6 382 přečtení
Dub 21 2011

Francie, nový tramvajový systém v Remeši

Tramvaj při slavnostním otevření.

Ve francouzském městě Remeši byl po ročním zpoždění oproti původnímu předpokladu 16. 4. 2011 uveden do provozu nový tramvajový systém. Město se nachází v kraji Champagne a má 184 000 obyvatel. Trať vede ze stanice Neufchâtel přes zastávku Gare Centre u hlavního nádraží v centru města do zastávky Hôpital Debré. Zde je ukončena dvoukolejným trianglem. Mezi zastávkami Arago a Médiathèque Croix Rouge je odbočka, která pokračuje přes zastávku Léon Blum do zastávky Bezannes Gare Champagne TGV. Je to konečná u rychlostní železniční trati TGV Paříž – Štrasburk.


Tramvajová síť je dlouhá 11,2 km a má 23 zastávek. Rozhod kolejí je 1435 milimetrů. V centru je trať v délce 2 km bez trakčního vedení s pozemním odběrem proudu ze třetí prostřední kolejnice. Na okrajích trakční vedení je. Na trati jsou provozovány dvě linky. Linka A v trase: Neufchâtel – Gare Centre – Hôpital Debré (21 zastávek, 9 km). Linka B v trase: Gare Centre – Bezannes Gare Champagne TGV (13 zastávek, 7 km). provoz této linky je upraven dle provozu ve stanici Bezannes Gare Champagne TGV (17 vlaků TGV za den).

Vozový park tvoří vozidla Alstom Citadis (32.4 x 2.4 m). Růžová, fialová, modrá, anýzově zelená, žlutá a další jsou barvy tramvají ve tvaru flétny na šampaňské. Tyto barvy mají mít i autobusy. Linkové vedení autobusů bylo přepracováno. Město se rozhodlo vybudovat a provozovat systém tramvají a také autobusů pomocí PPP (Public Private Partnerschip). Je to pro Remeš další velká událost roku 2011, tak jako 800. výročí korunovace francouzských králů v katedrále 6. května 2011. Remeš využila stavbu tramvajové tratí a upravila okolí kolem této tratě. Rekonstruovala fasády a nahradila 1500 stromů.

Tramvaje před katedrálou v Remeši

Mapa vedení tramvaje a železniční tratě v Remeši

Odkaz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share


Autor: městská doprava, příroda (www.biolib.cz, hmyz, biotopy, chráněná území), astronomie, hudba: 1. Hayley Westenra, André Rieu, dálší oblíbení: Il Divo, Celtic Woman, Katherine Jenkins, Andrea Bocelli, Gloria Estefan, ABBA, Celine Dion, Shania Twain, Queen, Marie Rotrová., J. Carreras, G. Puccini, A. Vivaldi, W. A. Mozart, Kelly Family, Tony Henry (GB) aj.


15 komentářů

 • Napsal Pražan, 25. 4. 2011 @ 13:49

  Také v Remeši existovala tramvaj už jednou v minulosti = nejdříve 20 roků “koňka”, v letech 1900 – 1939 pak elektrická tramvaj = viz:
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_tramway_de_Reims
  – text je ovšem dostupný pouze ve francouzštině; “Wikipedia” už nabízí i informace o současné tramvaji, a to nejen ve francouzštině, ale i v němčině či angličtině = viz:
  http://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_de_Reims
  (přepínání jazykových mutací je v levém sloupci dole).

 • Napsal Kubik, 25. 4. 2011 @ 14:02

  Ve Francii,Španělsku či Itálii se obnovuje jeden tramvajový provoz za druhým,zatímco u nás se neobnovuje nic,ale jenom se o všem dlouho hovoří.Že se prodlouží linka z Podbaby k neexistující zastávce Podbabaza za x milionů a přitom se výhledově zruší využívaná Bubeneč je typická dopravní koncepce po Česku.V Remeši je pěkné řešení i kombinované napájení.To bylo v Praze již před 110 lety na Karlově mostě..zde napadá myšlenka,kde jsem byli za Rakouska-Uherska a kde jsme teď.

