4 815 přečtení
Pro 10 2012

Ministerstvo dopravy ohrožuje životy cestujících

Občanské sdružení Naši zemi nedáme! vyzývá předsedu vlády Petra Nečase k neprodlenému zásahu proti úředníkům ministerstva dopravy a Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), kteří jedním škrtem pera znehodnotili šedesátimiliardovou investici do železničního koridoru a ohrozili životy a zdraví statisíců cestujících.

 

Preventivní kontroly na železnici jsou minulostí

Úředníci ministerstva dopravy novým výkladem platné legislativy znemožnili kompetentním orgánům (Drážní úřadDrážní inspekce) provádět preventivní činnost při kontrole bezpečnosti železnice a drážní dopravy v celé České republice. V době, kdy nebyl systém kontrol omezen, bylo prováděno 4951 preventivních akcí ročně, přičemž zjištěné nedostatky byly neprodleně odstraňovány. Po zásahu úředníků ministerstva dopravy zůstanou všechny nedostatky nepovšimnuty až do doby, kdy způsobí mimořádnou událost s nepředvídatelnými následky! Kontrolní úřady budou muset předem informovat doporučeným dopisem kontrolovaný subjekt, musí mu oznámit, kdy, kde a co budou kontrolovat. Takový postup bude stejně efektivní, jako kdyby policie musela předem informovat řidiče, kdy a kde bude kontrolovat řidiče na alkohol nebo technický stav vozidla. Řidič by měl jistotu, že nikdy ho nikde nemůže žádná kontrola překvapit.

Zmíněným bezprecedentním opatřením nebyla ušetřena jediná koruna ze státního rozpočtu, ani jedno systematizované místo ve veřejné správě a Česká republika se dostala do kuriózní situace, kdy zrušila aktivitu, ve které byla odbornými drážními institucemi (ERA – Evropská železniční agentura) vyzdvihována jako vzor efektivního konání prevence ve veřejné správě.

 

Zmařená šedesátimiliardová investice

Státem vlastněná Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) nepromyšleně rozhodla o převedení levostranného provozu na koridoru Břeclav-Přerov-Bohumín (tzv. Ferdinandova dráha) z levostranného na pravostranný (odkaz).

Státní úředníci nepravdivě informovali veřejnost, že zmíněné opatření s sebou přinese jen minimální náklady a nebude mít vliv na provoz na trati. Důsledkem tohoto byrokratického aktu je však znehodnocení funkce tzv. Dluhonické spojky (odkazy – videa 12), která mimoúrovňově propojovala hlavní železniční tah z Prahy do Ostravy se zmíněnou Ferdinandovou dráhou. Dojde tak ke snížení propustnosti části železničního koridoru, protože dvoukolejná trať od Prahy a Olomouce se napojovala na Ferdinandku mimoúrovňově, takže protijedoucí vlaky se všude míjely. Od nynějška se bude muset vlak úrovňově, tedy na výhybkách stanic Dluhonice či Prosenice, dostat zleva doprava, přičemž během tohoto manévru musí stát všechny protijedoucí vlaky. Takže než průměrný nákladní vlak v tomto bodě přejede zprava doleva, zablokuje všechny ostatní vlaky ve všech směrech na cca 3 minuty. Je to jako kdyby byl na dálnici instalován jednopruhový úsek se semaforem a chvíli by se jezdilo jedním, chvíli druhým směrem.

Tím byla z velké části zmařena šedesátimiliardová investice státu do rekonstrukce železničního koridoru, jehož propustnost se uvedeným administrativním opatřením výrazně sníží a státu vznikne nutnost vybudovat na již zrekonstruované trati zcela nové mimoúrovňové křížení v ceně řádu miliard korun. Kapacita celého koridoru do doby, než bude toto mimoúrovňové křížení zbudováno, bude nižší než před investováním desítek miliard korun!

Dle obecné teorie sítí je známo, že propustnost celé sítě je dána propustností jejího nejužšího místa, takže SŽDC z kapacitního koridoru zbudovaného za 60 miliard korun udělala administrativním zmetkem jednokolejnou lokálku.

