4 819 přečtení
Bře 30 2011

Cyklostezka Sedlec: důsledek chybného systému

Sedlec.

Článek vychází souběžně ve stejné podobě na webu Prahou na kole. Autor pravidelně docházel na jednání pražské Komise pro cyklistickou dopravu.

Tři sta metrů cyklostezky v Sedlci za 17,8 milionů, toť téma, které otřásá novinami. Kauza, zdánlivě pranýřující vynakládání zbytečně velkých financí na okrajový segment zařízení pro rekreaci a sport, ve skutečnosti ale odkrývá nejhlubší zákoutí marasmu a nekoncepčnosti toho, jak jsou v pražské realitě naplňována politická a strategická rozhodnutí ohledně dopravních staveb obecně. V tomto článku se nedozvíte, zda je cena za tuto stavbu tak, jak se realizuje, oprávněná. Zato se dozvíte, co všechno se pro její případné zlevnění mohlo udělat, ale s nejvyšší pravděpodobností k tomu nedošlo.

Tématem kauzy je cyklostezka v Sedlci. Nemíním se nyní rozepisovat o vývoji této kauzy, s ohledem na prapůvodní příčiny není totiž vůbec podstatné kdy odešly jaké peníze, nebo proč má mít stezka sklon 6%. Podstatné je, proč vznikl projekt, jehož realizace se nyní tak silně zpochybňuje. Pro základní ozřejmění je nicméně třeba popsat místo a projekt trochu vyváženějším způsobem, než tak učinila jiná média.

Tři sta metrů ve svahu pod Roztockou

Levobřežní povltavská trasa A1 je navržená z velké části jako cyklostezka oddělená od provozu, podobně jako trasa A2 na druhé straně Vltavy. Předmětný úsek více než dvou set metrů chybějícího chodníku není na téhle trase nejkritičtějším úsekem, nicméně s ohledem na předpokládanou budoucí podobu souvislé cyklostezky se jedná jasně o problémové místo. Podbabská a Roztocká ulice jsou v daném místě vedené po opěrné zdi přecházející v násep.

Celková situace – 200 metrů chybějící stezky.

Stávající projekt obsahuje osmdesát metrů dlouhý objezd autobusové zastávky a následné, asi 220 metrů dlouhé klesání cyklostezky ve svahu pod Roztockou. Šířka stezky je navržená na 2,5 metru, celé těleso je poněkud širší. Celkově se jedná o poněkud těžkopádný a ne zrovna úsporně provedený projekt, který ale svou kvalitou rozhodně nevybočuje z pražského standardu dopravních staveb obecně. Pokud by se tedy mělo kritizovat ne zrovna promyšlené a úsporné provedení, můžeme udělat totéž u 99% všech staveb, které se v Praze v posledních patnácti letech realizovaly, ať už jde o metro, městský okruh nebo jakékoliv menší dopravní stavby.

V tomto svahu bude stezka postavena (včetně patřičné zárubní zdi). Všechna foto: Archiv KCD.

Navržená stezka řeší také rozšíření chodníku v místě autobusové zastávky.

Po prohlédnutí místa se zdá, že by šlo celou stavbu řešit lacino, vedením po klesající části opěrné zdi a následným rychlým klesáním na úroveň vody a pokračováním po vozové cestě. Lávka nad opěrnou zdí by mohla být řešena levně, třeba pomocí ocelových nosníků a povrchu z plechu. Samotné esíčko k vodě by mohlo být strmější, čímž by se opět ušetřilo.

Stezka by musela vést vyvýšeně nad klesající zárubní zdí a poté sklesat (v Praze normovaným sklonem) k vozové cestě u Vltavy. Ta by musela být upravena na cyklostezku položením povrchu, v části blíže k Sedlci včetně založení.

Otázka, kterou si kladou laikové i odborníci, je jasná. Proč se to neudělalo spodem, když to od pohledu vypadá levněji?

Obávám se, že odpověď se nikdy nedozvíme. Levnější řešení mohlo být nerealizovatelné z řady důvodů. Námitku, která vyhnala cyklostezku do výšin nadmořských i finančních, mohlo vznést Povodí, mohlo dojít k narušení biokoridoru, k čemukoliv. Varianta mohla být (i když je to nepravděpodobné) dražší. No a také to v době přípravy stavby nemuselo nikoho napadnout. Co ve skutečnosti vedlo k současnému návrhu realizace, se už nejspíš nepodaří zjistit.

A tím se dostáváme ke skutečném problému, kterým není předražení jedné cyklostezky.

