- Dopravní web - http://dopravni.net -

MHD na území města Havířova se dočkala integrace v ODIS

nádraží Havířov

Nádraží Havířov

Se změnou jízdního řádu došlo 8. března k zapojení všech linek MHD na území města Havířova do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Cestující z Havířova dojíždějící pravidelně mimo město tak mohou cestovat na jednu jízdenku linkami MHD k železniční stanici, kde mohou přestoupit na vlakové linky systému Esko a pokračovat výhodně do cíle své cesty. Avšak není to tak úplně jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát…

Nově jsou do integrovaného systému ODIS prozatím zapojeny všechny linky MHD na území města Havířova (tarifní zóna č. 40). Na veškerých úsecích mimo město tj. v obcích Horní Suchá, Albrechtice, Stonava, Těrlicko, Horní Bludovice, Šenov a Petřvald nelze v současné době těmito linkami v tarifu ODIS cestovat.

Avšak o přesto se jedná o výrazný posun v dopravní integraci ostravsko-karvinské aglomerace, druhého nejvíce osídleného území v České republice. Ještě před dvěmi lety končil integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje v obci Šenov. To znamenalo, že většina cestujících dojíždějící pravidelně např. z Havířova do Ostravy vlakem však musela mít pro toto cestování zakoupené tři jízdní doklady – dlouhodobou časovou jízdenku pro příslušné městské zóny v Ostravě a zónu Šenov, k tomu dále týdenní, měsíční nebo čtvrtletní traťovou jízdenku Českých drah pro úsek Šenov – Havířov a ještě pak časovou jízdenku pro MHD v Havířově.

Částečně se tato situace zlepšila od prosince 2007, kdy byl IDS rozšířen až do Českého Těšína, avšak integrace stále ještě nezahrnovala městské linky v Havířově. Nyní odpadl i tento problém a cestující, kteří pravidelně dojíždějí z Havířova například do Ostravy tak mají možnost cestovat na jeden jízdní doklad městskou hromadnou dopravou v Havířově k železniční stanici, kde mohou přestoupit na vlakové linky systému Esko do Ostravy a následně cestovat na jeden jízdní doklad i tramvajemi, trolejbusy či autobusy MHD v Ostravě.

I když se jedná o výrazný krok dopředu, stále však existuje několik nedořešených problémů se kterými se budou muset cestující potýkat. Při odstranění starých se neustále vytváří jakési nové bariéry, které prozatím brání jednoduchému a bezproblémovému využívání veřejné dopravy jako celku, příkladem toho jsou následující tři odstavce…

Na linkách MHD Havířov jsou totiž uznávány pouze dlouhodobé časové jízdenky ODIS pro zónu č. 40 (město Havířov) platné POUZE v podobě bezkontaktní čipové karty ČSAD Havířov a.s. Na papírové jízdní doklady ODIS se zónou č. 40 nelze na těchto linkách cestovat, je možné je použít pouze v příměstských autobusech zařazených do ODIS (tj. linky č. 533, 548 a 870404) a vlacích (linky S1, R1). Výjimkou jsou celosíťové jízdenky, které jsou uznávány v papírové podobě i v MHD Havířov.

A vedle těchto jízdenek zůstávají zachovány kompletní Tarifní podmínky MHD Havířov a to jak pro jednotlivé jízdné, tak i pro časové jízdenky (vč. členění na I. a II. pásmo) a bezplatnou přepravu.

Dlouhodobé časové jízdenky ODIS ve formě zápisu na bezkontaktní čipovou kartu lze zakoupit POUZE v přepravní kanceláři ČSAD Havířov a.s. na autobusovém nádraží v Havířově-Podlesí.

V souladu s jednotným celokrajským číselníkem pro linky ODIS budou linky MHD Havířov (č. 1 až 22) nově označeny čísly 401 až 422. Na vozidlech i na zastávkových jízdních řádech však bude dočasně používána stávající číselná řada 1 až 22, ke změně dojde až v prosinci 2009 se změnou platností jízdních řádů. Trasy linek i jednotlivé jízdní řády zůstávají zachovány.

Další informace naleznete také v informačním letáčku.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share