 • Napsal Pražan, 26. 4. 2011 @ 2:34

  Podstatně lepší aktuální schéma sítě MHD v Remeši je dostupné (jako soubor ve formátu “PDF”) na www stránkách s adresami:
  http://www.tur.fr/tur/uploads/File/R%C3%A9seau%202011/plan_affich%C3%A9_2011.pdf

  http://www.ville-reims.fr/fileadmin/documents/deplacements/PlanTramBus2011.pdf
  – je na podkresu plánu téměř úplně souvisle zastavěného souměstí, jehož “centrem” je samotné město Remeš: toto schéma lze podle potřeby zvětšit, takže umožňuje snazší seznámení se skutečným trasováním tramvajové trati. Ze zmíněného schématu plyne, že jde vlastně v podstatě o pouhou jedinou trať s krátkou odbočkou k nemocnici, na níž jsou ukončeny “městské” spoje, tedy nikoli o skutečnou “síť”, ale pouze o jednu kolejovou trasu doplněnou (po změně organizace původní autobusové MHD) dalšími pěti “hlavními” (“silnými”) autobusovými linkami (= de facto trasami), kromě nichž existuje ještě i 5 autobusových linek “doplňkových” + 4 autobusové linky spojující okrajové části města přímo mimo centrum (“ROCADE”), 3 autobusové linky pro místní obsluhu a 2 jednosměrné okružní autobusové linky “Citadine” pro obsluhu centra.
  Jízdné MHD je relativně přijatelné (1,20 EUR za přestupní jízdenku platnou 60 minut od označení, 2,20 EUR za “karnet” s 2 jednohodinovými jízdenkami, 9,25 EUR za “karnet” s 10 jednohodinovými jízdenkami, 3,20 EUR za jednodenní jízdenku pro jednotlivce a 5 EUR za jednodenní skupinovou jízdenku pro 5 osob), jízdní řády MHD ve formě tabulek ale nikde na Internetu (zatím = ?) dostupné nejsou (alespoň mně se je nalézt nepodařilo) – existuje pouze vyhledávač spojení dostupný na www stránce s adresou:
  http://citura.agilisprod.com/itineraries/
  (do formuláře je třeba zadat názvy zastávek), s jehož využitím lze zjistit, že “městská” tramvajová linka má intervaly v pracovní dny ve “špičkách” 6 minut, mimo “špičky” 8 minut a o víkendech zřejmě 20 minut, linka k nádraží (zastávce) vlaků TGV jezdí v pracovní dny v intervalu přibližně trojnásobném a o víkendech cca dvojnásobném.
  Zajímavá je také jakási “vizualizace” tramvajové trati, dostupná prostřednictvím www stránky s adresou:
  http://www.ville-reims.fr/fr/deplacements/tramway-de-reims/diaporama/index.html
  – umožňuje získat lepší orientační představu o tom, v jakém prostředí tramvaj jezdí.

  Ad “Kubik” = 25.04.2011 – 14:02:
  To je hodně troufalé a realitě neadekvátní tvrzení: nevím o žádném městě v ČR velikosti Remeše (cca 200 tisíc obyvatel) či větším, které by v minulosti tramvajovou dopravu mělo, kde by byla v minulosti zrušena a kde by ji bylo potřebné obnovit. Navíc tvrzení, že “Ve Francii, Španělsku či Itálii se obnovuje jeden tramvajový provoz za druhým, zatímco u nás se neobnovuje nic, ale jenom se o všem dlouho hovoří.”, je lež jako věž – jednak není pravda, že by se v ČR tramvajové sítě ve městech, kde se to ukazuje účelné, nerozšiřovaly, ale také platí, že příprava a budování nových tramvajových provozů v západní Evropě probíhá v podstatě stejně pomalu, jako v ČR, a není ani levnější – pouze platí, že západoevropské státy dokáží čerpat prostředky z fondů EU dokonaleji, než ČR.
  V praxi navíc platí (jak už je výše uvedeno), že pouhá jediná tramvajová trasa obvykle nemůže vyřešit MHD ve velkém městě, zejména není-li konfigurováno jako dlouhý úzký pruh zástavby obklopující centrální “hlavní” komunikaci – to pochopitelně platí v plném rozsahu i pro Remeš, kde VHD od roku 2000 provozovala společnost Transports Urbains de Reims (T.U.R.), vlastnící celkem 173 autobusů (patrně nikoli jen pro MHD).