Co Praze nejde

Ve městě, které svůj rozvoj kvalitně plánuje a zodpovědně hospodaří, by na zmíněnou cyklostezku nejprve vznikla koncepční studie, která by porovnala a) jestli je vhodnější, resp. možná varianta spodem nebo horem, a b) jestli lze realizovat každou z těchto variant lacino, třeba v užším nebo strmějším provedení a c) co jiného řešit kromě samotné stezky (např. komplexní krajinná úprava lokality). Potom by byla zvolena nejvhodnější varianta, návrhy by byly také představeny veřejnosti a pokud by se vyskytly relevantní připomínky, byly by do stavby zapracovány. Takto připravenou stavbu by pak nebylo možné jakkoliv zpochybnit; a i kdyby se tak stalo z nějakých skrytých důvodů, Technická správa komunikací by vytáhla ze šuplíku zmíněnou studii a každému jí utřela o nos.

Těžko by tak mohla nastat současná situace, kdy je za konkrétní podobu této stavby výborem zastupitelstva pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví popotahován představitel cyklokomise, která měla v dané věci nejvýš poradní hlas. Investorem, projektantem a realizátorem celé stavby je totiž Technická správa komunikací.

Ovšem ani ta za mnoho nemůže. Vždyť TSK dělá jen svou práci, kterou je prostě jen realizace určených staveb za přidělené peníze. Dělá jí způsobem, který se za léta praxe natolik zažil, že jej mnozí považují za nezměnitelný. K čemu zbytečné studie, když veřejnosti se představí stavba až ve chvíli, kdy na ní primátor bude stříhat pásku? A proč by se s něčím takovým měla patlat nějaká TSK, která staví akorát drobnosti v ceně několika rodinných domků, když Odbor městského investora, připravující stavby v řádu celého ročního rozpočtu města, funguje naprosto stejně?

Je tedy jasné, že současná kauza kolem stezky v Sedlci je pouhý logický důsledek toho, jak se v Praze připravují všechny dopravní stavby. Cyklostezkou za dvacet milionů počínaje a konče tunelem Blanka, za jehož rozpočet by se takových stezek daly postavit dva tisíce.

Smůla cyklostezek

Cyklistická doprava je v téhle kaši tak trochu obětní beránek. Zatímco u staveb typu Blanky se průšvih s financemi může provalit tak nejvýš jednou za pár let, a u jednorázových investic se na problém brzo zapomene, drobných investic do cyklostezek se v Praze dělá ročně nejméně pět — to je každý rok pět nášlapných min, které mohou kdykoliv vybouchnout, jistě ke značnému potěšení žurnalistů či lidí, kterým se z různých důvodů cyklistická doprava zrovna nezamlouvá. Není pak podstatné, že u Blanky proletělo komínem tisíckrát víc, než u právě propírané stavby. Kauza jako kauza. Navíc, deset miliard je částka, kterou si člověk těžko představí; deset milionů vydělá během svého produktivního života leckterý alespoň trochu zdatný Pražan a ví, jaká je s tím práce.

Cyklostezky také mají tu “smůlu”, že jsou snad jedinou věcí, kterou město skutečně nějak soustavně dělá a kterou se snaží svou podobu alespoň minimálním způsobem přetvořit.

Politické rozhodnutí

Ze způsobu, jakým pražské stavby vznikají, ale nemůžeme vinit pouze Technickou správu komunikací či Odbor městského investora. To jsou jen organizace, které si pro tento účel město zřídilo a které dělají to, co mají v zadání. Tím, kdo nastavuje pravidla, jsou především politici ve vedení města. Ti by měli požadovat, aby každá investice byla řádně vyhodnocena a zvážena a nakonec realizována optimálním způsobem.

Je výhradně politické rozhodnutí, zda se veřejností užívané stavby budou ve městě připravovat od začátku v součinnosti s veřejností a zda budou kvalitně posuzovány možné varianty. A nebo, zda se budou městské investice připravovat potichu, nejvýš se splněním povinnosti procesu EIA či výběrového řízení na zhotovitele, a navíc se snahou tyto povinnosti maximálně obejít.

A je tedy věcí tlaku na politiky, zda bude takovýto způsob řešení městských záležitostí dostatečně vyžadován. Zatím tomu tak zjevně není.

Co s tím my?

Lidé, kteří podporují cyklistickou dopravu, jsou nyní ve schizofrenní situaci. Na jedné straně Praha zoufale potřebuje prakticky kteroukoliv stavbu pro cyklisty, kterou má město v dlouhodobém plánu, a to i přesto, že se posloupnost jejich realizací rozhodně nekryje se zjištěnými prioritami. Na druhou stranu, podpora staveb, které jsou veřejností vnímány jako problémové (a to cyklostezky aktuálně jsou), ohrožuje legitimitu snahy o podporu cyklistické dopravy v Praze jako celku.

