Jihlava ve Studenci cca v L:00, funguje tedy přestup na oba směry. Nevýhodou tohoto řešení jsou však hodinové prostoje ve Velkém Meziříčí od vlaků z Křižanova.

Osobní vlak ze Žďáru nad Sázavou v Havlíčkově Brodě.

Návrh

V úseku Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou má rozsah provozu Os zůstat stejný, má však dojít k zavedení dvouhodinového intervalu. Způsob, jakým to bude provedeno, však znemožní jakékoliv rozumné návaznosti ve Žďáru ve směru Brno, ale rovněž i v Havlíčkově Brodě ve směru Kolín. Jediný přípoj, který bude fungovat, je na Jihlavu.

Časové polohy osobních vlaků ze Žďáru do Brna zůstanou stejné. Tím se však neřeší problém těsných rozestupů na odjezdu R a Os ze Žďáru ve směru do Brna. I když se mírně zvětší, nebude mít takový efekt, aby došlo k rozmělnění cestujících do obou vlaků. Zrovna tak se nepočítá s obnovením zastavování rychlíků v Křižanově.

V návrhu nejsou vlaky mezi Velkým Meziříčím a Studencem vůbec zmíněny. Již delší dobu prosakují zprávy o chystaném zastavení provozu.

Celkové zhodnocení optimalizace

Návrh představuje zbytečné posílení některých relací, jako např. Havlíčkův Brod – Slavonice, za cenu razantního zhoršení dopravní obslužnosti pro jiné tratě. Na mnoha místech se stanou vlaky naprosto nepoužitelnými. Jediná trať, která na tom skutečně může získat, je do Slavonic, ostatní budou tratit.

Současný stav si sice změnu žádá, měla by však být provedena zcela jinak. I s novými polohami rychlíků lze pracovat mnohem lépe a dosáhnout lepších výsledků.

Pro normálního člověka se může zdát podezřelé, že návrhy jízdních řádů unikají takto po částech. Člověka napadá otázka, jestli není za tím snaha do poslední chvíle utajovat průšvih. Naznačím, že na této optimalizaci pracují podobní lidé, jako v roce 2011 v Pardubickém kraji.

Někteří cestující svou nespokojenost vyjadřují velmi svérázným způsobem… (nádraží Přibyslav)

Použité zdroje

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.8/5 (13 votes cast)
Veřejná doprava Vysočiny, 3.8 out of 5 based on 13 ratings
Share


Autor:


14 komentářů

 • Napsal Krejčí, 1. 3. 2017 @ 10:37

  Moc pěkný článek, díky za něj.

 • Napsal Petr, 1. 3. 2017 @ 23:25

  Pěkný článek.

  Ne, že bych se chtěl zastávat tvůrců optimalizace v Pardubickém kraji v roce 2011, ale ti měli následující myšlenku: hodně jezdit na hlavních tratích a použít je jako páteř a málo (vůbec) jezdit na vedlejších tratích. Tuto myšlenku v tomto návrhu postrádám (buď jiní tvůrci, nebo jiné myšlenky). Tento návrh podle mě nemá žádné jiné myšlenky, než ušetřit peníze za každou cenu a případně pomoci autobusové dopravě (která je dnes v podmínkách Vysočiny hrůzostrašná).

 • Napsal Jakub P., 3. 3. 2017 @ 19:16

  Pořád nemůžu věřit tomu, že to není vtip…

 • Napsal Vozka, 5. 3. 2017 @ 7:59

  Za toto je někdo placen z našich peněz? Jak to, že ještě není bez místa a nedělá to, na co stačí? Nazvat to lze jen sabotáží a likvidací železnice a veřejné dopravy obecně.

 • Napsal Blanka, 5. 3. 2017 @ 13:23

  Zajímalo by mě, kdo má tohle podplacene.
  I když tady na Vysočině je to asi jasné, kdyz je tady jen jeden autobusový dopravce! Šmejd!
  Hlavně, že se pořád mluví o ekologii dopravy…. Tak místo vlaku budou jezdit smradlavé a životní prostředí znecistujici autobusy, místo, aby se vyřešila lépe právě vlaková doprava, která je při nejmenším pohodlnější….
  Holt se nikdy neřeší co by chtěli lidi, tady se vždy kouká jenom na to, kdo dá víc, tak podle toho se plánuje…. Ať žije korupce!