 • Napsal arj, 26. 4. 2011 @ 10:25

  Kubik: Ve Francii,Španělsku či Itálii se obnovuje jeden tramvajový provoz za druhým,zatímco u nás se neobnovuje nic,ale jenom se o všem dlouho hovoří.

  Ten článek začíná větou “po ročním zpoždění oproti původnímu předpokladu”; jinak o tramvajích v Remeši se začalo mluvit v září 1985 a podle tohoto původního projektu měly tramvaje začít jezdit v roce 1993. Jenže tento projekt byl v říjnu 1990 “dán k ledu” a znovu vytažen v říjnu 2004 (Zdroj: Connaissance du Rail: Trams de France 2007).

  Mimoto si porovnejte velikost těch měst, kde se tramvaje obnovují, s našimi městy. Všechna francouzská města s tramvají mají minimálně kolem 200 tisíc obyvatel; v Česku ani Slovensku nebyla ve městech této velikosti tramvaj zrušena – naopak máme tramvaje v několika městech a aglomeracích se 100 tisíci obyvateli.

  Když vezmeme přepravní výkony:
  DP Plzeň (aglomerace s 200 tisíci obyvateli) má přes 100 milionů cestujících/rok – z toho tramvaje 40 milionů a trolejbusy 30, autobusy něco mezi tím.
  MHD Nantes (město 280 tis. obyvatel, aglomerace s 800 tisíci) má 115 milionů cestujících.
  MHD Štrasburk (město 275 tis.obyvatel, aglomerace 650 tis.) přepravuje 85 milionů cest/rok.
  Takže zkuste hledat mezi francouzskými (italskými, španělskými) městy s výrazně méně než 100 tisíc obyvatel (ta stotisícová česko-slovenská mají obvykle trolejbus) a hledat v nich “houby po dešti” … a bacha na “houby podpapírníky” 🙂

  … kombinované napájení.To bylo v Praze již před 110 lety na Karlově mostě a bylo po krátké době zrušeno po velkou nespolehlivost a nebezpečnost. Ze stejných důvodů bylo zrušeno v +- stejné době i v Paříži či Londýně. A velkou nespolehlivostí se vyznačoval po uvedení do provozu i první “moderní” systém kombinovaného napájení v Bordeaux, byť měl technologii modernější o 100 let.

  kde jsem byli za Rakouska-Uherska a kde jsme teď

  Za Rakouska “vyvážela” Ringhofferova vagonka tramvaje do státu, který se později jmenoval Jugoslávie, tehdy byl ovšem součástí stejné monarchie. Tahle vagonka sice zkrachovala (lépe řečeno “byla zkrachována”), ale obě dnešní české tramvajové vagonky vyvážejí tramvaje nejen po Evropě (do dnešní “monarchie”), ale i do USA (technologicky velmi rozvinuté země). Totéž platí o našich trolejbusových “automobilkách” i o gumokolových automobilkách.

  Takže “kde jsme teď”?

 • Napsal -fn-, 26. 4. 2011 @ 15:18

  Když už se odbočilo k té Podbabě, věděl bych o elegantním řešení. Počítá-li se s dalším prodloužením do Suchdola, bylo by možné přestupní bod nevytvářet nyní u bývalých dejvických garáží, nýbrž výhledově v místě bývalé zastávky Podbaba (nyní autobusová zastávka V Podbabě), kde je přestup i na přívoz. Jen nevím, zda by se pro tento účel zdařilo navrátit její funkci i bývalou budovu zastávky. Současně by šlo zachovat i stanici v Bubenči, protože už by obě nebyly sobě tak blízko.

  Jinak otázka “kde jsme” byla myslím mířena spíše na vývoj kolejové sítě než na stav průmyslu. Ne že by na tom Evropa byla kdovíjak růžově, ale v poměru k velikostem měst by i naše tramvaje zasloužily leckde větší pozornosti a propagace. Rozhodně není na místě stagnace.