Je naivní předpokládat, že odmítnutím sporných staveb dojde k nápravě a stavby budou zrealizovány úsporněji. Nejpravděpodobnější scénář za stávající situace je, že zpochybněné stavby nebudou realizovány vůbec.

Jak tedy rozetnout tento gordický uzel?

Odpověď je nasnadě. Je naprosto nutné změnit nastavení pravidel pro přípravu veřejných staveb jako celku. Není ani možné aplikovat změnu ,,zdola”, jen u cyklostezek, když jde o systémový problém, který začíná už při uvažování o největších pražských dopravních stavbách. Jestliže je třeba změnit nekoncepčnost při přípravě cyklostezek, musí to platit pro všechny dopravní stavby beze zbytku, jinak se taková snaha prostě mine účinkem.

Důkladným posuzováním na úrovni studie musejí procházet všechny stavby, ať jde o dvěstěmetrovou cyklostezku nebo o městský okruh. U cyklostezek se musí vyhodnotit, zda není vhodné postavit jí o půl metru užší, s přírodním povrchem místo asfaltu nebo strmějším stoupáním, které při realizaci ušetří pětinu rozpočtu. Ale stejně se musíme ptát u městského okruhu: zda nestačí řešení o poloviční kapacitě, nebo s úrovňovým řešením některých křižovatek, zda stavby vznikají ve správném pořadí, případně zda mají vůbec vzniknout.

A až budeme od města dostávat férové odpovědi na tyto otázky u každé cyklostezky, části okruhu a prodloužení trasy metra, ušetří město miliony za neuváženě navržené cyklostezky — a miliardy za neuváženě navržené dopravní stavby pro IAD nebo dopravu veřejnou.

Změna přístupu ke všem připravovaným městským investicím je jediná rozumná věc, kterou můžeme v rámci snahy o poctivý rozvoj cyklistické infrastruktury chtít. A po kom jí musíme žádat, je také naprosto jasné.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (5 votes cast)
Cyklostezka Sedlec: důsledek chybného systému, 4.0 out of 5 based on 5 ratings
Share


Autor:


13 komentářů

 • Napsal -fn-, 30. 3. 2011 @ 17:59

  Zrovna tato cyklostezka mi vadí z pražského plýtvání nejméně, neboť je navržena ve vhodné trase pro užití k dopravě na kole – na rozdíl od některých rekreačních stezek, jejichž trasa je často divoká i pro rekreanty, a zejména na rozdíl od posledních projektů metra, které naopak cestování ohleduplnou dopravou dosti ztíží. Stavby je třeba posuzovat zejména z hlediska vlivu na obyvatele jakožto lidi-pěší. Jestliže nová cyklostezka, tramvajová trať či metro nabídnou přitažlivou alternativu k autům, jsou vhodné. Naopak městské dálnice většinou obyvatelům nic nezlepší, nejsou-li zároveň automobilisty, kteří takto zhoršují žití ve městě sobě i ostatním. Rozumně šetřit je ovšem třeba všude. Umíme-li zpevněný povrch bez asfaltu, je zajisté mnohem vhodnější i pro stezku, která bude přirozeně kromě kolařů sloužit i pěším, zvláště chybí-li chodník. Menší sklon lze většinou získat délkovým roztažením výškového přechodu, v tom nevidím problém ani zde. Doufám, že bude jednou stezka dostupná i přes město, abych ji mohl vyzkoušet na kole.

 • Napsal Pražan, 1. 4. 2011 @ 3:02

  Šílený exhibicionisticky vyznívající traktát nepochopitelně obhajující nesmyslné přebudovávání zcela minimálně využívané cyklotrasy vedené po chodníku v souběhu s už nyní velice frekventovanou výpadovkou z Prahy a navíc budoucím přivaděčem “Pražského okruhu” na jakousi pochybnou “cyklostezku” lze (z pohledu čtenáře místa znalého) nahradit v podstatě pouhými několika málo větami: zbytečně a zcela nelogicky jsou vyhazovány nehorázné finanční prostředky na budování naprosté pitomosti namísto toho, aby zastávka autobusů směr Roztoky byla smysluplně přemístěna až k prvním domům dolního Sedlce (tedy z Podbabské ulice, kam nepatří, až na Roztockou ulici = alespoň naproti zastávce autobusů ve směru do Prahy), takže by ji nebylo třeba “objíždět” v její stávající poloze, a “cyklostezka” by mohla plynule pokračovat v prodloužení chodníku od přechodu přes Roztockou ulici po pouhém dosypaném terénu bez jakékoli opěrné zdi, protože mezi silnicí a břehem Vltavy je tam již dost místa na to, aby nebylo třeba žádnou opěrnou zeď budovat – délkou dosypání terénu lze přitom podélný sklon “cyklostezky” bez problémů přizpůsobit požadavkům “norem”; materiálu na dosypání terénu lze v Praze získat ne dostatek, ale nesmírný nadbytek (je z Prahy soustavně vyvážen právě po Podbabské a Kamýcké ulici).
  Jde o zjevné zneužití politicky prosazovaných tezí o vytváření podmínek pro “rozvoj” cyklistiky a naivity zastánců cyklistiky ve prospěch stavebních firem, jimž v tomto případě zjevně nesoudní prosazovatelé “cyklistiky za každou cenu” umožňují dělat si z rozpočtu města nestydatě ne jednu dojnou krávu, ale přímo celé jejich stádo.
  Cui bono ???

