4 621 přečtení
Pro 21 2008

Hamburk preferovaný a po tmě

HH Rothenburgsort

Křižovatka s preferenčními pruhy

Zas takový divný název, že ? Asi by mě už fakt měli zastřelit pro výstrahu podobným …

V pohodě, samozřejmě půjde “jen” o noční provoz a preferenci MHD/VHD v aglomeraci Hamburk a jako poslední, leč nikoliv nedůležité – označník na autobusových zastávkách. Akorát to pořadí si drze dovolím pozměnit s praktických důvodu, ostatně jak jinak, že …

Zas pro neznale, co to je MHD/VHD, jednoduché Městská/Veřejná Hromadná Doprava, známe ? Fajn …

Takže nejprve si projdeme tu preferenci. Tímto se nejprve omlouvám jednomu tazateli s diskuze od jednoho článku o Hamburku, ja na to prostě nějak zapomněl … se stydím a tímto na jeho otázku dodatečně odpovídám …

Takže začnu nočním provozem, je tu, ostatně tak jak i v jiných podobných aglomeracích. Noční autobusy mají číselný interval 600. Mapku nočních autobusů najdete zde. Jistě si všímavý pozorovatel všimne, že tyto autobusy nekopírují, teda v rámci možnosti (uliční síť), tratě tzv. městských železnic (A/S/U-bahn), které mají, stejně jak pražské metro, noční přerušení provozu, zvláštní, že ? A ještě jedna podivnost, tento plánek platí pouze pro pracovní dny. Bo ve volné dny je noční doprava organizována jinak – plánek zde. Stručně – městské železnice jsou v provozu 24 hodin, v nočních době v 20 minutovém intervalu, vyjma teda velmi okrajových části Hamburka (denní intervaly jsou v řadě 2/4/8/16 minut, těch 16 minut zase platí pro okrajové části), co se týče autobusu, tak tam zůstávají v provozu vybrané linky a to jak tzv. Metrobus tak i Stadtbus či Nachtbus, opět ale případně v prodlouženém intervalu a podle potřeby v případě denních linek ne v úplně celé své možné trase. Akorát, v tom plánku píší cosi o “Wochenende” (konec týdne alias víkend), ale tato organizace nočního provozu platí i o státních svátcích platných pro Freie- und Hansestadt Hamburg (pozor, státní svátky NEJSOU jednotné přes celé Německo a je v tom docela slušný chaos, který je lepší nekomentovat). Nástup předními dveřmi a jízdenka se předkládá ke kontrole (samozřejmě mimo městské železnice) a tarif shodný s denním, bez nějakých zvláštnosti či podivnosti. Zastávky co se na příslušné trase nočního autobusu vyskytují, jsou obsluhovány i denními zastávkami, výjimky jsou akorát některé zastávky, které jsou buď posunuty proti dennímu stavu či případně pouze obsluhované nočním provozem a to s důvodů “chybějících” navazujících denních linek, či absence možnosti přestupu na městské železnice (noční přerušení provozu), či je trasa vedená skrz křižovatku ze strany kde denní linky běžně nejezdí.

Označník ve verzi platné pro Hamburk a jeho nejbližší okolí, jehož podoba se dá najít v připojené galerii, se jedná o poměrně mohutnou “dopravní” značku – bílý plechový čtverec s zeleným kruhem vyplněným čímsi žlutým a v tom opět zelené velké H (Haltestelle – zastávka) a pod tím název s označením aktuální tarifní “zone” (můžou být zde uvedeny i dvě a nemusí se jednat pouze o zastávku na hranicích tarifních “zone”, ale může se jednat o, i poměrně hluboký, překryv sousedních tarifních “zone”) a pak je několik možnosti:

Nic – zastávka je podle potřeby používána či nepoužívána, ale rozhodně Vás ten autobus u ni zrovna stojící neveme na palubu.

Pro výstup (nepamatuji si přesnou používanou německou formulaci) – netřeba komentáře

Na samostatných “řádcích” čísla linek – běžně používaná zastávka, tyto jsou zde uvedeny i když se jedná momentálně zrušenou či přesunutou zastávku, v tomto případě jest velké “H” nahrazeno příslušným pokecem vo co de, ostatně je to v připojené galerii na jedné fotce taktéž vidět.

Co se týče uvedených “řádku” s linkami, tak na těchto “řádcích” není uvedené pouze číslo linek v příslušném grafickém symbolu, podle typu linky, ale je zde volně popsána trasa linky pomocí (nějakých) důležitých dopravných bodu, které linku ještě čekají, tento popis se mění podle polohy zastávky, tak aby kaštan … eee … cestující nemusel dlouho v jízdním řádě hledat, co kam použít pro místně příslušně zájmovou oblast. Ale co je tam vždy, tak je tam uvedena ta (většinová) poslední zastávka příslušné linky. Ostatně na některých místech je občas k vidění docela pěkný “les” označníku a ne vždy to je závislé na počtu pravidelně na dané zastávce zastavujících linek.

A co se týče jízdních řádu, tak ty popisují pouze část trasy, která lince zbývá, co bylo, není zajímavé. Ostatně linky můžou mít nejen variantní konec trasy, ale i variantní vedení (více než dvě verze třeba, proč ne), což je opět vhodně ztvárněno, nejlépe graficky, v jízdním řádě.

