4 883 přečtení
Zář 08 2010

V Myslíkově se mohlo myslet víc…

Má smysl investovat velké peníze, když výsledek neodpovídá strategii města preferovat MHD?

…aneb Pražská dopravní apokalypsa 9 – Jak se stane, že si chvályhodné dílko najednou zaslouží chvály méně než půlku?

Oprava nutná

Dlouhé roky vypadala Myslíkova ulice zpustle. Zazáplatované chodníky, které nelákaly k procházce. Žádná zeleň. Stará rozpadající se tramvajová trať. Místo kvalitní vozovky dlažba, která s narůstajícím počtem projíždějících vozidel přispívala k nepříjemnému růstu hladiny hluku. A tramvajová linka číslo 21, stojící často v koloně vozidel před nábřežím, zde nějaký čas jezdila jen proto, že pro ni na Karlově náměstí už nějak nezbylo místo.

Není divu, že byla oprava této komunikace ležící na hranici městských částí 1 a 2 potřebná. Na rekonstrukci tramvajové trati přispěly letos i strukturální fondy EU, tak nebyl důvod se do akce nepustit. Navíc šlo také o ideální příležitost, jak v daném místě napravit některé dlouhodobé dopravní hříchy.

Jak to dopadlo?

První problém, hluk, byl z výrazné části odstraněn náhradou dlažby asfaltovým povrchem. Vzhledem k tomu, že Myslíkova ulice nadále slouží pro část tranzitních jízd automobilů mezi Žitnou a Jiráskovým mostem, nebylo jiné volby. Byť je třeba uznat, že ulice bez dlažebních kostek ztratila na části svého historického kouzla.

Zadláždění chodníků bylo samozřejmosti, ovšem doplnění zeleně se už tak moc nepovedlo. Nové výběžky chodníků mezi parkujícími vozidly se totiž v mnoha případech ocitly přímo nad inženýrskými sítěmi, takže představa z několika architektonických studií o kompaktní aleji stromů nakonec vzala za své. Možná se v ulici sem tam objeví větší květináče…

A jsme u prvního problému celé rekonstrukce. Byť se stavbaři zakousli do ulice opravdu pořádně hluboko, povolení od městských částí 1 a 2 vlastně měli pouze na rekonstrukci povrchů. To znamená, že by okraje chodníků i poloha tramvajových kolejí měly zůstat nezměněné. Naštěstí v Praze již poměrně dobře funguje spolupráce se síťaři, kteří si tak i v tomto případě opravili své vodovody a plynovody na počátku stavby. Bohužel s nimi ale v rámci uličního profilu nemohli pohnout do potenciálně vhodnější polohy.

Bez koncepce nejsou výsledky

Horší je to s koordinací stavby z hlediska jejího dlouhodobého účelu dopravního a urbanistického. V Praze vlastně není nikdo, kdo by na podobné věci dbal. Dopravní podnik se soustřeďuje na svou tramvajovou trať, městské části na své chodníky, zachování parkovacích míst a vydání formálních povolení, projektant, případně TSK, se věnují konkrétnímu technickému průběhu stavby a například objízdným trasám. Všichni spolu jednají, produkují řadu zápisů, ale celému tomuto mumraji chybí nadhled a koncepční vedení. Někdo, kdo by zájmy jednotlivých účastníků akce propojoval do funkčního celku.

Ještě před několika lety tuto funkci alespoň částečně plnil Ústav dopravního inženýrství (ÚDI) hl. m. Prahy. Jenže jeho činnost byla postupně omezována, až byl na základě auditu firmy BNV zrušen a po začlenění do TSK se jeho pracovníci stali pouze technickými zpracovateli dopravních řešení, která jsou jim zadána. Veškerá koncepční činnost tím z hlediska dopravy v Praze prakticky skončila.

Ulice pro auta a postávající tramvaje?

V Myslíkově se to projevilo nepříjemným způsobem. Přestože jednou z podmínek přidělení dotace z peněz EU bylo po rekonstrukci trvalé zavedení tramvajové linky v obou směrech (místo dosavadní jednosměrné l. č. 21), základní problém, který v ulici roky přetrvával, tedy, že tramvaje dlouho postávaly v koloně vozidel ve směru k nábřeží, ten rekonstrukce neodstranila.

Místo jízdního pruhu tak nadále těsně vedle kolejí parkují vozidla (v zelené zóně placeného stání). Městské části rády bojují za každé parkovací místo, takže takový výsledek je obvyklý, jenže v tomto případě vůbec nebyl nutný. Potenciální úbytek stání v Myslíkově šlo velmi snadno nahradit o 50 metrů vedle změněním způsobu parkování (z podélného na šikmé) v ulici Pštrossově. Šířka boční komunikace to bez problémů umožňovala.