 • Napsal Vratislav Filler, 1. 4. 2011 @ 9:34

  Pražan: Takže u cyklostezek předražování vadí natolik, že se musí jejich výstavba okamžitě (a pokud možno na věky) zastavit, a u ostatních staveb ne?

 • Napsal Vašek Kříž, 1. 4. 2011 @ 11:24

  Pražane a Vráťo:
  Myslím, že Pražan to tak špatně z cyklostezkou nemyslel. Vždyť svým způsobem vzkázal, že vlastně chce líp promýšlet různé varianty provedení. A mezi ty by přece mohlo patřit vhodné přesunutí zastávky a použití chodníku pro cyklostezku.

  Také myslím, že Vráťův článek netvrdil, že současná varianta je nejlepší a nejvhodnější. Chtěl přece také lepší posuzování variant.

  Čuníku, ještě jsem přesvědčen, že pokud nebudeme stavět nové a přestavovat staré cyklostezky tak to pak bude jedním z důvodů, proč nemáme tolik cest vykonaných na kole.

 • Napsal Pražan, 1. 4. 2011 @ 11:32

  Ad “Vratislav Filler = 01.04.2011 – 09:34:
  Citace: Takže u cyklostezek předražování vadí natolik, že se musí jejich výstavba okamžitě (a pokud možno na věky) zastavit, a u ostatních staveb ne?
  Ale vůbec ne – to je z Vaší strany pěkně nechutná a zavádějící demagogie !!!
  PLÝTVÁNÍ A PŘEDRAŽOVÁNÍ VADÍ VŽDY A VŠUDE !!! – cyklistiku do problému zbytečného a neoprávněného plýtvání prostředky “zatahuje” v tomto konkrétním případě jen to, že někomu jde o tvrdošíjné prosazení “vylepšení” už tak nesmyslné cyklotrasy vedené hloupě po minimálně využívaném chodníku přímo podél “dálničního” přivaděče na budoucí “Pražský okruh” jejím “zdokonalením” a násilnou formální změnou v “cyklostezku” za každou cenu, tedy i za cenu nehorázného plýtvání.
  Nechápu, proč se pražští propagátoři cyklistiky snaží tímto krokem lákat na tuto typicky karcinogenní trasu další potenciální uživatele, které by jinak ani nenapadlo na ni na jízdním kole zavítat.
  Rozhodně nemám nic proti cyklistice a jejím aktivním provozovatelům, ani proti vytváření dobrých podmínek pro její provozování, ale mám hodně proti jejím nekritickým zastáncům a prosazovatelům nesmyslných řešení “za každou cenu”: kdyby nevyplýtvaných zmíněných 18 milionů Kč město například poskytlo provozovateli přívozů v Podbabě a v Sedlci za to, že budou “doživotně” převážet s jejich bicykly zdarma i cyklisty, aby se mohli sportovně a rekreačně vyžívat na cyklostezce na pravém břehu Vltavy i ti, komu je tam z Prahy 6 přes lávku v Troji daleko, bylo by to mnohem účelnější – a i řešení, které jsem naznačil ve svém předchozím příspěvku (přesun autobusové zastávky a pouhé jednoduché prodloužení chodníku) by bylo mnohem smysluplnější, než nějaké monstrózní stavby využívané v průmětu maximálně několika málo desítkami cyklistů denně.
  A propos: doprava jízdních kol po Praze vlakem bude od 02.04.2011 zdarma = viz:
  http://www.ropid.cz/tiskove-informace/kolo-vlakem-po-praze-zdarma-od-2.4.2011__s193x1152.html
  – lze tedy klidně jezdit s kolem vlakem do / ze železniční zastávky Praha-Sedlec (v pracovní dny až 4x za hodinu, o víkendech 2x za hodinu) a plýtvat prostředky na zmíněnou nesmyslnou investiční “monstr akci” není vůbec “nutné” !!!