 • Napsal Kubik, 26. 4. 2011 @ 21:18

  Vážení oponenti.Můj komentář byl veden nadsázkou,chtěl jsem zdrůraznit,že již za Rakouska-Uherska byl tramvajový systém na velmi vysoké úrovni jak technické, tak v četnosti tramvajových provozů a to i v městech velmi malých jako např. byly Mariánské Lázně,kde se v současné době uvažuje o zrušení i trolejbusů.Argumentace,že jen v těch největších městech má tramvaj smysl je podle mě naprosté nepochopení ekologicky čisté tramvajové dopravy,která má své opodstatnění i v menších městech.Je obžalobou současné doby,že některé osoby na věc hledí jedině a pouze prismatem pochybných ekonomických výpočtů na jejichž konci stojí masové rušení kolejových systémů.Příkladů kolem sebe máme v poslední době nesčetně.A k současné Praze.Vysvětlete mi proč se tedy nebuduje tramvajové trať-Pražského povstání-Pankrác-Jeremenkova a most do Hlubočep?Proč nebyla dosud zahájena obnova tramvaje na Václavském náměstí a Příkopech?Proč nebyla zahájena stavba do Malešic etc.etc.?

 • Napsal arj, 26. 4. 2011 @ 22:56

  Kubik: Je obžalobou současné doby,že některé osoby na věc hledí jedině a pouze prismatem pochybných ekonomických výpočtů …

  Hledět na věci jen ekonomicky je sice (možná) špatné, ale máte lepší řešení? Elektrárna pošle fakturu za proud pro tramvaje, údržbáři trakčního vedení svoji mzdu taky potřebují, pořizovací cena vozidla 2x těžšího, 2x kapacitnějšího a s 2-3x delší životností je taky logicky vyšší (je otázkou, proč 10x – ale tento (ne)poměr platí u všech výrobců, takže zjevně je opodstatněný).

  … na jejichž konci stojí masové rušení kolejových systémů.Příkladů kolem sebe máme v poslední době nesčetně

  A můžete nějaké jmenovat konkrétněji?

  Vysvětlete mi

  Vysvětlení Vám na tomto webu asi nikdo nepodá, protože tady nikdo není ani náměstkem primátora, ba ani členem městské rady, ale můžeme vyjádřit svoje názory

  proč se tedy nebuduje tramvajové trať-Pražského povstání-Pankrác-Jeremenkova a most do Hlubočep?

  Protože se v nedávných letech vydaly velké peníze na úpravu ulic na Pankráci, včetně úprav pro parkování (které by se muselo zajistit jinak). Taky si nejsem jist, zda jsou tamní občané z myšlenky tramvaje tak odvázaní jako kolega “FN”. Ale třeba by František mohl udělat “průzkum” mezi sousedy a vidělo by se, co lidé chtějí.

  nebyla dosud zahájena obnova tramvaje na Václavském náměstí a Příkopech

  Nepoochybuji, že by si trať cestující našla – akorát pochybuji, že by to stálo za vynaložené náklady. Udělejme si místní průzkum na tomto webu: kolikrát jste byli za posledních 12 měsíců na Václaváku a kolikrát byste tam byli, kdyby přes něj vedla podélně tramvaj? Ne “šotoušit” (to bez tramvaje nejde), ale nakupovat, chlastat, randit, obdivovat památky?
  Jí osobně jsem tam účelově nebyl snad ani jednou – a doufám, že se mi podaří tam dostat do Národního muzea, než ho na příští pětiletku zavřou. Ale kvůli tomu nepotřebuji přímou tramvaj, klidně tam dojdu od stávající tramvaje z IPP nebo busu z Italské.

  Proč nebyla zahájena stavba do Malešic

  Mám pocit, že tahle trať je sice od vybudování sídliště v územním plánu, akorát s ní nepočítali budovatelé sítí, které jsou uloženy v dělícím zeleném pásu. Takže tady nejde (až tolik) o peníze, ale o odpojení 10 tisíc lidí od plynu a vodovodu na dobu rekonstrukce. Půjdete jim při svíčkách a blbě tekoucí studené vodě vysvětlovat výhody tramvaje? – když oni jsou docela spokojeni s busem každé 2-3 minuty k metru a každých 5-6 minut až do centra.

