- Dopravní web - http://dopravni.net -

Tramvaje – Úvod

Tento příspěvek je 1. částí z 11 článků Tramvaje

Tramvaj, objekt zájmu

Při svém studiu na střední dopravní škole jsem napsal ze zájmu, dobrovolně a s nadšením rozsáhlou práci o tom, co mě baví a na čem mi záleží. V mnohadílném seriálu se chci s vámi, dopravními nadšenci a odborníky, tady na dopravním webu o svůj výtvor podělit. Přeji příjemné čtení a doufám, že příspěvky povedou k novému poznání a zajímavým diskuzím.

Tramvaje jsou objektem mého nadšení již od dětství. Nevím jak to popsat, ale tramvaje pro mě prostě mají své kouzlo a jsou svým způsobem krásné.Vždy jsem je používal radši než autobusy a postupně jsem se o nich s nadšením více dozvídal. Hluboko v mé mysli lituji lidí, kteří bydlí jen u autobusové linky. Postupem času jsem ale došel k poznání, že systém MHD musí fungovat jako celek, kde každý článek má své opodstatnění a místo určení.

Tramvaje jsou součástí každodenního života větších měst v České republice. Jsme na ně zvyklí a považujeme je za samozřejmost. Není tomu tak však všude a v této sérii článků si budeme vyprávět proč. S novými možnostmi informačního věku jsem začal s hrůzou zjišťovat krutou pravdu, že i dnes se ruší tramvajové provozy. Velmi rád porovnávám systémy MHD v různých městech. Vím, že mnoho tramvajových systémů bylo dříve zrušeno převážně v USA a západní Evropě. Ale loňská zpráva o zrušení tramvajového provozu ve vyspělé zemi kousek od našich severních hranic mě velmi zaskočila. To se totiž dopravní nadšenec, který hledá udržitelná dopravní řešení, musí ptát: Proč?

A proto se spolu podíváme do měst, kde to jde s tramvajemi z kopce. Vysvětlíme si, proč mají tramvaje tolik výhod proti jiným druhům MHD a co jejich existence či neexistence pro města znamená. V mnoha městech zmoudřeli a tramvaje opět do ulic vracejí. Také nahlédneme do Prahy, kde se pokusím zhodnotit situaci zdejšího systému MHD. V mé práci se snažím vyhnout přeříkávání všeobecně známých informací a doufám, že pro vás bude její zveřejnění přínosem. Předpokládám základní znalost problematiky MHD ze strany čtenáře, a proto nevysvětluji například funkci ROPIDu. Vysvětlování základní problematiky by bylo nad rozsah této práce, která má šířit důležité, ale přesto ne tak známé informace. Snažil jsem se být stručný, ale dělá mi to problém, protože je to velice zajímavé.

Edit 24.3.2014: Tuto sérii článků jsem před lety napsal z významné části díky informacím shromážděným v seriálu Principy a trendy v tramvajové dopravě, jejímž autorem je Ing. Jiří Pohl. A měl jsem to již před léty uvést.

Dále jsem čerpal z:

http://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors_streetcar_conspiracy

http://trolejbusyvpraze.net/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.8/5 (6 votes cast)
Share