 • Napsal Pražan, 1. 4. 2011 @ 11:47

  Ad “Vašek Kříž” = 01.04. 2011 – 11:24:
  Ano, samozřejmě: budujme třeba i nové (de facto jednoúčelové) cyklostezky, i když osobně jsem přesvědčen, že mnohem užitečnější by bylo za stejný objem finančních prostředků vylepšit podstatně větší délku cyklotras (ale vnucovat tento svůj názor jako jediný správný nechci) – ale budujme cyklostezky tam, kde pohyb po nich nebude jejich uživatelům jejich zdraví škodit a ne prospívat !!!
  A propos: jako kluci jsme se v 50. a 60. letech minulého století hodně najezdili na (“obyčených”) kolech třeba po Roztockém háji (a to i po úzkých pěšinách či dokonce přímo zcela “terénem”) – žádné upravené “cyklostezky” s maximálním sklonem podle nějaké přihlouplé normy jsme k tomu nepotřebovali, a že by přitom třeba vznikly nějaké větší úrazy s déle trvajícími následky (kromě nějakých občasných odřenin), na to si tedy rozhodně nevzpomínám …

 • Napsal Vratislav Filler, 1. 4. 2011 @ 12:56

  Pražan: Shodneme se na tom, že plýtvání je hnus, i na tom, že když už se to místo řešilo, mělo se přestavět celé, dokonce se shodneme i na tom, že by se to dalo udělat výrazně levněji (i když asi jinak, než navrhujete).

  Lišíme se zjevně jen v názoru na to, zda je v těch místech cyklostezka potřebná nebo ne. A s tím, co si o cyklistické dopravě myslíte (ať jezdí přes Troju nebo vlakem, když je to teď zadarmo), se asi těžko můžeme vůbec nějak rozumně bavit.

  Takže stručně.
  – Vedení cyklotrasy podél přivaděče:
  A jak jinak byste v tom koridoru cyklisty řešil? Cyklopruhama a snížením rychlosti na 50? Uvědomte si, že dokonce ani v Praze nemůžete nějakou čtvrť od centra pro cyklisty jen tak odříznout.

  – násilná formální změna
  Jen tazo izolovaná a jediná úprava povede ke zvýšení atraktivity celé cyklostezky od Sedlce po Podbabu o nějakých 30% (aplikace průzkumu názorů cyklistů na různé typy terénu, http://www.udrzitelnadoprava.cz/jak-odstranit-klicove-bariery-cyklisticke-dopravy-v-praze ). O tom, co by s intenzitami udělalo, kdyby se zlepšila průjezdnost až na kulaťák, nemluvě.

  – Ať jezdí přívozem
  Přívoz v Sedlci je pro půlku Sedlce kamkoliv jinam než do Bohnic kilometrová zajížďka, přívoz v Podhoří Sedlec neřeší, protože příjezd k němu vede hádejte kudy.

  – Ať jezdí vlakem
  1. Vlak není zadarmo, i když držitel kterékoliv předplatní jízdenky může této iluzi podlehnout.
  2. Cpát se v Sedlci s kolama v ráno pracovního dne do vlaku může jedině masochista. Radit takovou věc pak může jedině sadista.

 • Napsal Pavlík, 1. 4. 2011 @ 22:23

  Jako obyvateli Roztok a vášnivém cyklistovi mi dovolte několik poznámek:

  1) Na kole jsem z Roztok do města přes Sedlec přestal jezdit, protože mi vadilo následující: a) jízda po relativně úzké silnici do Selce kolem vody, kde mě dokonce jednou srazilo auto (omylem – nezkušený řidič špatně odhadl prostor mezi mým kolem a protijedoucím autem a začal předjíždět; po incidentu naštěstí zastavil a pomohl mi); b) jízda po hrozném chodníku v Podbabské (kolem plavebního kanálu) v hlučném a pro plíce nezdravém prostředí. Naopak úsek, který má řešit tato zbytečná stavba, mi jako nebezpečný nebo obtěžující nepřipadal nikdy. Obdobně když řídím auto, tak zrovna v tomhle místě jsem s cyklisty taky nikdy neměl problém.

  2) Komentář p. Fillera o zajížďce na přívoz je totálně mimo mísu (s prominutím). Já jedu na přívoz už v Roztokách, i když je to pro cestu do Prahy zajížďka; osobně znám lidi, kteří jezdí od holešovického metra na Suchdol tak, že jedou přes lávku do Troje, pak se svezou přívozem do Lysolajského údolí a až odtud na Suchdol, přestože to není ani nejkratší, ani nejrychlejší trasa. Všichni totiž (až na pár fanatických cykloúchylů) chceme na kole jezdit především ve zdravém a příjemném prostředí a nebereme jízdu na kole jako boj proti civilizaci, automobilismu, politice atd. atd.. Až bude zase hezky, jako bylo dnes, podívejte se, kolik cyklistů jede na pravém břehu (= mraky) s využitím přívozů a kolik na levém (= cca nula) 🙂 A proč myslíte, že to tak je? 🙂

  3) Tato “izolovaná a jediná úprava” a zvýšení atraktivity “o nějakých 30%”? Cha, cha, cha.