 • Napsal Michal Skala, 28. 4. 2011 @ 18:10

  Arj, velmi se omlouvám, ale v mnoha odpovědích vidím příšernou demagogii.

  tady nikdo není ani náměstkem primátora, ba ani členem městské rady
  I kdyby tím náměstkem tady někdo byl, tak by to neřekl, protože takové věci se kují někde jinde a o pravé podstatě věcí se zásadně nehovoří

  Protože se v nedávných letech vydaly velké peníze na úpravu ulic na Pankráci, včetně úprav pro parkování (které by se muselo zajistit jinak).
  Opravdu je toto překážkou? Podívám-li se na jiné veřejné investice, s radostí se boří po několika letech to, co mohlo sloužit desítky let a to jen proto, že kšeft, zakázka …

  udělat “průzkum” mezi sousedy a vidělo by se, co lidé chtějí
  Tak to víme i bez průzkumu. Lidé chtějí levné pivo, levné buřty, všude silnice, pardon dálnice, tisíce parkovacích míst po 4 nepostradatelná auta v rodině, záruku (pokud možno státní) na vysoké příjmy a zaměstnání, kde se nebude muset pracovat, nepřetržitou zábavu a Blesk-Novu do postele. Nějaká socka, kultura, zeleň, to je nezajímá. Toto opravdu chce dejme tomu 70% lidí, které já nazývám humiody (=biologická hmota vizuálně podobná druhu Homo Sapiens). Pak z těch zbývajících 30% opravdu lidí je ochotna tramvaj, či jiné zkulturnění prostředí připustit nadpoloviční většina lidí. Ale uvědomme si, že oněch 70% humoidů zpravidla ani nepůjde volit a když náhodou ano, tak zvolí klidně presidentem nějakého fotbalistu s IQ 21.

  kolikrát jste byli za posledních 12 měsíců na Václaváku a kolikrát byste tam byli, kdyby přes něj vedla podélně tramvaj?
  Ona tam ta trať musí být jenom proto, aby se tam dalo vystoupit a jít nakoupit třeba drogy? Já jsem byl doposud přesvědčen, že největší problém tramvaje na Václaváku je chybějící trať pro tranzit a alternativní propojení via centrum.

  Takže tady nejde (až tolik) o peníze, ale o odpojení 10 tisíc lidí od plynu a vodovodu na dobu rekonstrukce. Půjdete jim při svíčkách a blbě tekoucí studené vodě vysvětlovat výhody tramvaje?
  Aha, ono nejde postavit novou trasu pararelně se stále fungující starou trasou a pak jí jen přepojit při výluce dodávky cca 2x jedna hodina a to v takové časové poloze, kdy bude postiženo nejméně lidí. Ale chápu, že se doposud nikde jakákoli rekonstrukce starých dožitých sítí nedělala, tak to určitě ještě není vyzkoušené 😀 (a několikanásobná výluka železniční tratě kvůli Blance je samozřejmě v pořádku, protože nelze jinak a jedná se přece o výstavbu posvátné silnice)

 • Napsal Kubik, 27. 4. 2011 @ 22:01

  K arj:V době počínajících zásadních úprav v bývalém tramvajovém pásu na Pankráci jsem položil dotaz na MČ Praha 4 a bylo odpovězeno,že práce včetně výsadby stromů dělá developer Arkád,současně mi bylo sděleno,že s tratí se i nadále počítá v územním plánu,ale z důvodu protestů nějaké zájmové skupiny z ulice Jeremenkova se výhled tramvaje přesouvá z Budějovického náměstí směrem na Spořilov.V poslední době se prý uvažuje pro začátek zprovoznit úsek Pražského povstání-Pankrác s návazností na uvažovanou trasu D metra.
  K Václ.n.-plno starších lidí je se zrušením tramvaje nespokojeno,je těžko dostupný Obecní dům,na jednu stanici lézt do metra je obtížné,to samé na Václ.n.,dalo se operativně popojíždět a od toho snad tramvaj je.. Zrušení tramvají přispělo v této oblasti k přeměně na turistický skanzen a mrtvé město.Naopak po zavedení pravidelné obousměrné linky v ulici Myslíkova došlo k obchodní regeneraci ulice.