 • Napsal Frantisek, 7. 3. 2017 @ 11:10

  Petr: Ona myšlenka v Pardubickém kraji pak ale v praxi vypadala třeba tak, že po hlavní trati jely i krátce za sebou poloprázdné vlaky tvořené třemi vozy s lokomotivou, zatímco ve vedlejších směrech jsem byl odkázán na pochybné autobusové přípoje s nedohledatelnou čekací dobou a různými přestupními místy (tj. ujelo-li to v jednom místě, za hodinu to jelo zase odjinud), pokud vůbec v daném směru byly. Neupírám té vizi možné klady (za určitých podmínek), ale nenásledoval bych ji v takové podobě, pokud nechci všechny cesty po kraji honit přes krajské město a dopravu přesouvat z kolejí na silnice.

 • Napsal Vozka, 12. 3. 2017 @ 3:09

  Docela by mne zajímalo, proč jsem dostal tolik mínusů za to, že víceméně považuji návrh dopravy Vysočiny za paskvil a že se domnívám, že by za to měla následovat pro autory nějaká odměna, např. v nevyplacení peněz za takové řešení, či dokonce nějaký trest, úhradu škody atd.

  Domnívají se snad ti nositelé mínusů, že třeba doprava Humpolec – HB někoho v tomto návrhu zláká k cestě vlakem – dnes to tam docela funguje. Nově 4 hodinové mezery, dvouhodinový takt v odpolední špičce (měl by být do hodiny a s návaznostmi na ostatní tratě), neexistující přípoj ve všední dny na poslední R do Prahy ve 20 hodin apod.? To je naopak cesta k znechucení cestujících a tato trať po zavedení takového JŘ bude postupně zlikvidována. Naopak bych ještě rád viděl třeba před nádražím v Humpolci návazné autobusy od vlaků a ke vlakům do města a okolí!!!
  Nevadí snad nikomu likvidace řady přípojů, které dnes fungují? To opravdu bude pro cestující lákavé? Zejména z jiných krajů? A co třeba to zlikvidované spojení na úzkorozchodce, kde není návaznost v Černovicích? Kolik lidí tam bude dál jezdit? Asi níkdo. A o to někomu jde? A co třeba ten nesmysl, který vadí třeba i v Hradeckém kraji – tedy návrh projížění zastávek na trati 238? To se nikdo nepoučil třeba z tratě na Trutnov, kde přesně takové projíždění zlikvidovalo řadě lidí možnost cestování a pokud vím jezdí autem? Navíc se protesty a odpor lidí přehlíží! Pro koho se tedy ta doprava dělá? Pro teoretiky nebo pro potřeby lidí? Nebo jde o skrytou podporu automobilismu – silniční dopravy?

  Čili stojím si za tím, že jde o paskvil, místo úspory v komplexním pojetí jde o vyhození peněz, není zajištěna komplexní dopravní obsluha území, nadále se likviduje doprava o So a Ne a svátcích, takže se naopak rozbíjí systém a atraktivnost veřejné dopravy. A opět upozorňuji, že ceny autobusů jsou ( a obecně silniční dopravy) vyšší, než se uvádí, takže převod přeprav na tento silniční systém nás všechny stojí velké peníze a propagátory těchto nesmyslů je třeba hnát k odpovědnosti! Howgh.

 • Napsal AS, 20. 3. 2017 @ 16:59

  Díky za zajímavý článek, ale za skloňování Třebíče jakoby byla mužského rodu patří autorovi článku třikrát fuj.