  4) Proč řešíte dopravu na kole do Selce? Je to (při veškeré úctě!) příliš malá a bezvýznamná část města, aby generovala alespoň nějaký počet pravidelných cyklistů. Dále si myslím, že je úplně normální, že některé cesty jsou pro vlaky, některé pro auta a některé pro kola; tzn. někudy vedou koleje, někudy jinudy vede silnice a někudy jinudy cyklostezka. Umělé vytváření nějakého cyklokoridoru těsně vedle frekventované silnice je prostě blbost, většina normálních lidí to stejně nevyžaduje a po realizaci nebude využívat, viz bod 2. Já prostě nikdy nepojedu na kole těsně vedle frekventované Podbabské jenom proto, že se tam realizuje stezka… Mluvit rovnou o odřezávání od kol je hodně ošklivá demagogie.

  5) Do vlaku se kolo dostat i v ranním spoji bez problémů dá, jen se nesmí cpát do prvních dveří soupravy. Slova o masochistech a sadistech vůbec nejsou na místě.

 • Napsal Pražan, 2. 4. 2011 @ 0:00

  Ad “Vratislav Filler” = 01.04.2011 – 12:56:
  Lišíme se především v jedné podstatné věci: zatímco já jsem ochoten přiznat, že o současné cyklistice v Praze vím jen to, co o ní ví informovanější necyklista, vy určitě nebudete ochoten přiznat, že jednak nevíte skoro nic o té oblasti, jíž se problém týká, a že (určitě nejen, ale i) proto používáte falešných, zavádějících a demagogických argumentů – těmi mě ovšem rozhodně “do kouta nezaženete”.
  V zájmu objektivity (abych nemohl být nařčen z toho, že “to tam znám jen z autobusu či vlaku”) jsem si tou oblastí udělal dnes v podvečer krátkou pěší procházku, při níž jsem si (opětovně) potvrdil, že:
  – zatímco po pravém břehu Vltavy po pro uživatele relativně “zdravé” skutečné “cyklostezce” téměř soustavně projížděli cyklisté a “bruslaři” a občas běžel i nějaký běžec, po pobřežním úseku separátní “cyklostezky” v Sedlci projel jediný cyklista, přičemž několik dalších využilo k jízdě na kole přes Sedlec silnice pro automobily = asi je pro ně “uživatelsky příjemnější”: to samozřejmě nepovažuji za správné a rozhodně to neschvaluji, ale zjevně to svědčí o tom, že ani tato skutečná “cyklostezka” většinu současných uživatelů příliš neláká a její trasu využívají (de facto neoprávněně – je určitě aspoň v části označena dopravními značkami “Stezka pro cyklisty”) spíše pěší chodci jako “promenádu”,
  – pro přesun zastávky autobusů PID zcela vyhovuje prostor mezi prvním přechodem přes Roztockou ulici u prvního sedleckého domu a parkovištěm sloužícím zřejmě “Riverside School” a její sedlecké mateřské školce = přibližně zde = Loc: 50°07´44″N, 14°23’57.7″E,
  – rozšíření zemního tělesa pouhým dosypáním a zhutněním zeminy bez budování opěrné zdi či jiných stavebně technických opatření je možné nejen v pokračování chodníku, ale už i v úseku od rozcestí Kamýcké a Roztocké ulice (kde už žádná opěrná zeď není), přičemž ze stávajícího chodníku může “cyklostezka” odbočovat například už přibližně zde = Loc: 50°07´36″N, 14°23´57″E, takže výsledný podélný sklon dobudovávané “cyklostezky” nemusí být velký.
  A teď k Vašim “argumentům”.
  Citace: “A jak jinak byste v tom koridoru cyklisty řešil?”
  Vůbec nijak: stávající “řešení” je pro těch několik dosavadních uživatelů postačující a navíc nepřitahuje zbytečně a nesmyslně do těžce nezdravého úseku zbytečně další potenciální návštěvníky.
  Citace: “dokonce ani v Praze nemůžete nějakou čtvrť od centra pro cyklisty jen tak odříznout.”
  No právě: je třeba “řešit” především cyklotrasy ze Suchdola a na Suchdol (cca 6000 stálých obyvatel + dalších několik tisíc studentů ČZU), která je výrazně významnější, než cyklotrasa pro několik stovek obyvatel dolního Sedlce, ale pro kterou zatím nikdo žádné smysluplně řešení nehledá.
  Citace: “Jen tato izolovaná a jediná úprava povede ke zvýšení atraktivity celé cyklostezky od Sedlce po Podbabu o nějakých 30% …”.
  Zrůdná vize choromyslného poškozovatele zdraví těch, kterým místo “zdravé” trasy přírodou chce vnucovat projížďku podél dálničního přivaděče.
  Citace: “Přívoz v Sedlci je pro půlku Sedlce kamkoliv jinam než do Bohnic kilometrová zajížďka …”
  Pokud těch možná několik málo sedleckých jedinců chce využívat k cestám po Praze kola a nechtějí jet přívozem či vlakem, mohou jako dosud vzít zavděk stávajícím karcinogenním řešením, které předražených cca 200 metrů nové “cyklostezky” stejně nijak neovlivní.
  Citace: “Cpát se v Sedlci s kolama v ráno pracovního dne do vlaku může jedině masochista. Radit takovou věc pak může jedině sadista.”
  Byl jste tam vůbec někdy ??? A jel jste někdy nějakým ranním vlakem do Prahy, že tvrdíte takové nesmysly? S jízdními koly se totiž v těch vlacích naprosto běžně cestuje i nyní …
  Mám pro Vaši aktivitu dva náměty k realizaci:
  – první je praktický a aktuální a spočívá v donucení kompetentní instituce k pozimnímu úklidu “cyklochodníku” podél Podbabské ulice, aby jeho uživatelé nemuseli dýchat aspoň tolik prachu, když už musejí konzumovat zplodiny z desítek automobilů, které cestou potkají + které je předjedou,
  – druhý je “koncepční” a spočívá v navržení takových cyklotras pro spojení Suchdola i jeho části Výhledy s Prahou, které by byly relativně rychlé (aspoň pro ranní cesty na kole do Prahy) a byla by co nejméně postižena nutným souběhem s frekventovanými silničními komunikacemi: předpokládám, že jako zjevně i aktivní cyklista, navíc zapojený do řešení cyklistické problematiky, máte i přehled o “majetkoprávních” souvislostech trasování potenciálních cyklostezek, které jistě také vůbec nebudou jednoduché …