 • Napsal Pražan, 29. 4. 2011 @ 11:33

  Ad “-fn-” = 26.04.2011 – 15:18:
  Váš nápad s vedením tramvaje až k bývalé železniční zastávce (Praha-)Podbaba v podstatě kopíruje “Směrný územní plán Prahy” z 1. poloviny 50. let minulého století, podle něhož se počítalo s vybudováním mostu přes Vltavou spojujícího Podbabu s Trojou (Podhoří) a s ukončením té tramvajové trati na pravém břehu Vltavy: k realizaci tohoto záměru (bohužel) nedošlo a ani následné “stavební” změny celého území severně od bývalých garáží DP Praha (na obou březích Vltavy) s ní (bohužel) nikdy nepočítaly, takže nyní by takové řešení bylo (bohužel) příliš drahé a rozhodně komplikovanější (především prostorově), než relativně snadné a levné pouze krátké prodloužení tramvajové trati k železnici. Úvaha o obnovení bývalé železniční zastávky v Podbabě u vyústění Šáreckého údolí je sice zajímavá, ale (bohužel) přichází příliš pozdě, navíc technické řešení by asi bylo velmi obtížné z prostorových důvodů (skály přiléhající blízko trati, historicky hodnotný kamenný viadukt a budovy v soukromém vlastnictví situované blízko trati); objekt bývalé zastávky Podbaba je už dávno změněn jako celek na obytný a zřejmě byl i s pozemkem železnicí už dávno odprodán do soukromého vlastnictví uživatele. Shrnuto: Váš nápad je sice zajímavý a líbivý, ale takové řešení je (bohužel) téměř v současnosti určitě neprůchodné …

  Ad “arj” = 26.04.2011 – 22:56:
  S naprostou většinou Vašich argumentů lze souhlasit – osobně mám zásadní výhradu snad jen ke “zdůvodnění” toho, proč (doufejme, že skutečně jen zatím) nedošlo k obnovení tramvajové dopravy na Václavském náměstí: tramvaj tam skutečně není (téměř vůbec) potřebná pro samotné Václavské náměstí, ale především pro tranzit přes ně, například pro usnadnění a zrychlení přesunu třeba mezi Vinohrady či hlavním nádražím a Starým Městem – k tomu ovšem nestačí zavedení tramvaje pouze po horní polovině Václavského náměstí, byť už i to by bylo aspoň nějakým přínosem; v tomto smyslu je tedy stanovisko “Kubíka” určitě rozumné a správné.
  Také Váš argument zdůvodňující, proč není aktuálně sledována výstavba tramvajové trati spojující Pankrác s Podolím, mi připadá jako jeden z těch méně podstatných – rozhodně závažnějším důvodem je v tomto případě skutečnost, že na tu novostavbu, svázanou logicky i s novým přemostěním Vltavy, zkrátka není a ještě dlouho nebude dostatek finančních prostředků: ty je v současnosti (bohužel) nutno věnovat především k řešení problémů souvisejících s postbolševickým boomem automobilizace “čecháčků”, které tato tramvajová trasa rozhodně neodstraní, a proto žádnou prioritu logicky dostat nemůže – stačí-li nyní v této trase vedení cca 12 – 14 autobusových spojů ve špičkových hodinách, pak by vybudování nové tramvajové trati, byť by se mi samozřejmě také líbila, těžko někdo dokázal skutečně kvalifikovaně ekonomicky zdůvodnit.

 • Napsal Domažličák, 3. 5. 2011 @ 22:04

  Opět se s velkým úspěchem diskuze o MHD otočila do Prahy, nezasloužilo by si toto téma samostané diskusní fórum? K Remeši nemohu nic dodat, nic o tom nevím, ale k MHD v Praze se mohu myslím vyjadřovat velmi zasvěceně. Hodně po Praze jezdím a z tramvajových tratí mi jednoznačně nejvíc chybí Pankrác (Budějovická) – Smíchov. Nepochybuji o tom, že obyvatelé Jeremenkovy ulice by se jistě v nadpoloviční většině otočili tramvaji zády stejně jako kdekoliv jinde (bohužel Skalovo popis “humoida” je víceméně přesný), ale tahle trasa je mimořádně důležitá hlavně kvůli tranzitní dopravě napříč Prahou a jsem přesvědčen, že by převedla mnoho lidí z aut do tramvaje. Na této trase nejen MHD, ale i přímá trasa IAD značně chybí a tak by právě na této trase nová tramvaj byla mimořádně velkým přínosem. A co se týče peněz, nepochybuji, že by Praha na tuto trasu peníze našla, kdyby chtěla. Tato trasa je natolik důležitá, že nepochybuji o tom, že by na to snadno získala i dotace z EU. Co já jsem slyšel, tak tuhle trať nejvíc blokuje boj o most přes Vltavu, kde automobilová frakce chce, aby sloužil i autům, což by v praxi znamenalo jeho mnohonásobné zdražení oproti čistě tramvajové/busové/pěší a cyklo podobě.
  To je ale tatáž písnička jako v Plzni linka 30, která už dávno měla být ztrolejována, ale když není vůle zeshora, nemůžeme čekat ani kapku naděje.

