7 838 přečtení
Led 28 2011

Poznatky z cesty tramvají v úseku Petřiny – Vltavská

Petřiny, Praha 6

Přináším vám netradiční článek vycházející ze školního úkolu naměřit časové údaje při jízdě určitým spojem MHD. Nepůjde jen o suché měření, ale přidám i zamyšlení nad důvody zdržení. Měření proběhlo ve čtvrtek 20. 1. 2011. Vybral jsem si úsek Petřiny – Vltavská i proto, abych měl přehled o funkčnosti tramvajového spojení, které bude v roce 2014 doplněno metrem Dejvická – Petřiny – Motol. Jel jsem linkou 1 okolo čtvrté hodiny odpoledne. K zaznamenání časů a vzdáleností jsem použil technologie GPS s vyhodnocením údajů pomocí počítačového programu google earth. Kvůli nepřesnosti měření a rovněž kvůli zaokrouhlování dochází ve výpočtech k mírným odchylkám.

Úsek je 7,4 kilometru dlouhý. Pro zajímavost mohu uvést, že konečná Petřiny se nachází v nadmořské výšce 368 metrů. Vltavská 190. Tramvaj urazila cestu za 21 minut a 10 vteřin. Cestovní rychlost vychází tedy 21,08 km/h.  Jízdní rychlost je 32,17 km/h. Pokud bychom počítali jen dobu, kdy je vozidlo v pohybu, rychlost by byla dokonce 38,14 km/h Doba, ve které bylo vozidlo v pohybu je 11 minut a 40 vteřin. Stání na křižovatkách zabralo 2 minuty a 8 vteřin. Stání v zastávkách činilo 7 minut a 12 vteřin.  V procentech to znamená 65,6%, kdy vozidlo buď jelo, nebo stálo na křižovatce (jízdní doba). Stání v zastávkách činí 34,4%. Pro zajímavost ještě stání na křižovatkách je 10%, do kterých se však nezapočítalo výrazné čekání na signál volno na signalizaci přidružené k zastávce Hradčanská – viz níže.

Cestovní doba 21 minut 10 vteřin 100%
Čistá jízda 11 minut 40 vteřin 55,5%
Stání na zastávkách 7 minut 12 vteřin 34,4 %
Stání na křižovatkách 2 minuty 8 vteřin 10%

Měření ukazuje, že tramvaj může být rychlým dopravním prostředkem, pokud má své vlastní vyhrazené těleso. V tomto případě je téměř v celé délce měřeného úseku. Nedocházelo tedy ke zdržením automobilovou dopravou při samotné jízdě, ale jen na křižovatkách. Linka 1 potkává první výraznou světelně řízenou křižovatku až u Vozovny Střešovice, kde je nucena čekat 45 vteřin. Další křižovatku za střešovickou vozovnou projíždí naštěstí bez zdržení. Na křižovatce Prašný most, která je v současné době obrovským staveništěm tunelu Blanka je čekání téměř minutové. Uspořádání prostoru v tomto místě bylo výstavbou tunelového komplexu velmi poškozeno. Před křižovatkou byla dříve zastávka, která je z důvodu výstavby zrušena, protože cestujícího by stejně nečekalo nic jiného než chůze podél ohrad a téměř pod koly automobilů. Netradiční přestup mezi blízkými zastávkami Pražský Hrad a Prašný most byl tudíž přerušen. Nejen Prašný most je místem, kde bude i po dokončení městský okruh vytvářet bariéru.

Nová Hradčanská. Chybí zde například obnovený podchod pod tratí.

K dalšímu zdržení dochází v zastávce Hradčanská, kde přichází neobvykle dlouhé stanicování 75 vteřin. To je způsobeno jak velkým počtem cestujících, tak nevhodnou dispozicí zastávky. Ta byla změněna z paralelních zastávek s dvěma nástupišti v každém směru na obyčejnou zastávku. To ve vytížené zastávce často způsobuje zdržení, protože přijedou i více než dvě soupravy naráz a třetí musí čekat.