  Ad “Pavlík” = 01.04. 2011 – 22:23:
  I když by mi mělo vadit, že jste mě předešel svým příspěvkem, takže jsem se “lopotil” zbytečně, než jsem stačil napsat svoji rozsáhlou “filipiku”, já Vám naopak děkuji: Vaše tvrzení praktika se v podstatě naprosto přesně shoduje s mými zjištěními, pozorováním a výsledky návazného přemýšlení už jen pouhého teoretika v problematice cyklistiky (ale celoživotně profesně se zabývajícího dopravou) …

 • Napsal Pavlík, 4. 4. 2011 @ 13:54

  Jiný pohled na cyklostezky a cyklopruhy odjinud:
  http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704050204576218600999993800.html

 • Napsal Marketa, 5. 4. 2011 @ 14:54

  Tak teda pánové, nějak nevím o čem se to tu hádáte… předražená cyklostezka? Vždyť nebude stát ani polovinu toho, co nový výtah na metru Háje… (a ten stál jen desetinu toho, co bude stát výtah na stanici Můstek). Praha je prostě drahá jako celek a kam se na ni hrabe “vysokohorská přirážka”.
  ad Pavlík a jeho názor (citace: Dále si myslím, že je úplně normální, že některé cesty jsou pro vlaky, některé pro auta a některé pro kola; tzn. někudy vedou koleje, někudy jinudy vede silnice a někudy jinudy cyklostezka. ) – to si mám brát tak, že pokud nevlastním řidičský průkaz, tak do oblastí s cestami vhodnými jen pro auta je mi prostě vstup zakázán? Leda tak s poučeným (automobilovým) doprovodem?