Vzhledem k tomu, že resort dopravy je dlouhodobě bez kompetentního vedení, a vzhledem k hrozícím škodám na majetku státu a bezpečnosti cestujících vyzýváme předsedu vlády Petra Nečase k neprodlenému zásahu vedoucímu k nápravě zmíněných skutků a potrestání viníků.

 

Tuto výzvu podpořili:

Nádraží nedáme!, o. s.

Klub přátel lokálek, o. s.

Jaromír Dušek, náměstek hejtmana Pardubického kraje a radní pro dopravu

Zdeněk Žák, bývalý generální inspektor Českých drah

 

Ke stažení:

Nova_Pravidla_SD2012-1.pdf, 329 kB

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.1/5 (9 votes cast)
Ministerstvo dopravy ohrožuje životy cestujících, 4.1 out of 5 based on 9 ratings
Share


Autor:


8 komentářů

 • Napsal -FN-, 10. 12. 2012 @ 15:41

  Prosím o vysvětlení. Měl jsem za to, že ona spojka právě řešila přechod mezi levostranným a pravostranným provozem. Pokud bude nyní provoz do/ze všech tří směrů pravostranný, odpadne sice její potřeba, ale myslel bych si, že zároveň odpadne potřeba přejíždění vlaků z levé koleje na pravou, pokud pojedou všechny vpravo. Naopak je možné onu spojku nadále využívat při mimořádnostech, pokud nebude snesena.

 • Napsal xyz, 10. 12. 2012 @ 17:53

  Ano, s tím křížením směrů v Dluhonicích/Prosenicích to je pravda a vzniklo to vlivem převedení provozu na pravostranný.

  Na druhou stranu, podobné křížení směrů bylo tímto krokem naopak odstraněno v žst. Břeclav…

  Převedení provozu na trase Břeclav – Přerov – Ostrava na pravostranný bylo ohlášeno v předstihu mnoha měsíců. Proč tato iniciativa spatřila světlo světa až nyní? Proč se v této věci neangažovaly odbory, kterým jinak vadí “velmi důležité věci” jako např. z jaké částky bude zaměstnavatel vypočítávat DPH…

  “Nejužším” místem koridoru Praha – Ostrava možná nejsou Dluhonice, ale úseky jako Praha Libeň – Praha Běchovice (proč autoři tohoto článku nekřičeli, že se tam zakonzervovává nevyhovující stav, protože zvýšení počtu traťových kolejí ze 2 na 3 je málo a jsou potřeba 4? Tam jde o ještě větší “znehodnocení investic do koridorů”) nebo Choceň – Ústí nad Orlicí.

  Stejně tak je úrovňové křížení osobní dopravy v České Třebové (směr Praha – Olomouc se směrem Brno – Praha), stejně tak i po modernizaci žst. Kolín zůstalo úrovňové křížení osobní dopravy v Kolíně (směr Praha – Kutná Hora se směrem Pardubice – Praha, u nákladních vlaků se stále úrovňově kříží směr Nymburk – Pardubice s osobní dopravou Pardubice – Praha).

  Stejně tak i po modernizaci zůstalo úrovňové křížení nákladní dopravy ve směru Brno – Břeclav s osobní dopravou ve směru Břeclav – Brno na tzv. modřickém zhlaví žst. Brno-Horní Heršpice. Spolu s předchozím neuváženým zrušením žst. Rajhrad a dalším prvkům nevhodné konfigurace stanic na trati Brno – Břeclav, nedošlo (i přes vynaložení miliardových částek) k takovému navýšení kapacity tratě, k jakému mohlo.

  V případě p. Jaromíra Duška coby šéfa železničních odborů v době, kdy se prováděla např. i modernizace tratě Brno – Břeclav (v podobě, kdy nebyly využity všechny možnosti maximálního zkapacitnění tratě) bych si pokládal otázku, proč proti tomu tehdy také neprotestoval.