 • Napsal Pražan, 4. 5. 2011 @ 9:54

  Ad “Domažličák” = 03.05.2011 – 22:04:
  Citace: “Opět se s velkým úspěchem diskuze o MHD otočila do Prahy …”
  Možná je to především kvůli tomu, že problémy s dopravou v ČR (nejen v Praze) považuje naprostá většina občanů ČR za podstatně bližší a pro ně důležitější, než informace o dopravě jinde, kde nežijí a kde to většinou vůbec neznají, takže k té informaci nemají co dodat a pouze ji vezmou na vědomí.
  O tom, že tangenciální propojení Pankráce a jižních oblastí Smíchova novou komunikací by bylo užitečné, jistě nikdo normální nepochybuje, ale vyhradit ji jen pro VHD + pěší a cyklisty, jak předpokládá koncept územního plánu Prahy, by asi nebylo úplně rozumné, protože spojení Pankráce a Strakonické ulice (Chuchle, Zbraslavi a Radotína) přes Jižní spojku je dost komplikované: řešení by ovšem samozřejmě muselo znemožnit na obou březích vjezdy z mostu do prostoru severně od něho, tedy “do města” (výjezdy z města na most by tolik nevadily) – nepochybuji však, že odpor obyvatel především Jeremenkovy ulice i proti takovému “omezenému” řešení by byl pochopitelně jen těžko překonatelný.

 • Napsal Domažličák, 6. 5. 2011 @ 8:53

  Mám jednu otázku: koho v Praze (a nejen tam) zajímá veřejné mínění? Opravdu tady někdo věří, že by nějakou stavbu v Praze zastavilo veřejné mínění? Já tvrdím, že kdyby se řešení chtělo najít, najde se, ale protože se najít nechce, vymlouvají se odpovědní na veřejné mínění, na které se mohou vymluvit při čemkoliv, protože proti všemu se najde alespoň jeden oponent a kdyby náhodou ne, tak jednoho zaplatit není žádný problém. Já osobně v Praze zažil situaci, kdy vlečkaři zakázal magistrát železniční dopravu kvůli stížnosti jedné paní, která bydlela od vlečky 300m a mezi jejím bytem a vlečkou bylo nádraží, blok budov a rušná ulice a údajně jí vadil hluk při nakládání vagonů. Nakládání kamionů, které jí navíc jezdily přímo pod okny jí vůbec nevadí. A na opačné straně kolik lidí si stěžovalo na zbytečnost mnoha zejména silničních staveb a třeba i metra A do Motola a zajímal někoho jejich názor? Koneckonců koalice na magistrátu v Praze jasně dává odpověď na otázku, jak je v Praze názor lidí důležitý.

 • Napsal Roman, 30. 8. 2011 @ 17:13

  Doufal jsem, že se dozvím něco o technickém řešení napájení třetí kolejnicí. To je skutečně zajímavé, byť “staronové”. Místo toho jsou nářky nad MHD v Praze. Opravdu pupek světa…

 • Napsal koe, 26. 10. 2011 @ 0:41

  Tramvaj na Václavák už není potřeba. Václavák už skoro odehnil, je to periferie uprostřed města, shromaždiště podivných lidí, mezi nimi zmateně procházejí turisti a ti, co ještě nepochopili, že tady už nemají co dělat. I to muzeum už zavřeli, není tam už nic. Tak k čemu tramvaj. Ta tam byla potřeba před 20 lety. Teď už ne.

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*