Bře 17 2010

Možnosti právní regulace mobilních zdrojů znečištění

Vážení uživatelé dopravního webu! Chystám se psát studii o možnostech právní regulace mobilních zdrojů znečištění. Rád bych komplexně zpracoval zkušenosti ze zahraničí, zrekapituloval alternativy řešení dopravní situace za pomoci legislativy a pomohl tak překonat předsudky, které v této oblasti panují. Další »

Share