- Dopravní web - http://dopravni.net -

Zadání splněno

Autobusy sytému IDS JMK

Jest dokonáno. Za 6 let neomezeného vládnutí se tandemu KU JmKr – Kordis JMK (KOO), za asistence některých odborně nezpůsobilých elitních politiků, podařilo vrátit veřejnou službu – veřejnou osobní dopravu (VOD) v kraji o 21 let zpátky a znovu nainstalovat centrálně řízený a financovaný systém, zabalený ovšem do modernějšího hávu. „Úspěšná“ iniciativa tandemu nejenže zajistila Jihomoravskému kraji primát mezi vyššími územně správními celky (VÚSC) odmítajícími konkurenčně-podnikatelského prostředí (nepostradatelnost úředníka nelze připustit), ale současně vyslala jasný signál, že pod diktátem Jm KRAJE – KOO nebude únik ze „sevření“ monopolních subjektů možný. Potvrzení monopolu „osvědčených“ dopravců je zajištěno smlouvou mezi MĚSTEM a DPMB v trvání 15-ti let resp. smlouvou mezi KRAJEM a ČD v trvání 10-ti let. Paradoxní na celé kauze „krajského znárodňovaní“ je skutečnost, že se tak děje v kraji, kde společnost Student Agency, považovaná za symbol podnikatelského úspěchu má svou domovskou základnu.

Dne 01.07.2010 ( poslední etapa integrace kraje) byla uzavřena jedna z kapitol organizování veřejné služby – veřejné osobní dopravy (VOD) v JmKr. Direktivně nalajnovaná a zrealizovaná plošná integrace celého území kraje je danou a neměnnou skutečností. Vždy bývalo dobrým zvykem, aby ten, kdo zavádí novoty a ruší tradice, přesvědčivě vyložit, proč jím navrhovaná změna představuje zlepšení. V našem případě nebylo vysvětlováno vůbec nic, veškeré polemiky a nepohodlné oponentury byly rázně smeteny ze stolu. Dnes už je zbytečné pátrat, jaký je, v rámci kraje, třeba poměr mezi příznivci jediného cestovního dokladu a příznivci co nejdelší dojezdové vzdálenosti bez přesedánínebo proč názory a zkušenosti cestujících a zapojených dopravců do IDS podléhají “informačnímu embargu. Silovým prosazováním svých scestných ideí konšelé nesledují skutečné cestovní potřeby řádového občana, pouze jen testují “ohebnost podhradí” kam až lze zajít. Dokladem toho je i vydatná mediální masáž vydávající “jediný cestovní doklad” za vrcholnou a směrodatnou kvalitu veřejné služby. Jen s obtížemi si dovedu představit, že podobný nesmysl, měnící všechny hodnotové a kvalitativní ukazatele, může být někým akceptován, a už vůbec nechápu tu drzost a aroganci, vypustit toto do éteru.

Zadání, celoplošná integrace území Jm kraje, bylo tedy splněno. Co se týče splnění cílů záměru tj. kvalita a komfort cestování, alternativa k IAD, převládají spíše rozpaky a pochybnosti než nadšení a spokojenost. Závěrečný účet nepovedeného experimentu má následující podobu:

Očekávat, že realizátoři předloží veřejnosti podrobnější – detailnější závěrečnou informaci o ukončené plošné integraci v JmKr je málo pravděpodobné. Důvody mohou být rozličné, ovšem již dnes můžeme definovat několik poznatků a především varovných ponaučení:

  1. axiom – jediný cestovní doklad nebyl, není a nebude rozhodujícím-směrodatným kriteriem kvality veřejné služby
  2. znásilňování cestující veřejnosti není cestou k navýšení poptávky ve veřejné službě
  3. kvalifikace a odborná způsobilost zodpovědných na KRAJI-MĚSTĚ je minimálně diskutabilní )***
  4. negativní úloha regionálních médií – bez větší znalosti problematiky, vždy ochotny papouškovat vrchnost, šířit bludy a poloinformace

Na samotný závěr bych si dovolil připomenout text, vyvěšený na BUSportále dne 14. srpna 2009: Proč tolik lidí jezdí automobilem ?

Možná i proto, že je to cestování jasné a průhledné. Na cestu autem nemusíte mít ani čipovou kartu ani studovat po večerech tarify a slevy. Při pročítání informací o všech těch integrovaných systémech, kartách, bonusech a tarifech mi připadá, že se služba cestujícím v dopravě absurdizuje. V podstatě proto, aby nakonec dostal každý na konci snesitelnou částku za svoje služby, probíhá teror cestujících. Zatímco dříve si prostě koupili jízdenku a jeli, nyní takto jezdí jen ti, které nebaví přemítat, kde a jak ušetřit za nejrůznější kombinace všeho možného. Ti většinou akceptují se skřípěním zubů systém v okolí bydliště, ale při cestě mimo region mají předem kopřivku, co je kde za vymyšlenost čeká. A protože mají často oprávněný pocit, že jezdí zbytečně draho (např. taková jednosměrná jízdenka vlakem pro individuum bez zákaznické karty je zatraceně vysoký luxus) a nechtějí diktát systému akceptovat, udělají si řidičák, koupí ojeté auto, natankují u pumpy a dojedou, kam potřebují, pokud lze v cíli zaparkovat. Pokud jezdí ve dvou či více, dokonce i levně. Je to tak už po desítky let a je to jasné, průhledné a pochopí to každý. O tom, že je to operativní a svým způsobem pohodlné nemluvě. Jistotou dopravců pak zůstávají děti a mladí lidé bez řidičských průkazů a staří a nemohoucí – i když tady také jen do času, nová generace důchodců už autem jezdit bude také.


)***

Názornou ukázkou amatérství a nekompetentnosti předvedla komise dopravy rady města Brna (KDRmB) na frekventované ulici Úvoz. Na tří pruhové komunikaci, ve stoupání, byl v prostředním jízdním pruhu, zřízen „vyhrazený jízdní pruh pro TROLEJ a BUSy MHD“ (tzv. preference MHD). Tato celorepubliková rarita s sebou přináší „několik zajímavostí“:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.0/5 (28 votes cast)
Share

Leave a Reply

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel