- Dopravní web - http://dopravni.net -

Odbavení v IDOL stále s problémy

Jak známo, dne 1. července 2009 byl po několika odkladech spuštěn IDOL – Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje. S odstupem několika dní nadále přetrvávají problémy s funkčností bezkontaktních čipových karet Opuscard, s nimiž jedině lze “využívat všech výhod, které IDOL poskytuje”. Bez použití elektronické karty nelze totiž jízdenku vydat jako přestupní mezi různými druhy dopravy (což je podstatou integrovaného systému). Hotově placená jízdenka platí jen pro konkrétní spoj, eventuálně v městské dopravě i pro přestupy mezi dopravními prostředky MHD. V některých autobusech českolipské městské hromadné dopravy však nadále navzájem nekomunikují čtečky karet v dotykových displejích s odbavovacím systémem. S podobným problémem se potýkají i průvodčí ve vlacích Českých drah, jejichž POP – přenosná osobní pokladna rovněž nedokáže z Opuscard načíst potřebné údaje. Cestujícím s integrovanou elektronickou jízdenkou nahranou na čipové kartě pak nezbývá, než se prokazovat papírovým “příjmovým dokladem”, který jinak má sloužit jen pro kontrolu cestujícímu o zaplaceném jízdném a časové platnosti elektronické jízdenky nahrané na kartě. Pro tyto účely je ale “příjmový doklad” značně nepřehledný – větším písmem je uveden pouze konkrétní dopravce (který by cestujícího v integrované dopravě neměl příliš zajímat) a druh jízdného (ZÁKLADNÍ). Datum a čas vydání jízdenky, odkud kam jízdenka platí a časová platnost jsou uvedeny drobným písmem. Navíc časová platnost (která je v IDOL rozlišována podle vzdálenosti na 6 různých dob od 45 po 240 minut) je uvedena pouze délkou, tedy např. “90 minut”, takže je třeba dopočítávat, zda již doba platnosti jízdenky neuběhla. Z tohoto hlediska lze jen doporučit, aby na “příjmovém dokladu” bylo výrazněji uvedeno, odkud kam je k němu příslušející elektronická jízdenka vydána a aby byl opatřen datumem a přesným uvedením času, do kterého je jízdenka platná (např. Z ČESKÁ LÍPA DO NOVÝ BOR, PLATÍ DO 10. 7. 2009 19:43 HOD.). Také lze pochybovat o smysluplnosti tolika časových pásem. Např. dopravní systém Královéhradeckého kraje IREDO si vystačí se dvěma časy – hodina pro jednozónovou jízdenku, pět hodin pro ostatní jízdenky.

Zanedbání informační kampaně před spuštěním dopravního systému IDOL, kdy se objevovaly informace takřka výhradně jen na internetu, vede rovněž k malému využívání integrovaných celosíťových jízdenek LIBNET+ (v současné podobě od 1. 1. 2009) a IDOL+ (zaveden od 1. 7. 2009) cestujícími, což v důsledku znamená nedostatečnou obeznámenost s těmito jízdenkami i odpovědnými pracovníky jednotlivých dopravců. Vydání síťové jízdenky v příměstském autobuse se potýká s problémem, že někteří řidiči ji neumějí vydat a přesvědčují cestujícího, aby si raději koupil jízdenku obyčejnou. Někteří průvodčí ve vlacích jsou přesvědčeni, že LIBNET+ vydaný v příměstském autobuse neplatí ve vlaku (rádi by uznávali pouze tzv. Regionet LIBNET+ vydávaný v pokladně Českých drah), případně si myslí, že v autobuse vydaný LIBNET+ neplatí pro rychlík.

K tomu nutno dodat, že LIBNET+ opravdu představuje určitou pozitivní výjimku mezi jízdenkami systému IDOL. Platí prakticky ve všech druzích veřejné dopravy v Libereckém kraji a navíc i na území Hornolužického dopravního svazu ZVON v Německu a v části Dolnoslezského vojvodství v Polsku; dokonce k jeho vydání není potřeba čipová karta Opuscard, prodává se za hotové. Ostatní doklady integrovaného dopravního systému Libereckého kraje skutečně neplatí v rychlících (až na tři okrajové výjimky), což je v informačních materiálech nedostatečně zdůrazněno, protože organizátor dopravy do poslední chvíle doufal, že se mu České dráhy podaří přesvědčit, aby byly zapojeny i rychlíky, jak je tomu i v integrovaných dopravních systémech jiných krajů. Je jasné, že to (podobně jako nutnost používat pro integrované jízdenky výlučně čipové karty Opuscard) hodnotu celého systému značně snižuje. Snad by po těchto zkušenostech stálo za úvahu připustit možnost prodeje za hotové alespoň integrovaných jízdenek pro jednotlivou jízdu, snížit počet tarifních zón a počet časových pásem, přesvědčit dráhy o výhodách integrace rychlíků do IDOL a umožnit prodej integrovaných jízdenek i průvodčími ve vlacích (v současnosti lze pořídit jízdenku IDOL pouze ve vybraných železničních stanicích).

Nakonec jediný, kdo se ničemu nedivil, byl pouze řidič autobusu městské hromadné dopravy v německé Žitavě (zapojena do dopravního svazu ZVON). Popatřil na jízdenku LIBNET+, pravil “ja, ja” a cestujícího znaveného diskusemi s řidiči autobusů ČSAD a s průvodčími vlaků Českých drah pustil bez dalšího do vozu. A to i přesto, že na vytištěné jízdence je uvedeno pouze “platné pro všechny zóny IDOL”, aniž by byla zmínka o německém dopravním svazu ZVON či o Dolnoslezském vojvodství.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share
1 Comment (Open | Close)

1 Comment To "Odbavení v IDOL stále s problémy"

#1 Comment By Sergei-LBC On 15. 7. 2009 @ 17:44

LIBNET je skutečně jediný povedený druh jízdného v kraji. Dovede značně zlevnit cestu i v některých dálkových relacích (Liberec-Berlín, Liberec-Wrocław a podobně).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)