- Dopravní web - http://dopravni.net -

Prodej letiště zakázat lze

Petr Šlegr

Petr Šlegr

Náměstek ministra financí Ivan Fuksa se ve svém článku (Právo, 6. 10.) snaží zpochybnit důvody, které vedly poslance k podpoře zákona „zakazujícího“ privatizaci Letiště Praha. Náměstek začíná varováním před údajným nebezpečným narušením rovnováhy mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. To asi vychází z mylné představy, že v Česku máme úplné oddělení zákonodárného sboru od exekutivy, což je typické pro prezidentské systémy (např. USA).

V ČR, stejně jako v řadě jiných evropských zemí, je však exekutiva, tedy vláda, podřízena zákonodárnému sboru, a to prostřednictvím vyjadřování důvěry a nedůvěry vládě.

Jsou to však parlamenty, kdo pomocí zákonů stanovují pravidla hry – pro všechny, tedy i pro vlády. A že je zákon o letišti příliš speciální? Švýcarsko – které je vůbec v dopravě dobrým vzorem – má v zákoně, dokonce v ústavním, řadu konkrétních ustanovení např. o rozvoji železniční sítě a jejím financování.

Autorova věta „znemožnit vládě nakládat s majetkem státu znamená znemožnit výkon exekutivy daný zákonem“ si jednak odporuje, protože novým zákonem se výkon exekutivy pouze nově vymezí. A za druhé, z věty vyzařuje představa, že vláda je tu od toho, aby podnikala s majetkem státu a parlament jí do toho nemá co mluvit. Tím se nabízí otázka, zda má vůbec Sněmovna každoročně vládě říkat, kolik peněz může příští rok utratit a za co.

Autor dále – s odkazem na učebnice ekonomie – zpochybňuje, že letiště je veřejný statek. Pražské letiště je z hlediska ČR přirozeným monopolem, jsem ale radši, když o tom, co je a není veřejný statek, rozhoduje veřejnost – v demokracii zastupovaná parlamentem – než jednotliví ekonomové. Bezpečnostní rizika privatizace nelze zužovat na případ výjimečného stavu, kdy lze samozřejmě zrekvírovat úplně cokoliv. Ale co třeba ochrana údajů o tom, kdo a kam létá?

Nebo součinnost soukromého vlastníka letiště při potírání terorismu, nelegální migrace a nelegálního obchodu v souladu s mezinárodními dohodami, ke kterým se ČR připojila?

Je s podivem, že stejná vláda, která rozjela privatizaci letiště, provedla na železnici krok v podstatě opačný. Převedla správu železničních tratí z Českých drah (státem vlastněné) akciové společnosti, na státní organizaci, Správu železniční dopravní cesty. Zdůvodnění zní, že je potřeba zajistit stejný přístup pro všechny železniční dopravce.

Vláda se asi bála, že (jí řízený) dopravce spravující společné koleje (což v jiných zemích funguje bez problémů) by mohl zneužít své postavení vůči ostatním dopravcům. Ovšem kde vzala jistotu, že soukromý vlastník letiště se bude chovat férově ke všem leteckým operátorům? V energetice je právě z těchto důvodů přenosová síť také ve vlastnictví státu (v tom se pan náměstek rovněž mýlí). Je-li energetická, silniční a železniční infrastruktura státní, je nesystémové, aby to u letecké dopravy bylo jinak.

Jeden rozdíl tu však je. Silnice, dálnice a železnice jsou dotovány, protože výběr z mýta a poplatků ani zdaleka nepokryje náklady na jejich výstavbu a provoz, zatímco letiště je slušně výdělečný podnik… I díky cenové atraktivitě létání, ke které přispívá (hlavně na vnitrokontinentálních relacích) to, že aerolinky neplatí spotřební daň z paliva. Také nesystémové.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share