- Dopravní web - http://dopravni.net -

Jaký bude další osud karlovarského dolního nádraží?

Dolní nádraží Karlovy Vary

Ve svém článku Blíží se zánik veřejné dopravy v Karlových Varech jsem se komplexně zabýval veřejnou dopravou v Karlových Varech po zveřejnění návrhů jízdních řádů pro rok 2011. Velká část článku byla převzata do článku v Karlovarském deníku, kde vzbudil velký ohlas, jehož výsledkem byla změna návrhu JŘ pro trať 142 Potůčky – Karlovy Vary. Kromě jiného jsem zmínil i uvažované změny v oblasti dopravního terminálu Karlovy Vary. Nyní jsem obdržel názor paní Hany Maškové, která se ve svém zamyšlení zabývá osudem dolního nádraží v širším kontextu:

Otevřeme – li dokument „Železnice – regiony – Evropa“, který v roce 2004 vydaly České dráhy, nalezneme na stranách 70 a 71, v kapitole věnované Karlovarskému kraji, bohužel ne zcela dobře čitelnou mapku tzv. Tuhnické a Bohatické spojky. Mapka byla tehdy převzata z materiálu, který pro Ministerstvo dopravy České republiky zpracovalo Dopravní rozvojové středisko. Hlavní myšlenkou obou spojek bylo převedení osobní dopravy z karlovarského horního nádraží na trati Chomutov – Cheb na nádraží dolní. Pro tento záměr, který se v různých podobách objevoval po několik desítek let, hovořilo několik skutečností – blízkost městského a lázeňského centra, sousedství autobusového nádraží, blízkost terminálu městské hromadné dopravy a v neposlední řadě také existence výpravní budovy, společné pro železniční i autobusovou dopravu, která byla, po několikaletém zakonzervování vinou nedostatku finančních prostředků, otevřena počátkem tohoto století díky penězům z Evropské unie. Návrh počítal s výstavbou nových nástupišť a rozšířením kolejiště m.j. také na úkor zahrádek, které se ještě donedávna nacházely na pozemcích Českých drah.

Nahlédneme – li pak do katastru nemovitostí, zjistíme, že realizaci tohoto záměru (v dokumentu vydaném DRS je uváděn časový horizont cca 25 let) brání jedna maličkost – část uvažovaných pozemků již není ve vlastnictví železnice. Týká se to jak již zmíněných zahrádek, tak i traťováckých dílen na opačné straně kolejiště, pozemků mezi nádražím a Západní ulicí a dokonce i části plochy, na které se nacházejí koleje.

Samo vedení města Karlovy Vary se vyjádřilo v tom smyslu, že hodlá na ploše dnešního dolního nádraží zřídit jakousi promenádu s obchodně – správním centrem, padly dokonce úvahy, že by v této čtvrti mohly být postaveny moderní stavby po vzoru architektury pařížské La Défense. Současně chce město odkoupit i podíly Českých drah a společnosti Autobusy Karlovy Vary ve zdejší výpravní budově, tuto zbourat a kolejiště zredukovat na pouhé dvě koleje. Současně by mělo dojít k likvidaci autobusového nádraží a jeho nahrazením malými terminály na okrajích města, odkud by pak cestující dále do centra pokračovali MHD.

Je samozřejmě pravdou, že část drážního pozemku mezi vlastním osobním nádražím a depem kolejových vozidel leží ladem, dělá ostudu městu i dopravci a pro železnici je jistě zbytná. Zbavování se (resp. prodej pozemků za každou cenu) však nesmí být na úkor samotné podstaty dráhy a její funkčnosti.

Jakýmsi předstupněm (a také zkouškou nervů cestující veřejnosti s následnou peticí) byl návrh nového jízdního řádu, který se v červenci objevil Jednalo se o zcela neuvážený krok jak ze strany ČD, tak i kraje Výmluva, že v úseku Karlovy Vary – Karlovy Vary dolní nádraží se jednalo o manipulační jízdy do a z depa neobstojí. Cestujícího nezajímá, zda je část trasy vlaku placena krajem a část je takříkajíc „na triko“ dopravce. Ten se chce dopravit co nejblíže centru a současně také do místa, kde má možnost přestupu na jiné vlaky či další dopravní prostředky.

Případ karlovarského dolního nádraží je jen dalším z mnoha případů ustupování železnice ze svých pozic. Každý boj samozřejmě nevede k vítězství. Čestná bývá i porážka. Ale to jen tehdy, když máme čisté svědomí, že jsme pro její odvrácení udělali maximum.

A tak jednou z mála dobrých zpráv, týkajících se karlovarské železnice, je skutečnost, že snad už v blízké době dojde ke zbourání stávající a  výstavbě nové budovy a nástupišť na horním nádraží.

Hana Mašková

Ještě pro doplnění – Město Karlovy Vary dalo námitku při projednávání Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje s požadavkem na vypuštění tzv. Tuhnické spojky z těchto zásad a tím zrušení ochrany koridoru pro případnou stavbu této železniční spojky. Dle mých informací dostanou krajští zastupitelé návrh na zamítnutí této námitky.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
Share