Automobily však dostaly přednost i v dalších směrech. Tramvajová zastávka Myslíkova sice nyní září novotou, ale bohužel na špatném místě. Pro její rovnoměrné využití lidmi z okolí a daleko rozsáhlejší oživení ulice se dlouhodobě zvažoval její posun doprostřed opravované komunikace, mezi Křemencovu a Pštrossovu. Jenže kvůli autům vyjíždějícím z ulice Odborů už v minulosti tato zastávka „odskákala“ skoro až ke Spálené ulici. Nemohla přece automobilům na jejich cestě na nábřeží překážet.

Toto uspořádání rekonstrukce jen stavebně potvrdila a zároveň ponechala absurdní vyznačení přednosti osobních vozidel (vyjíždějících z vedlejší ulice Odborů) před tramvajemi, které se zde kratší či delší dobu nadále musí koukat na stopku. Zároveň poloha zastávky Myslíkova komplikuje případné úvahy o přestavbě zastávek Lazarská na denní přestupní uzel, protože pak je od nich zbytečně blízko.

Schizofrenie nebo pouhá nevědomost městský částí?

Je záhadou, proč městské části Praha 1 i Praha 2 tolik proklamují preferenci hromadné dopravy a bojují za tunel magistrály za Muzeem (Praha 1) a za krásné Karlovo náměstí (Praha 2), když v případě daleko jednodušším výrazně selhaly a značné investice v Myslíkově mají z dlouhodobého pohledu maximálně poloviční prospěch? Všechna povolení a rozhodnutí ve věci stavby rekonstrukce tramvajové trati i odhlučnění ulice byla totiž z jejich strany evidentně jen formální, bez myšlenky a nápadu, v rozporu s dopravní politikou města i jeho dlouhodobými strategiemi.

Nabízí se například otázka, proč v Myslíkově nevznikla směrem k nábřeží také cyklostezka, která je v tomto místě maximálně účelným řešením, neboť spojuje pro cyklisty relativně dopravně klidné a dostupné centrum s nábřežní cyklotrasou ve směru do Braníka a Modřan. Praha zde mohla dokázat, že umí i v blízkosti centra navrhovat skutečně komplexní dopravní řešení nezaložená pouze na vodorovném značení. Nestalo se…

Pozitivní snížení hluku a nový vzhled chodníků jsou tak v Myslíkově bohužel vyváženy vědomým zachováním zpožďování provozu linky MHD (nyní linky č. 14) souběžným provozem automobilů, špatnou polohou zastávky tramvaje, absencí vhodné infrastruktury pro cyklisty a v důsledku konfliktu se sítěmi omezeným podílem zeleně. Pokud nepřistoupí MČ Praha 2 ke změně dopravní organizace spočívající v zamezení kontinuálního průjezdu automobilů po trase Žitná – Odborů – Myslíkova – Jiráskovo náměstí, tak se domnívám, že je v rámci vyhodnocení dopadů stavby ze strany poskytovatele části finančních prostředků (fondy EU) vhodné Prahu požádat o navrácení dotace zpět.

A to uvádím i s tím vědomím, že příjemcem dotace byl dle mých informací DP hl. m. Prahy, který ve spolupráci se svými dodavateli svůj díl práce v Myslíkově odvedl na výbornou. Nicméně nějak je již třeba vedení města a městských částí na absurdní neexistenci dopravních a urbanistických koncepcí upozornit. Ať už jde o měřítko jedné ulice, nebo celé Prahy.

P.S.: Tento článek se pokouší nabídnout trošku jiný než oficiální pohled na pražskou dopravu. A v žádném případě netvrdí, že jde o pohled zcela správný. Jde o zamyšlení jednoho konkrétního autora, které je součástí širokého spektra názorů. Na rozdíl od postupů vedení města, zde je ale možnost ptát se, diskutovat, kritizovat, nesouhlasit, opravovat a doplňovat. Jenom otevřená diskuse totiž vede ke správným dopravním řešením.

