Led 28 2011

Poznatky z cesty tramvají v úseku Petřiny – Vltavská

Petřiny, Praha 6

Přináším vám netradiční článek vycházející ze školního úkolu naměřit časové údaje při jízdě určitým spojem MHD. Nepůjde jen o suché měření, ale přidám i zamyšlení nad důvody zdržení. Měření proběhlo ve čtvrtek 20. 1. 2011. Vybral jsem si úsek Petřiny – Vltavská i proto, abych měl přehled o funkčnosti tramvajového spojení, které bude v roce 2014 doplněno metrem Dejvická – Petřiny – Motol. Jel jsem linkou 1 okolo čtvrté hodiny odpoledne. K zaznamenání časů a vzdáleností jsem použil technologie GPS s vyhodnocením údajů pomocí počítačového programu google earth. Kvůli nepřesnosti měření a rovněž kvůli zaokrouhlování dochází ve výpočtech k mírným odchylkám.

Celý článek »

Share