3 334 přečtení
Led 24 2009

Investice SŽDC v roce 2009

Rekonstrukce stanice...

Rekonstrukce stanice...

Pokud se Správě železniční dopravní cesty v roce 2009 podaří získat všechny předpokládané prostředky z českého Státního fondu dopravní infrastruktury a z fondů EU a Evropské investiční banky, vzroste hodnota majetku SŽDC o více než 9 miliard Kč.

Orientační přehled akcí, s jejichž financováním ze zmíněných fondů v roce 2009 SŽDC počítá, je uveden v připojeném souboru; v zájmu preventivní eliminace zbytečných nedorozumění je k jeho obsahu třeba připomenout, že označení akcí (která nejsou vždy „oficiálními” názvy jednotlivých staveb) nemusejí nutně charakterizovat úplně přesně náplně předmětných akcí, a že termíny zahájení a (plánovaného) dokončení staveb uvedené v přehledu slouží především pro účely plánovací a účetní, takže nemusejí vždy znamenat ani termíny faktického zahájení „fyzických” prací v terénu, ani začátku praktického využívání staveb nebo jejich částí v případech, kdy je jejich provozování účelné a další postup prací je umožňuje.

Dlouhodobě podfinancovaná česká železniční infrastruktura by samozřejmě potřebovala mnohem rychlejší a rozsáhlejší obnovu a modernizaci i vkládání podstatně větších prostředků, k úvahám o tom, zda a do jaké míry náplň plánu investic SŽDC odpovídá potřebám české železniční dopravy, je ovšem třeba přistupovat realisticky: množství finančních prostředků je značně omezené, příprava investičních akcí je většinou časově dosti náročná a situaci ne příliš příznivě ovlivňuje i probíhající reorganizace českých železničních institucí kombinovaná s nejednoznačnou dopravní politikou státu. Cílem této informace proto není vyvolávání debat o náplni plánu investic SŽDC ani o současném či výhledovém stavu české železniční infrastruktury, ale pouze seznámit čtenáře s tím, kde se na českých železnicích budou moci v nadcházejících měsících setkat s rozsáhlejší investiční činností.

Příloha ke stažení

  • [download#28]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share


Autor:


Žádné komentáře

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*