- Dopravní web - http://dopravni.net -

Dopravní setkání v Yorku

Tento příspěvek je 3. částí z 3 článků Cesta do Anglie

Mezinárodní dopravní setkání - intenzivní zážitek.

V minulých dílech tohoto krátkého seriálu jsem komentoval dopravní dění v Londýně a Yorku. V posledním dílu přecházím k samotnému setkání , které bylo podnětem mé cesty. Akce měla necelých 30 účastníků. Konalo se několik přednášek o dopravní hierarchii, aktivismu mladých i možnostech získání peněz z evropských fondů. Ve skupinách jsme nakonec zpracovávali projekt. Někdo to pojal odborně, zabýval se dopravní problematikou nejen Yorku, ale i navrhl nějaká řešení pro svá města. Jiné skupiny to pojaly vtipnou formou. Třeba komiks o ztraceném káčátku, které se ohrožované dopravou ve městě vydalo vyjednávat s panem starostou.

Dopravní nadšenci si vzájemně prezentují své poznatky a nápady.

Organizátoři z World Carfree network jsou z různých zemí, ale sídlí v Praze. Na organizaci se tedy podílel tým zčásti ze Švédska, Dánska, Turecka a Srbska. Mezi účastníky bylo nejvíc Maďarů a to 5. Další byli z Itálie, Belgie, Francie, Španělska, Německa, Polska, Slovinska, Chorvatska a nejdále z Panamy. S domluvou nebyl problém. Procvičování angličtiny pro mě není nikdy dost. Popovídat si je dobré, ale když za čtyři dny vydám z úst 97% procent slov v angličtině (zbylá 3% česky), tak je to skvělé.

Mám dojem, že jsem navštívil mnoho zemí. Probral jsem totiž nejen dopravní situaci v mnoha městech. Například jsem zjistil, že politici v jiných zemích taktéž usilují o výstavbu často nic neřešících tunelů. Megainvestice ještě větší než tunel Blanka například hrozí v jinak zdá se dopravně vyspělém Stockholmu. V Budapešti mají zase na nábřeží místo promenády silnice. Někteří dopravní nadšenci z Maďarska mají tendenci si myslet, že v Česku je v pořádku více věcí než u nich. Myslím si, že jsme na tom v něčem lépe, něčem hůře, ale ve výsledku podobně. Stejně jako podle mého názoru naprosto nepromyšlené a částečně zbytečné metro do Motola, tak v Budapešti také staví další linku metra, která by prý šla nahradit tramvajemi. A to s tím rozdílem, že by zbylo i na další nutné investice.

Z přednášky o jednom z největších problémů současné společnosti - přebujelém automobilismu

Od člověka pracujícího v dopravní konzultační firmě v Záhřebu, která dělá pro město zakázku na zvyšování podílu cyklistické dopravy, jsem se dozvěděl, jak se jim hezky rozvíjí tramvajová doprava. Jiní účastníci byli z organizace, která usiluje o MHD zdarma, což je podle mě dost kontroverzní otázka. Nedivím se jim, pocházejí ze země, kde je velmi drahá. MHD by měla být levná, ale zadarmo ne. Lidé by si jednoduše neuvědomovali její hodnotu.

Nebylo to, ale jen o dopravě. Probírali jsme všechno možné. Nedávnou historii, občanské menšiny, terorismus, hudbu, fotbal a mnohé další. Na Spojeném království mě například překvapilo, že do barů nejsou bezpečnostní agenturou vpuštěni nezletilí. Porovnávat jiné země s tou mou rodnou je podle mě velmi zajímavé.

Představil bych si pomyslnou nohu chodce (nejdůležitějšího účastníka silničního provozu), jak se zbavuje auta odkopem do řeky. Jenže problémy nelze řešit násilím, spíše motivací

Sám jsem sdílel svůj názor na dopravu v Praze. Od megalomanských tunelů, falešných slibů po symbolickou podporu skutečně potřebných věcí. Mezinárodnímu publiku jsem rovněž promítl film Auto*Mat. Vyměnili jsme si kontakty. Doufejme, že nějaká forma komunikace vydrží i do budoucna. Některé účastníky se chystám navštívit, až přijedu do jejich města.

Čeští kamarádi odjeli na puťák do Skotska. I poslední den, který jsem strávil sám v Londýně cestováním za krásami zdejší MHD, bylo slunečné počasí. (pro dopravní nadšence dodávám, že mám na mysli zárodek tramvají ve čtvrtích Croydon a Wimbledon. Velmi pěkné je rovněž projet se speciální dráhou Docklands Light Railway). Je úsměvné, že zpáteční cestu v obou autobusech jsem strávil s pokaždé jiným účastníkem setkání. Jiným se to samé stalo na cestě tam, ale jaksi o sobě nevěděli. Program pro mě tedy skončil až v Praze po provedení maďarského kolegy.

Strávili jsme spolu čtyři doopravdy zajímavé dny. Hlavní přínos vidím v procvičení angličtiny a taktéž v šanci přenést zkušenosti a metody mezi různými městy. Nikde to není se vším růžové a různá města ukazují správné příklady v různých řešeních. Ten výlet mě znovu přesvědčil o tezi, že nestačí jen navštívit nějaká místa, ale je také potřeba si popovídat s lidmi z cizích zemí. Jedno bez druhého by byla jen polovina zážitku.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Share