Pro 25 2008

Poslední brigáda roku 2008 na Kolínské řepařce

Zvážit, zvednout, podbít.

Kolínští úderníci udeřují

Přichází další rok a tím i možnost určité rekapitulace a výhledů do dnů příštích. Takže co nás potkalo a co nás čeká v polabských luzích a hájích?

Začnu několika čísly. V loňské sezoně se vláčky taženými parní nebo dieselovou lokomotivou přišlo svézt okolo 8.000 návštěvníků, v letošní se návštěvnost vyšplhala až na cca 13.000 lidí, z čehož plná jedna desetina připadá na prosincové Čertovské jízdy.Jsme za to moc rádi a všem návštěvníkům děkujeme za přízeň. Zvyšování návštěvnosti s sebou přináší i zatraktivnění a rozšíření nabídky akcí, vozidel a exponátů. Takže nač se mohou návštěvníci těšit příští rok?

Celý článek »

Share