Trať je navíc po obou stranách zastávky překřížena přechody pro chodce doplněné světelnou signalizací. Nutnost světelné signalizace je způsobena nesmyslnou českou legislativou, která neumožňuje při rekonstrukci komunikace ponechat nesignalizovaný přechod přes dva a více jízdních pruhů v jednom směru. V tomto místě by stačil pouze jeden jízdní pruh v každém směru v souvislosti s plánovaným zklidněním po otevření tunelu Blanka. Ponechání obou pruhů je dílčím důkazem, že to se zklidněním není myšleno příliš vážně. Video ukazuje vykopání a zase zakopání prostoru Hradčanské.

Nevhodné nastavení signalizace způsobuje zdržení chodců i tramvají. Chodců, kteří mohou dostat červenou ve chvíli, kdy jim ujíždí tramvaj. A tramvají, které mohou dostat čočky na stůj ve chvíli, kdy chtějí odjet ze zastávky. Současné řešení signalizovaného přechodu přes trať jakoby předpokládalo, že řidiči tramvají i chodci jsou hloupější než předškoláci. V mnohých zemích stačí obyčejný přechod s předností tramvaje upozorňující blikajícím světlem na přednost ve chvíli, kdy se tramvaj blíží.

Jízda dál přes křižovatky u Špejcharu a Letenského tunelu proběhla naštěstí bez výraznějších zdržení. Nezbývá než doufat, že tramvajové spojení si udrží svojí atraktivitu i po dokončení metra do Motola. Že hlučnost a zdržení na tramvajové trati budou časem eliminovány vhodným svrškem, který by si místo BKV panelů zasloužil zatravnění. Zároveň doufejme, že na trati nepřibude moc nadbytečných světelných signalizací, které by mohly způsobit zdržení. Zvláště po dokončení tunelu Blanka bude jistě důvod k podřízení křižovatek městské hromadné dopravě a zapojení preference MHD. Bohužel se však může stát, že spolu s řízením provozu v tunelu budou mít mnohé křižovatky pevný cyklus. A nakonec video o jedné náladové světelné signalizaci.

Myslíte si, že to Praha přehání se semafory?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Poznatky z cesty tramvají v úseku Petřiny – Vltavská, 5.0 out of 5 based on 2 ratings
Share


Autor: Doprava ho zajímá. A chce řešit její problémy.


2 komentáře

 • Napsal Pražan, 1. 2. 2011 @ 10:29

  Autor je (bohužel = především pro něho samého) zatím stále nepoučitelný idealistický entusiasta mylně se domnívající, že svými “plamennými” výzvami přesvědčí lidstvo k rasantní změně chování směrem k částečnému “návratu na stromy” a současně i k ústupu od dirigismu neosvícených diktátorů i s tím spojeného jejich alibismu: nepřesvědčí, a pokud si to včas neuvědomí, bude z toho mít duševní trauma především sám.
  Výběr trasy pro měření (Petřiny – Vltavská) je samozřejmě zajímavý, ale vnucovat do podtextu k němu nenápadně uměle jako naprosto neadekvátní “paralelu” nyní budované prodloužení trasy “A” metra západním směrem, je podlé, ale naštěstí snadno průhledné farizejství – bude-li někdo chtít cestovat mezi Petřinami a oblastí “Vltavské”, rozhodně nepoužije metra ani po jeho prodloužení a bude i nadále využívat tramvají: pokud se tedy autor chtěl zachovat skutečně seriózně, měl si buď odpustit hloupou poznámku týkající se metra, nebo měl udělat sledování na trase Petřiny – Malostranská či Petřiny – Staroměstská, po níž je přece také vedena přímá tramvajová linka (č. 18) – přitom nepochybuji, že v těchto přímých relacích by tramvaj při započtení dob trvání přesunů do a ze stanic metra v délce cestovní doby nad metrem velmi pravděpodobně stejně “zvítězila”.
  Vážnou výhradu je také nutno mít k větám “Uspořádání prostoru v tomto místě bylo výstavbou tunelového komplexu velmi poškozeno.” a “Nejen Prašný most je místem, kde bude i po dokončení městský okruh vytvářet bariéru.”, týkajícím se situace v prostoru křižovatky “Prašný most”: současný stav je pouze přechodný, po dokončení stavebních prací budou tramvajové zastávky (na bývalé “třídě Obránců míru”) obnoveny a pod křižovatkou bude pro chodce vybudován rozumně (směrově i výškově) řešený podchod umožňující “bezkolizní” přístup m.j. právě ke zmíněným obnoveným tramvajovým zastávkám, takže ve výsledku dojde naopak ke zlepšení situace a zvýšení bezpečnosti chodců i ostatního silničního provozu.
  Jednoznačně lze souhlasit s tím, že celý prostor křižovatky a tramvajové zastávky “Hradčanská” byl vyřešen velmi nešťastně (zejména výstup z podchodu na tramvajovou zastávku pro směr do centra je dokonalým příkladem zvrhlosti a hlouposti investora i projektantů) a přechody pro chodce zde jsou a budou velkou brzdou pro tramvajovou dopravu: řešení spočívající v instalaci dokonalejší světelné signalizace na křížení přechodu s tramvajovou tratí, jejíž činnost by byla přímo závislá na jízdách tramvají a na radiovém ovládání jejich řidiči před odjezdy ze zastávek, je sice teoreticky možné, ale nákladné a velmi pravděpodobně i dosti poruchové – přesto by bylo dobře o jeho vyzkoušení aspoň uvažovat.
  Obecně lze podobné příspěvky vítat jako užitečný a zatím nepříliš “tradiční” zdroj informací i podnětů k zamyšlení, ale bylo by vhodné, aby jejich autor (autoři) přistupovali k jejich sestavování objektivně, a tedy i korektněji zejména při odhalování či naznačování jakýchkoli souvislostí.