Je město, které neumí pořádně opravit pouhou ulici, schopné rozhodovat správně o realizaci větších staveb (metra, tunelů Blanka...)?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.9/5 (7 votes cast)
V Myslíkově se mohlo myslet víc..., 4.9 out of 5 based on 7 ratings
Share

Původně psáno pro blog.idnes.cz
Autor:


6 komentářů

 • Napsal Vratislav Filler, 8. 9. 2010 @ 20:54

  Nějakou kulišárnu jsem tušil už ve chvíli, kdy se ukázalo, že křižovatka u Mánesa nebude mít všechny přechody. Takže máme další místo, kde je pitomé řešení zafixováno na dalších 30 let.
  Ohledně vrácení dotace: Jako výstraha by to bylo dobré. DPP NEodvedl dobrou práci, protože si neohlídal to, že tam ten prostor potřebuje.
  Taky je vidět, jak slabou pozici má ROPID, který předpokládám vůbec nebyl účastníkem řízení. Tam měl přijít “opravdový” dopravní koordinátor a říct: “Tudy bude jezdit metrolinka, takže společný řadící pruh pro auta a tramvaje být prostě nemůže a hotovo. A nebo budeme dopravu dávkovat už v ulici Odborů tím, že dáme ještě jedna světla tam.”
  A ano, z hlediska cyklistů je to řazení taky pěkně na nic. Počítám, že se tam ve směru zc. bude jezdit po chodníku stejně, jako když tam byly ty kočičí hlavy.

 • Napsal Martin Šubrt, 8. 9. 2010 @ 21:12

  Oni se DP i projektanti snažili o přesně, to co jsem v článku popsal, ale když MČ P1 i P2 vydají rozhodnutí a povolení jen na změnu povrchů, NESMÍ se hýbat ani s kolejemi ani s obrubami. A to se zde dokonce hnulo. S kolejemi výškově a s obrubami v těch výběžcích. Ropid je tu od organizace PROVOZU, stavebně moc neovlivní, jen může připomínkovat. MHMP je zas úřad. Jediný, kdo tohle kdysi koordinoval, byl ÚDI Praha. Bohužel, nyní už to k jeho zbytku ani nedojde…

 • Napsal -fn-, 9. 9. 2010 @ 7:55

  V této podobě je to zcela zbytečná rekonstrukce. Názorná ukázka toho, jak se plýtvá penězi. Navíc teď 14 nestaví na Palackého náměstí. Ne proto, že by tamtudy nejela, nýbrž proto, že s takovým vedením linky se nepočítalo při umísťování zastávek návazně na stavbu metra (logicky, protože se nepočítalo ani s tím obloukem, kterým dnes linka 14 jezdí). Takže linka 14 Palackého náměstí prostě projede, nutné je přestupovat na Jiráskově náměstí z/na 17 (i s nepřípoji). Navíc se zpoždění 14 z Myslíkovy bude přenášet na celou její dlouhou trasu. Je to škoda, stačilo málo.

 • Napsal pekas, 9. 9. 2010 @ 12:21

  Z pohledu cyklisty tragédie. Hlavní trasa od jihu po nábřeží končí právě u Mánesa a tohle byla jedinečná šance, jak na ni navázat. Zbývá Masarykovo/Smetanovo nábřeží. Ale když se to nepovedlo ani tady?
  A co odbor životního prostředí na konečnou absenci zeleně?
  Jak z toho ven? Obrátit směr jízdy v ulici Odoborů a domalovat cyklopruhy aspoň tím vodorovným značením, když už to nešlo jinak. Tramvajím se taky uleví.
  Celkově řešení hodné 70. let minulého století.

 • Napsal Ondra, 9. 9. 2010 @ 15:24

  Souhlsim s Pekasem, jedinecna sance to tam zkulturnit, bohuzel autum se neustupuje ani o metr a podle toho to tam vypada.

 • Napsal Pražan, 10. 9. 2010 @ 10:51

  Vedení linky č. 14 Myslíkovou ulicí je podobná zhovadilost, jako “metrolinka” č. 17 s polovinou spojů končících a začínajících v mezilehlé zastávce na trase, navíc když její spoje vyjížděly a možná stále ještě vyjíždějí u Výstaviště před vlaky linky č. 14 jedoucí od Kobylis: jediným rozumným řešením by bylo ponechání linky č. 17 ve funkci “řadové” linky s běžným intervalem a trasování linky č. 21 z Braníka přes Jiráskovo náměstí, Myslíkovou ulicí, přes centrum města, Náměstí Republiky a Strossmayerovo náměstí na Letnou se zakončením například ve smyčce Špejchar (a špičkově třeba i až v Podbabě), aby se Letenským zachovalo spojení s Náměstím Republiky a centrem města a linka č. 26 mohla být vedena zase smysluplně přes Hlávkův most jako v minulosti. Navíc by to umožnilo přesměrovat trvale linku č. 8 do její nedávné “výlukové” trasy okolo Hradu a pod Letnou, jak to logicky požadovala Praha 1, protože spojení oblasti Náměstí Republiky s Klárovem a Hradem chybí, zejména když ani linka č. 133 nejezdí aspoň jednosměrným objezdem přes Mánesův most až na Klárov a přes Čechův most zpět.

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*