3 858 přečtení
Dub 05 2008

Tramvaje v pražských Radlicích

Dny trianglu v Laurové jsou sečteny

Dny trianglu v Laurové jsou sečteny

Radlice jsou poměrně málo známou čtvrtí v Praze. Nebydlí tam prakticky žádná elita a ani spodina není natolik významná, aby plnila cenné vteřiny různých zpravodajství. Kdysi známou Radlickou mlékárnu (která navíc v Radlicích vůbec nestála) odvál čas a Českou správu sociálního zabezpečení znají jen příjemci státní almužny a to zpravidla jen skrze svoji místní pobočku. Metro se jim okázale vyhýbá, ač jedna se stanic nese název Radlická už z dob hlubokého socialismu. V Radlicích jezdí také tramvaj, ale málem tomu tak být nemuselo.

Do Radlic poprvé zavítala tramvaj roku 1913 po Křížové ulici ke konečné nazvané Koulka. Stejný rok se rozjely tramvaje velmi strmou tratí na Santošku. V roce 1927 došlo k prvnímu rozšíření tramvajové sítě a to Radlickou ulicí do Radlic ke škole, trať odbočovala cca 200 m před konečnou na Křížové. Pak již následovalo prakticky jen rušení.

Jako první odešla do věčných lovišť trať ke konečné v Křížové ulici, která výstavbou nové tratě ke škole ztratila na významu, další tratí podlehnuvší toku času byla trať na Santošku. Tu v roce 1938 nahradila právě budovaná druhá pražská trolejbusová trať, která vedla od Anděla k Walterově továrně v Jinonicích. Dokonce ve stejném roce byla vybudována jednokolejná manipulační spojka v ulici Za Ženskými domovy. Ta dlouhá léta sloužila k propojení pražské tramvajové sítě se známým výrobcem kolejových vozidel, továrny Ringhoffer, posléze ČKD Tatra. Přes tuto manipulační trať a vlečku továrny, která měla mimo jiné charakter pouliční dráhy, byla také tramvajová síť propojena se železnicí. Pak následoval dlouhá léta klid, stagnace, zapomnění.

V létech 60. dochází k potřebě rekonstruovat trať, navíc je dopravním inženýrům trnem v oku jednokolejný úsek v Radlické ulici, nad hlavou radlických také jako neodjištěná gilotina visí hrozba výstavby čtyřproudé Radlické radiály vedoucí údolím na západ Prahy k uvažovaným obřím sídlištím. Naštěstí stavební lobby za socialismu nebyla tak pružná a Radlice byly natolik nevýznamné, že projekt komunikace putoval ze šuplíku do šuplíku, až byl nakonec oprášen naštěstí v silně redukované „provizorní“ podobě koncem 70. let. To se nakonec stalo jednokolejce osudným a v roce 1983 definitivně dojezdila. Původně měla být zrušena trať celá, ale protože byla rekonstruována trať od Anděla až po začátek jednokolejky,bylo téměř na poslední chvíli rozhodnuto vybudovat vratný triangl na Laurové s tím, že pak se uvidí. Aneb silnice v „pořádných“ parametrech číhá stále …

Od té doby byla tramvaj v Radlicích na pomezí života a smrti, častěji však blíže smrti. Při různých i sebenepatrnějších stavbách se našla záminka k přerušení provozu, různí ekonomičtí plánovači se nedočkavě třásli na rok 2001, kdy se konečně pod zástěrkou dostavby tunelů Zlíchovského i Mrázovky najde odvaha ke zrušení tratě. To mělo proběhnout se stejným scénářem jako kdysi u tratě na Ryšánku v Krči. Dlouhodobá výluka a pak zapomnění a konec. Zároveň se však začalo čím dál častěji hovořit o prodloužení do Radlic, ke stanici metra, která byla dlouhá léta stále v pustině. Nakonec se podařilo po mnoha peripetiích provoz obnovit 25. září 2004. Kdysi jsem na téma radlických tramvají napsal tento článek. O výstavbě tratě k metru a posléze také k nové centrále ČSOB se sice stále hovoří, ale „nějak se pořád nedaří“. V místním obvodním tisku na toto téma vyšel v roce 2006 obsáhlý článek.


Velká mapa

Zázraky se občas dějí a tak neuvěřitelné se stalo skutečností. V srpnu 2007 došlo k zahájení stavby nové tratě a do konce března stavební práce postoupily natolik, že ke dni 5.4.2008 je trvale zastaven provoz obratiště Laurová a díky tomu je přerušen provoz na celé trati do Radlic.

Tramvaje by se sem měly vrátit podle slibů 15. září 2008. Měly, ale uvidíme, jak to nakonec dopadne a kdy přijde skutečný den D a kdy poprvé zacinká tramvaj na Radlickém náměstí, jehož budoucí architektonické řešení navrhl známý architekt Patrik Kotas.

Praha Radlice
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share


Autor:


1 komentář

Odkazy k příspěveku

  1. Dopravní web » Víte, že Praha má novou tramvajovou trať? — 26. 3. 2009 @ 23:19

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*