3 968 přečtení
Led 24 2009

Dlouhodobá výluka mezi Jablunkovem-Návsím a Mosty u Jablunkova

Bocanovice

Bocanovice

Další postup prací souvisejících s „optimalizací trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší” vyžaduje postupné dlouhodobé vyloučení traťových kolejí v mezistaničním úseku Mosty u Jablunkova – Jablunkov-Návsí. Termín zahájení jednokolejného provozu byl stanoven na neděli dne 25. ledna 2009, a protože zmíněný mezistaniční úsek je dost dlouhý a sklonově nepříznivý a trasy vlaků osobní dopravy ovlivněné přípojovými vazbami v uzlových železničních stanicích se křižují právě v úseku s jednokolejným provozem, výluka vyžaduje úpravy jízdního řádu osobních vlaků a nahrazení některých vlaků autobusy.

Už při zpracování jízdního řádu pro období platnosti 2008/2009 se počítalo s tím, že po dobu trvání výluky v dopoledních hodinách v předmětném úseku pojedou některé vlaky v posunutých trasách pod jinými čísly (odjezdy vlaků z Mostů u Jablunkova v dřívější a z Jablunkova-Návsí v pozdější časové poloze) a v odpoledních hodinách v předmětném úseku budou některé vlaky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (NAD): příslušná alternativa byla zapracována i do zveřejněných traťových tabulek jízdního řádu pro trať SŽDC č. 320 s účinností „ode dne vyhlášení”. V průběhu konkrétní přípravy výluky došlo k dalšímu upřesnění rozsahu NAD a výsledkem jsou následující odchylky proti údajům zveřejněným ve vydaném Jízdním řádu SŽDC, resp. Jízdním řádu ČD pro období platnosti 2008/2009:

  • spoj NAD číslo 3 (odjezd z Jablunkova-Návsí ve 14.01 hodin) je veden pouze v pracovní dny, v sobotu, neděli a svátky nejede: v tyto dny bude veškerá frekvence přepravena spojem NAD číslo 5 přes Bocanovice, a 
  • spoj NAD číslo 11 není z technických příčin na straně autobusového dopravce veden vůbec a celá frekvence vlaku Os 2939 bude odvezena spojem NAD číslo 13 přes Bocanovice. 

Popsaný stav platí od neděle dne 25.01.2009 do soboty dne 07.03.2009 a je již zapracován do aktuální „on-line” verze elektronického jízdního řádu vlakové dopravy přístupného na Internetu.

Od neděle dne 08.03.2009 (kdy vstoupí v účinnost 1. změna Jízdního řádu 2008/2009) až do odvolání bude NAD v předmětném úseku rozšířena ještě i na dopolední hodiny a budou jí nahrazeny i vlaky Os 2966, Os 2968, Os 2965 a Os 2927: další spoje NAD mají být označeny čísly „stovkové” série (liché = 101, 105, a 109 přes Bocanovice a 103, 107 a 111 posilové „přímé” sobotní autobusy, sudé = 102 a 104 přes Bocanovice) a odjezdy mají být stanoveny u „lichých” spojů z Jablunkova-Návsí na 08:01, 09:01 a 10:01 hodin a u „sudých” spojů z Mostů u Jablunkova na 09:40 a 11:40 hodin – přesné údaje budou zapracovány do 1. změny Jízdního řádu 2008/2009.

Poněkud kuriózně může působit důvod tohoto rozšíření NAD i na dopolední hodiny: v období cca od 02.03.2009 do 23.06.2009 má být budován „biokoridor” = nadchodu přes trať pro medvědy a vysokou zvěř a schválený projekt vyžaduje v dotčeném úseku snížení rychlosti na maximálně 20 km/h – do jaké míry bylo zapracování tohoto opatření ovlivněno i neštěstím ve Studénce v roce 2008, není podstatné, ale je zřejmé, že jeho důsledkem bude další významné prodloužení dob jízdy vlaků. Kromě toho bude vzhledem ke sklonovým poměrům tratě nutno snížit normativ hmotnosti „lichých” nákladních vlaků, a ačkoli nákladní doprava v předmětném úseku není nyní příliš intenzivní, další vývoj lze jen těžko předpokládat: zvolená úprava takto spíše „preventivně” i na dopolední hodiny rozšířeného rozsahu NAD (= „od 1. změny Jízdního řádu 2008/2009 do odvolání”) umožní provozovat NAD i dopoledne buď jen do data určeného později podle skutečného vlivu výluky a aktuálního rozsahu nákladní dopravy, nebo v případě potřeby až do konce platnosti GVD 2008/2009.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share


Autor:


Žádné komentáře

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*