 • Napsal Pražan, 5. 4. 2011 @ 16:53

  Ad “Marketa” = 05.04.2011 – 14:54:
  Vůbec nejde jen o to, že ten cca 1 km dlouhý kousek cyklostezky bude neskutečně hloupým a předraženým napojením na pouhou cyklotrasu vedenou po minimálně využívaném chodníku pro pěší (a tedy nikoli na pokračování cyklostezkou) prodloužen za 18 milionů Kč o něco více než 200 metrů, ale o to, že pro těch maximálně průměrných několik málo desítek uživatelů naprosto stačí a vyhovuje dosavadní stav a těch 18 milionů Kč mohlo být využito VE PROSPĚCH CYKLISTIKY někde úplně jinde v Praze podstatně smysluplněji a užitečněji, přičemž by tato předražená de facto “PROMO-AKCE” nelákala zbytečně na karcinogenní (cyklo)trasu vedenou těsně podél frekventované silnice charakteru dálničního přivaděče další cyklisty, aby si zde neúmyslně kazili své zdraví: je to prostě od samého počátku naprostá zvrácenost prosazená nějakým choromyslným úchylem, který pod kamufláží prosazování rozvoje cyklistiky v Praze skutečným pražským cyklistům naopak nestydatě škodí.
  A pokud jde o Pavlíkovo tvrzení o tom, že “některé cesty jsou pro vlaky, některé pro auta a některé pro kola”, je to samozřejmě pravdivá a logická skutečnost: ani já nevlastním ani řidičský průkaz, ani automobil s řidičem, a dokonce už ani jízdní kolo, ale s tím, abych se v Praze a jejím nejbližším okolí dostal tam, kam se potřebuji či chci dostat, nemám žádné podstatné problémy – kam nejezdí VHD, tam lze obvykle dojít pěšky, jen to pochopitelně stojí více času, a pokud je to příliš daleko, lze nezbytnou dopravu vždy nějak zajistit.
  Hájit ten nesmysl odkazem na potřebu mít možnost nerušeně navázat na projížďku po špinavém chodníku odděleném pouze svodidlem od silně frekventovaného “neděleného čtyřpruhu”, to mi ovšem přijde stejně silně zvrácené, jako takovou možnost vůbec vyhledávat – a věnovat takovým šílencům 18 milionů Kč z prostředků patřících celé společnosti na to, aby je to tam snad ještě více lákalo, považuji za naprostou zrůdnost.
  A propos: jak samotný článek, tak i jeho nejapná obhajoba na mě začínají působit dojmem zoufalé snahy původce toho nesmyslu (jemuž zjevně hrozí jmenovité odhalení a pranýřování) získat na svoji stranu aspoň ty, kdo vidí realitu podobně účelově zkresleně, jako ten zatím veřejně neoznačený škůdce …

 • Napsal Pražan, 9. 4. 2011 @ 18:48

  Nedá mi to, abych k celé “kauze” ještě něco nedodal.
  V závěru příspěvku ze dne 02.04.2011 – 00:00 hodin jsem vybízel k (cituji) “navržení takových cyklotras pro spojení Suchdola i jeho části Výhledy s Prahou, které by byly relativně rychlé (aspoň pro ranní cesty na kole do Prahy) a byly by co nejméně postižena nutným souběhem s frekventovanými silničními komunikacemi”.
  V zájmu prověření možností výstavby jedné z takových potenciálních tras jsem se po už jistě než více než 30 letech prošel (dne 09.04.2011 odpoledne) dolinou pod Kamýckou silnicí vedoucí do kopce zvaného “Sedlečák”, po níž vede momentálně pro cyklisty nejkratší spojení Suchdola jak se železniční zastávkou Praha-Sedlec, tak i s levobřežní cyklotrasou podél Vltavy (Podbabská ulice), na jejíž cca dvousetmetrové doplnění v oblasti “Rozcestí” mají být vynaloženy kritizované nehorázné náklady.
  Původní polní cesta, kterou matně pamatuji z dob před cca už 50 roky v tehdy ještě nezalesněné dolině, je nyní samozřejmě dost zarostlá a před závěrem doliny v její horní části porušena a posléze zcela přerušená zavážkou (“rokle” končí zde: Loc: 50°07´47″N, 14°23´10.4″E), ale přesto by její trasa byla z valné části relativně snadno využitelná pro přírodní cyklostezku, která by m.j. mohla mít mírnější stoupání, než stávající chodník podél Kamýcké silnice, ale především by vedla mimo tuto velmi frekventovanou výpadovou komunikaci: jediné drobné komplikace tvoří nutnost překonat vodoteč odvádějící dešťovou i splaškovou vodu u výtoku z jejího zatrubněného úseku a potřeba vybudovat cca 150 metrů zcela nové trasy pro vystoupání na horní niveletu zavážky; spodní napojení na ulici V Sedlci předpokládám u trafostanice přibližně zde: Loc: 50°7´44.9″N, 14°23’41.4″E.
  Domnívám se, že zbytečně vyhozené prostředky na monstrózní “obchvat zastávky autobusů a křižovatky” by na vybudování takové nové přírodní cyklostezky bohatě stačily, a že jízda na kole po takové trase by přitom byla rozhodně příjemnější, než současné používání frekventované silnice: Nechápu proto, komu a čemu vlastně slouží různé ty údajně “procyklistické” spolky typu “Auto*Mat”, apod., když místo prosazování výstavby nových a pro cyklisty opravdu užitečných zařízení vyžadují či hájí budování zbytečných a zrůdně předražených nesmyslů …

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*