 • Napsal Domažličák, 10. 12. 2012 @ 22:05

  1. Co se týče těch kontrol, jako provozovatel vleček mohu říct, že po celou dobu mého působení v tomto sektoru nám všechny kontroly z DÚ byly předem hlášeny, takže nevidím rozdíl oproti dřívějšku. DÚ tu není proto, aby kontroloval, jestli mají posunovači na hlavách helmy a musel na ně tajně číhat za křovím. DÚ vždy kontroloval systémové závady, které nelze odstranit během týdne, kdy o kontrole víte.
  2. Dluhonice jsou stavěny tak, že je úplně jedno, na kterou kolej od Olomouce do Prosenic a opačně jedete, protože tam žádné mimoúrovňové křížení není, takže zpravostranění KFNB v tomto ohledu žádný problém nepřinese. Naopak v Bohumíně bude moct být předěláno kolejiště tak, aby se směry mezi Ostravou a Dětmarovicemi nemusely navzájem křižovat. Takže já v tomto kroku vidím plus.

 • Napsal xyz, 10. 12. 2012 @ 23:26

  Domažličák:

  Není jedno, na kterou kolej do Prosenic a opačně jedete. K již existujícímu křížení tras (směr Olomouc – Hranice se směrem Přerov – Olomouc) se přidalo, že vlaky jedoucí z Olomouce do Hranic si nyní kolidují (při tom přejíždění v Dluhonicích na tu správnou kolej, aby v žst. Prosenice už ke křížení směrů nedošlo) i s protijedoucími vlaky jedoucími od Hranic do Olomouce.

 • Napsal JanO, 11. 12. 2012 @ 15:37

  Dražší sranda ovšem je, že se musí přepracovat projekt na rekonstrukci stanice Dluhonice tak, aby se přes rychlé spojky dalo dostat až na kolej 2S už na olomouckém zhlaví. A že stanice potřebuje rekonstrukci jako sůl…

 • Napsal Domažličák, 12. 12. 2012 @ 5:09

  xyz máte pravdu, že v Dluhonicích tímto přibylo nepříjemné křižování se vlaků od Olomouce na Hranice a obráceně (a ten samý problém je v Hranicích směrem na Valmez), ale Dluhonice jsou dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a už dávno měly být rekonstruovány tak, aby se odstranila všechna úrovňová křížení vlaků, což šlo za levostranného provozu na KFNB dost špatně a proto se to zřejmě nezrealizovalo. Je totiž stavebně velkým oříškem mimoúrovňově spojit 4. dluhonickou kolej s 1. traťovou do Olomouce, zatímco 10. kolej, když začne stoupat hned za silničním mostem, dostenete vrchem přes obě traťové koleje poměrně snadno a pak už jen stačí přesměrovat výhybku č.8 tak, aby její přímý směr byl na 10. kolej místo dnešního na 6.k.
  Takže můj závěr je takový, že zpravostranění KFNB bude provozně výrazně plusovým počinem pokud dojde k přestavbě Bohumína a Dlohonic (Hranice nejsou velkým problémem, tam zas tolik vlaků neprojíždí od Drahotuší na Valmez a zpět).

 • Napsal JPanther, 24. 12. 2012 @ 9:53

  Prakticky jsou na Ferdinandce veškerá křížení v úrovni, takže změnou směru se jeden bordel změní v jiný. Pouze u dvou mimoúrovní, které bylo možné elegantně a s výhodou řešit levně dojde k částečnému znehodnocení. Pravostranný provoz 100% znehodnotil Drahotušskou spojku, Prosenická se dá stavebně upravit a doplnit. V žádném případě nelze tvrdit, že došlo ke zmaření šedesátimiliardové investice. To by šlo tvrdit, pokud se neudělá mimoúroveň v Dluhonicích. Doporučil bych váženým autorům výzvy, aby se zaměřili na projekt Dluhonic!!! Já do toho z druhého konce republiky nehodlám mluvit.

 • Napsal Busman, 25. 12. 2012 @ 19:48

  Tak přehoďte 280 vlevo a bude po vtákách. Křížení úrovňově v PPS (nebo kdekoli na trase dle pp), nebo mimoúrovňově v Púchově – v rámci korytorizace slovenského koridoru:-)

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*