Tak a teď ta preference, ta je několika různými způsoby:

Vyhrazené pruhy – známe ? Nevěřte tomu, nebo mě ukažte kde v Česku máme vyhrazený pruh v délce několika kilometru včetně zastávek uprostřed ulice ? Tady vcelku normálka a to jak obousměrné či jen jednosměrné a že občas do toho prostoru je třeba dát pilíř silničního mostu ? Proč ne ? Se prostě pruh přeruší, pro “normální” autíčka před toto místo dáme semafor (a nezapomeneme vhodně ani na autobusek), aby autobus měl šanci a za pilířem zase pokračujeme “vyhrazeně” vesele k cíli …

Vážně … nedělám si srandu, na periferiích je to podle potřeby zase vylepšené separátním pruhem asfaltu vedle normální cesty v poli. Samozřejmě se v případě centra jedna o využití bývalých tramvajových pásů. Jinak různé “zkratky” pro autobusy skrz křižovatky včetně zastávek, které občas bývají auty objížděné s obou stran je tu taky docela dost. Prostě občas dopravní hřiště šíleného dopraváka hadr.

A jedna poznámka – některé tyto vyhrazené pruhy můžou být používané i vozidla TAXI, ale v případě těchto pruhu je to výslovně uvedeno vhodným způsobem na příslušném dopravním značení, rozhodně se nejedná o nějaké univerzální pravidlo, že kam autobus, tam i TAXI, to rozhodně ani omylem.

Další preference – posunuté “stop” čáry u světelných semaforu, teda ona se ta značka oficiálně jmenuje “Příčná čára souvislá”, ale ja se budu držet té své “stop” čáry. Že nevíte co to je ? A to fakt máte řidičák ? A víte co to znamená, pokud je příslušný světelný semafor v provozu ? Že ne ? Děs … na druhou stranu, když člověk vidí co se děje v Česku okolo přechodu, tak žádný div … :-/

No dobře, vyobrazení příčné čáry souvislé alias “stop” čáry najdete třeba zdezde (odstavec 2a) popis chování řidiče v případě vzájemného setkání, tak co, (už) známe ? 😉

No dobře, já to tu převyprávím, radši. Příčný plná bílá čára na vozovce před křižovatkou řízenou světelnými signály (semafory) znamená při signálu “Stůj!” (červené klidně svíticí světlo) místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo. Pokud je před křižovatkou zastávka, tak tato “stop” čára je posunuta pro přilehlý pruh o cca 5m zpět, tak aby autobus, který ve své zastávce žádnou “stop” čárou nemá a tak se ji nemusí řídit mohl zastavit přímo před semafor, další ustanovení podle dřívějšího odkazu, a tak se mohl autobus dostat před čekající auta při výjezdu ze zastávky. Toto co jsem popsal je základ, v některých případech jsou tyto “stop” čáry posunuty až o délku kloubového autobusu a případně i pro oba souběžně jedoucí pruhy aut. Případně se na křižovatce před řádnými semafory v potřebné vzdálenosti vyskytují další semafory, které umožnují vyjezd autobusu s vyhrazeného pruhy a následně zařazení kam třeba pro další jízdu za křižovatkou. No, doufam, že jsem to popsal pochopitelně, v každém případě nevím, jak zle se zdejší “dopraváci” tváří na nedodržování této čary, tak případně s rozvahou. Ostatně by mě zajímalo jak by (ne)fungovalo toto opatření v Česku ….

A další preference pomocí daní … blbost ? Proč ? Pokud mate malé daně, tak máte všude “větší” přednost, jak ti, co mají vyšší daně, v případě sporu se předkládá poslední známé daňové přiznaní … nee, dělám si srandu, tohle tu opravdu nefunguje …

Jde o krapet něco jiného a nesouvisí to přímo jen s Hamburkem, jde o to, že v Německu jsou daňový poplatníci rozdělení do skupin podle ročního přijmu (a to včetně tzv. funkčních požitku) a podle rodinného stavu. Konkrétní výše daní se skládá s části, kterou předepisuje spolková vláda a s části, kterou si určuje ta která spolková země. Rozdíly nejsou velké, ale jsou. V každém případě součásti daňového systému jsou jakési “odpisy”, samozřejmě tyto odpisy se uplatňuji proti daňovému základu, nikoliv přímo proti daním a jednou s těchto položek jsou i náklady na dopravu do práce a zpět. Tyto odpisy se vztahují jak na hromadnou, tak i na individuální dopravu, leč, zatím co v případě hromadné tam jde 100% nákladu, jak jsou naúčtované, tak v případě individuální dopravy je tam minimální limit na vzdušnou vzdálenost mezi trvalým bydlištěm a pracovištěm (bylo 20 km, ale chtěli/měli to měnit směrem nahoru) a je tam univerzální paušál, který neřeši stáří či luxusnost vozidla za tímto účelem použité. A samozřejmě že v MHD/VHD nikdo nevypočítavá nějakou pseudopoměrnou část s příslušné časové jízdenky, která se dá vztáhnout k dojíždění za prací, ale bere se prostě plná cena. Ale zase celoněmeckou síťovku na vše, teda pokud by nějaká existovala, by mě asi “berňák” nezkousl …

Malá rejpavá na závěr, tyto odpisy, které popisují v předešlém odstavci, vcelku úspěšně likvidují i to, co v Česku známe jako “Schwarz” systém, tj. zaměstnávání (pseudo)živnostníku, není důvod, odpisy jako zaměstnanec mám stejné, jako živnostník, tak proč si komplikovat život ? Na druhou stranu tu “Schwarz” systém znají, ale jedná se v Německých reáliích o zaměstnávání nezaměstnaných na černo …

Fotky najdete, i s dalšími s Německa, na mých stránkách v fotogalerii na adrese http://jalbum.pjp.cz/Deutschland/.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Hamburk preferovaný a po tmě, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Share


Autor:


Žádné komentáře

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*