 • Napsal arj, 2. 2. 2011 @ 9:15

  Článek mne vyprovokoval k tomu, že jsem vyhrabal služební pomůcku DP z roku 1970 “Seznam linek a zastávek”.
  Tehdy byly Petřiny ve směru do centra obsluhovány 2 tramvajovými a 2 překryvnými (“rychlíkovými”) autobusovými linkami:

  tram 1 Petřiny – Špejchar – DP – Těšnov – Hlavní nádr. – Muzeum – Nám.míru (tento úsek ještě Mezibranskou přes nám. IPP) – KIN – Vršovice, Nám. Kubánské revoluce
  Špičkový nterval 8 min., 16 vlaků 2xT3

  tram 20 Petřiny – Špejchar – Klárov – Národní divadlo – Václavské nám. – Muzeum – Vinohrady, Olšanské hřbitovy
  Špičkový interval 4,25 min., 24 vozů 1xT3

  bus 220 Petřiny – Motol – Anděl – Karlovo nám. – Šumavská – Nákladové nádr. – Ohrada – Žižkov, Jarov (int. 6,3 min., 17 vozů)

  bus 234 Petřiny – Vypich – Letenské nám. – Národ. divadlo – Palackého nám. – Krč, Ryšánka (int. 4,1 min., 27 vozů)

  Jízdní doba tramvají na lince 1 byla tehdy v úseku Petřiny – Prašný most 13 minut (v noci 11´), Prašný most – Strossmayerovo nám byla 10 minut. Celkem tedy za úsek z Petřin na Stross 23 minut (na dnešní Vltavskou, tehdy DP, připočtěme 1-2 minuty = 25 minut).
  Takže přestože tehdy byl relativně minimální silniční provoz, první “semafory” ve směru od Petřin byly na Špejchaře a “pomalejší” staré tramvaje na trasu jedničky přijížděly od Dejvic, jízdní doba byla dokonce o 3 minuty delší.

  Jinak pro informaci a třeba další srovnání s dnešním stavem:
  – jízdní doba linky 1 z Petřin k Muzeu byla 30 minut (až do vršovic 57´)
  – linky 20 z Petřin k ND 27´, k Muzeu 36´ a celá trasa 45´
  – linky 220 z Petřin k Andělu 20´, do Šumavské 35´, celá trasa 49 minut
  – linky 234 z Petřin na Letenské nám. 20´, k ND 31´a celá trasa 48 minut

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*