 • Napsal Tadeáš Richter, 20. 3. 2017 @ 19:25

  V zájmu zachování objektivity přináším oficiální vyjádření kraje Vysočina: http://www.kr-vysocina.cz/informace-k-verejne-doprave-v-regionu/d-4079357/p1=87698

 • Napsal Domažličák, 31. 3. 2017 @ 8:33

  Co se týče Pardubic (Oreda), to udělalo vynikající marketingový tah v Hradeckém kraji, kde si udělalo vynikající reklamu zaměřenou na antiželezniční krajské vlády, které jak známo nejlépe platí. To znamená, že od té doby každý kraj, který chce železnici a i VHD jako takové pustit žilou si objedná právě je, jako to udělal např. ten Pardubický. Pokud si Vysočina objednala tyto odborníky (záměrně bez uvozovek) na likvidaci VHD, je jasné, jaké mají záměry a není se čemu divit, že to takhle vypadá. A může být hůř. Když tohle prosáklo, může to být jen vějička k zaměstnání odpůrců a ve skutečnosti se může plánovat něco mnohem horšího. Pak už jen prohlásí, že vychází vstříc kritice, současný návrh stahnou a zrealizují něco jiného, na což už ovšem nebude prostor na reakci. Oredo nepodceňujte, jsou to skuteční odborníci na svou práci (bez nadsázky).

 • Napsal Tadeáš Richter, 3. 4. 2017 @ 21:38

  Protože odkaz na materiály o VDV již nefunguje, přikládám jej aspoň touto formou: http://web.archive.org/web/20170301005715/http://vdv.radekpapez.cz/

  Chybí úsek Velké Meziříčí – Studenec, jehož návrh se výrazně lišil od spekulací v mém článku. V tuto chvíli však není návrh nikde k nalezení.

 • Napsal Thijs.vanLeer, 4. 4. 2017 @ 13:25

  http://vdv.radekpapez.cz/obec-hluboke-1.pdf

  zde je trať 252 k nahlédnutí

 • Napsal Kubik, 2. 5. 2017 @ 22:44

  Zlikvidovat fungující trať s vyhovujícím jízdním řádem a celkem slušně obsazenými vlaky jako je trať Havl.Brod-Herálec-Humpolec je krajská naprostá neschopnost, za níž se skrývá plno otazníků. Navíc tato trať vede zcela jinudy, než silnice H.Brod-Věž -Humpolec, spojuje zcela odlišná sídla. Je to typická venkovská trať, která místním občanům nabízí rychlé spojení s Brodem a přípoji na další místa. Hejtman v Jihlavě (CSSD) mi připomíná někdejšího likvidátora Śulce (ODS) v Ústeckém kraji v roce 2006. Místo, aby se vybudovala před lety avízovaná zastávka Vilémov u Humpolce-trať vede přímo centrem velké obce, tak se provádí destrukce! Za destrukcí tratě je odpovědné i zastupitelstvo města Humpolec.

 • Napsal Vozka, 3. 5. 2017 @ 4:22

  Jedině souhlasím. Vysočina již delší dobu prokazuje nejen neschopnost vytvořit dobrou koncepci veřejné dopravy, ale také naprostý nezájem o železnici. Ten návrh, který byl zde zveřejněn to jen dokazuje a je třeba ho prostě rozcupovat, odmítnout a vystupovat proti němu. Ta Humpolecká trať mne velmi rozčiluje a už jsem to sem psal. Prostě žádný plán, jak to lidem zatraktivnit, jak zajistit napojení na autobusy,třeba v tom Humpolci, jak zvýšit přepravy, co se udělá pro přesun nákladní dopravy ze silnic i na tyto tratě, ale ještě dokáží zlikvidovat přípoje na vlaky v Havlíčkově Brodě. Takže opět propad cestujících a důvod k dalšímu omezení a likvidaci. Prostě podle mne záměr, a souhlasím, obdobný jako Ústecký kraj, kde to dodnes stojí … za nic. A opakuji, takové lidi, odborníky a politiky platíme !!! A oni se ani nestydí a ještě si myslí, že dělají dobře a dokonce i šetří. U toho Šulce to bylo velmi okaté, protože on se i na veřejnosti ( i s Francem) vyjadřovali, že je hromadná a zejména železniční doprava nezajímá, že oni chtějí peníze převést na silnice. A kupodivu dodnes za ten rozvrat a to, co to stálo a stojí, nejsou stíhání (no ono to bylo obdobně i v Pardubickém kraji a náprava se konala aspoň částečně za Duška,ale stále to není ono – ono napravit rozvrat není tak jednoduché)

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*