5 838 přečtení
Kvě 03 2013

Úprava regionální železniční infrastruktury

Tento příspěvek je 9. částí z 9 článků Polemika o dopravě a její infrastruktuře
Černý Kříž je dnes moderní stanicí na lokálce

Černý Kříž je dnes moderní stanicí na lokálce

V dnešní době se prakticky vylepšují koridory, popř. významné celostátní tratě. Regionální tratě někdy i neprávem jsou většinou na okraji zájmu. Strkat do nich prostředky srovnatelné s těmi na koridoru je neodůvodněné. Avšak i za výrazně menší peníz lze často jejich parametry vylepšit.

Proč jsou malé rychlosti na regionálních tratích

 1. Nezabezpečené přejezdy : Jedná se o přejezd, který je zabezpečen pouze dvojitým křížem, a tudíž neinformuje řidiče, že má jet vlak. Max. povolená rychlost vlaku je 60km/hod. často z důvodu rozhledových poměrů bývá 20 nebo 10km/hod
 2. Dispečerské řízení podle předpisu D3 – trať, kde si strojvedoucí musí telefonicky zajistit souhlas na určitý úsek trati od dispečera. Max. rychlost je na těchto tratích 60km/hod. Velké zdržení představuje získání souhlasu ve stanici, kdy strojvedoucí musí dojít do uzamčené místnosti ve stanici.
 3. Směrové poměry tratí – poloměry oblouků na trati.
 4. Stav železničního svršku a spodku – konstrukčně rozdíl pro rychlosti do 100km/hod není. Zde rychlost ovlivňuje pouze technický stav.

Jelikož je toto záležitost údržby, nebudu se již více o této části zmiňovat, přesto, že technický stav tratí považuju za velmi důležitý. Pomalé jízdy dokážou jízdní dobu velmi prodloužit.

Priority jednotlivých kroků pro zvýšení rychlosti na našich regionálních tratích

 1. Levné odstranění lokálních propadů rychlostí : Prověřit možnosti odstranění lokálních omezení rychlostí zpravidla menších než 50km/hod. Vždy to nepůjde. V každém případě zavést zabezpečovací zařízení na přejezdy, kde je nízká rychlost. Právě odstranění těchto velkých rychlostních propadů nejvíce umožní snížit jízdní dobu vlaků.
 2. Zavést takové zabezpečení tratí, aby zde mohli být vyšší rychlosti než 60 km/hod, pokud to směrové poměry dovolí (což často bývají jen krátké úseky). Na trati Číčenice-Volary je ve zkušebním provozu radioblok. Bohužel nevím, jaká max. rychlost na takto zabezpečených tratích bude povolena. Za předpokladu, že bude pouze 60km/hod, nepovažuju tento systém za vhodný k používání.
 3. Provést drobné korekce podbitím kolejí. Podbíječka by měla zvládnout posun 10cm. To většinou u větších oblouků může pomoct dostatečně zvednout přechodnice. A na mnoha tratích v některých úsecích prakticky údržbou, která by se měla pravidelně dělat lze takto zvednout traťovou rychlost. Jsou tratě, kde pravděpodobně takových úseků bude velmi málo. Jako příklad lze uvést Strakonice-Volary, kde již z mapy je vidět mnoho malých oblouků. Naopak jako vhodná trať pro takovou korekci se jeví třeba Valašské Meziříčí-Rožnov. Tam i z mapy je vidět, že je mnoho dlouhých rovných úseků a mnoho oblouků s velkými poloměry oblouků.
 4. Provést drobné a levné přeložky vybraných úseků.
 5. V případě potřeby, pokud potřebuju zrychlit pro nějaké vhodné křižování, nebo mám příliš malou rychlost, provést větší přeložky.

Další úpravy na regionálních tratích pro přiblížení lidem

 1. Výstavba zastávek – občas se děje. Bohužel nákladné pro železniční tratě
 2. Přeložky tratí pro přiblížení k obcím – zatím se neuvažuje
 3. Úprava na vlakotramvajový provoz – přeložka nebo prodloužení tratě v parametrech tramvaje. Příkladem, kde by toto bylo vhodné prověřit, může být trať Valašské Meziříčí-Rožnov ve Valašském Meziříčí, která prakticky severně objíždí centrum města. Reálnost samozřejmě prověřit nedokážu. Podmínkou je úprava legislativy, která umožní pojíždět tramvajové tratě železničním vozidlem za daných technických podmínek (např. brzdná vzdálenost). Příkladem jízdy železničního vozidla po tramvajové trati může být německé město Zwickau.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.6/5 (9 votes cast)
Úprava regionální železniční infrastruktury, 3.6 out of 5 based on 9 ratings
Share


Autor:


Leave a Reply

15 komentářů

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*