4 798 přečtení
Kvě 11 2010

Ústecký kraj připravuje IDS

Terminál Lovosice

Terminál Lovosice

Pohyb v síti veřejné dopravy je třeba cestujícím co nejvíce zjednodušit. Zatím probíhá integrace dopravního řešení (tj. tvorba jízdních řádů a návazností) pro umožnění snadného přestupování. Bez toho by ten druhý krok, integrace tarifu pro jedinou jízdenku při přestupu, byl zcela zbytečný. Často se však pojem IDS zjednodušuje jen na tarif.

Pro začátek je nutné, aby fungovala možnost odbavení cestujícího s bezkontaktní čipovou kartou (BČK) vydanou jedním dopravcem také u jiného dopravce zapojeného do celého systému. Samozřejmostí pak je sjednocení přepravních podmínek u jednotlivých dopravců, jejichž výkony objednává Ústecký kraj.

Nelze dnes jednoduše odpovědět na otázku, kdy by se podobný systém mohl rozběhnout v Ústeckém kraji. Velmi dobře jsme nastartovali spolupráci s Libereckým krajem, kde již takovýto systém od loňského léta funguje. V prvním kole jsme o záměru informovali města, která také vystupují v roli objednatelů (mají na svém území MAD) s tím, že by bylo velmi vhodné, aby se k celokrajskému systému v budoucnu připojila. Následovat bude příprava spuštění systému v některé z oblastí kraje tak, aby bylo možné jednotné odbavování vyzkoušet a odladit. Pak by měl být systém postupně rozšiřován na území celého kraje.

Největší finanční položkou při zavádění systému jednotného odbavení bude dovybavení dopravců strojky na odbavení cestujících. Každý z dopravců má již dnes určité vybavení, to je však na různé technické úrovni a ve většině případů nedokáže akceptovat moderní BČK, na kterých má být systém založen. Zde je samozřejmě možné, aby dopravci požádali o finanční podporu např. z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Systém bude konstruován tak, aby se mohla připojit všechna města. Záleží na jejich zájmu a připravenosti dopravců, kteří zajišťují dopravu v těchto městech.

Tak zní vyjádření Ústeckého kraje

Komentář Dopravního webu

Naznačená cesta nenásilného IDS se, vzhledem k současným zkušenostem z již existujících integrovaných dopravních systémů, jeví jako velice prozíravá. Často jsou k integraci vhodné pouhé fragmenty sítě, či souběžné trasy, oproti celoplošné integraci kraje, která není schopna reflektovat na jednotlivá specifika regionů.

Nyní jen zbývá, aby si odpovědní na svých místech nejen uvědomili, ale i veřejně přiznali chyby, kterých se v nedávné minulosti dopustili násilnou reorganizací provozu, která ve svém důsledku znamenala v určitých oblastech znatelný odliv cestujících z veřejné dopravy jako takové.

Kupříkladu nesmyslné tvrzení o zákazu souběhu různých dopravních prostředků, které prý je zakotveno v evropské legislativě, lze právě velmi vhodně řešit integrací obou společně vedoucích tras a rozumným proložením jízdních řádů lze nejen uspořit finance, ale i přilákat cestující.

Pokud se veřejná doprava v Ústeckém kraji touto cestou opravdu vydá, bude zárukou, že z umělých linek zmizí autobusy převážející vzduch.

Autobus DPCHJ

Zcela prázdný autobus na lince, který měl dle představ objednatele odvážet pracující ze směny domů

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/5 (8 votes cast)
Ústecký kraj připravuje IDS, 4.4 out of 5 based on 8 ratings
Share

Zdroj: www.kr-ustecky.cz
Autor:


Žádné komentáře

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*